Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Jolanta Szymkowska-Bartyzel, prof. UJ

dr hab. Jolanta Szymkowska-Bartyzel, prof. UJ

 

Absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych przygotowała rozprawę doktorską poświęconą amerykańskim mitom i motywom kulturowym i ich wykorzystaniu w telewizyjnych tekstach reklamowych. Uczestniczka licznych konferencji krajowych i zagranicznych, autorka artykułów omawiających wpływy amerykańskiej kultury popularnej w Polsce. Temu tematowi poświęciła również  wykłady  gościnne i zajęcia zrealizowane na uniwersytetach w Vaxjo (2009), w Pradze (2012), w Coimbrze (2013) i Bolonii (2016). Współorganizatorka przedsięwzięć promujących kulturę amerykańską: wystawy American Dream w Muzeum Narodowym w Krakowie (2009), wystawy fotograficzne z wypraw naukowych do USA –2010 i 2012.

Funkcje:

  • Koordynatorka Programu Erasmus PLUS
  • Rada Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii
  • Wydziałowa Komisja Wyborcza

Zainteresowania naukowe:

  • Amerykanizacja i anty-amerykanizm
  • Amerykańska kultura popularna
  • Dialog międzykulturowy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2015, Nasza Ameryka Wyobrażona. Polskie spotkania z amerykańską kulturą popularną po roku 1918, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 423.

2006, Amerykański mit - polski konsument, czyli reklamowe oblicza Ameryki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 182.

2022, Adam i Małgorzata – emigracyjne spotkania Margaret Fuller z Adamem Mickiewiczem, [w:] Pomiędzy Starym a Nowym Światem. Historia, migracje, etniczność (tom dedykowany Profesorowi Adamowi Walaszkowi), red. Marta Kijewska-Trembecka, Ewa Michna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 101-118.

2019, Strzały z ukrycia: reklama skierowana do dzieci i młodzieży w nowych mediach: formy, praktyki, strategie, [w:] Współczesny świat dziecka: media i konsumpcja, red. Małgorzata Bogunia-Borowska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 221-238.

2017, From domination to contestation: the changing faces of American popular culture in Poland after 1989, [w:] Miracle Fair: Poland in Transatlantic Relations after 1989, red. Małgorzata Zachara, Cambridge Scholars Publishing, ss. 222-247.

2016, Kanadyjska wojna na znaki – "culture jamming" jako element budowania kanadyjskiej tożsamości, [w:] Pani Anna w Kanadzie. Księga pamiątkowa dedykowana Prof. dr hab. Annie Reczyńskiej, red. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Marcinn Gabryś, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss.325-340.

2014, Divided by the Moving Image: Racism, Separatism and Political Correctness [w:] The United States as a Divided Nation, red. Marcin Grabowski, Krystof Kozak, Gyorgy Toth, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, ss.151-166.

2014, Cosmopolitanism Online and Offline: Social Media and Polish Students in Europe, [w:] Digital Diversities: Social Media and Intercultural Experience (Post – Intercultural Communication and Education), red. Garry Robson, Malgorzata Zachara, Cambridge Scholars Publishing, ss. 182-198.

2014, Cowboys Go to Washington - Cowboy Culture in Presidential Politics, [w:] 2012 U.S. Presidential Election: Challenges and Expectations, red. Paweł Laidler, Maciej Turek, Kraków: Jagiellonian University Press, ss. 327-342.

2013, Iconizing Radical Change: How Gary Cooper Led Poland to Freedom, [w:] Configuring America. Iconic Figures, Visuality, and the American Identity, red: Klaus Rieser, Michael Fuchs, Michael Philips, Bristol, Chicago: Intellect, ss.149-166.

2012, Przeklinana i pożądana  – rzecz o amerykanizacji, [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa Profesora dra hab. Andrzeja Mani, tom 2, red. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 865-878.

2011, The Polish Face of Anti-Americanism, [w:] Quo Vadis America? Conceptualizing change in American Democracy, red. Tomasz Basiuk, Bohdan Szklarski, Frankfurt am Main: Peter, ss. 137-147

2009, William Thomas Stead and his 1901 Vision of the Americanized World, [w:] The United States and the World: From Imitation to Challenge,  red. Andrzej Mania, Łukasz Wordliczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 251-262.

2006, Oblicza reklamowej perswazji, [w:] Religia. Prawo. Reklama. Dylematy współczesnej kultury, red. Ryszard Paradowski, Warszawa: Ośrodek Studiów Amerykańskich, ss. 205-213.

2006, America from Polish Perspective – Several Basic Myths, [w:] United States and Europe. Conflict versus Collaboration, red. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Katarzyna Spiechlanin, Łukasz Wordliczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 9-17.

2006, Polityczna poprawność w kinie amerykańskim - kompromis czy kompromitacja, [w:] Amerykańska demokracja w XXI wieku, red. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 275-282.

2022, The catcher in an imaginary America: The perverse domestication of American reality in Krzysztof Zanussi’s Holden (1961), "Journal of Adaptation in Film & Performance", Vol. 15, ss. 227-247.

2018, Successful Against All Odds? – Margaret Fuller: The Self-Made Woman in the Nineteenth Century, “Ad Americam.  Journal of Americam Studies”, Vol. 19, ss.143-154

2017, A Good Man Among Bad Americans: The Image of John Fitzgerald Kennedy in Przekrój (1960-1964), “Ad Americam. Journal of Americam Studies”, Vol. 18, ss. 65-73.

2015, Counterculture and Hyper-Capitalism: Commodifying the Rebel. The Case of Harley-Davidson, “Op. cit. Revista de Estudos Anglo-Americanos/A Journal of Anglo-American Studies”, 2nd Series, No. 4: 205.

2015, Między Śląskiem a Teksasem – śląskie westerny Józefa Kłyka jako przykład pamięci protetycznej. "Studia Migracyjne- Przegląd Polonijny," Zeszyt 1/2015.

2014, From American Wild West to Bojszowy: Jozef Kłyk’s  Westerns as Social Rituals. "Review of International American Studies", Vol.7/1, ss. 51-71.

2014, Harley-Davidson on Polish Roads-the Mythical Aspects of Automotive Fascinations. "Ad Americam," Vol.15, ss.129-140.

2014, The Voice of the System, "Short Film Studies" , Vol.5/, Intellect. Ltd. UK, ss. 57-60.

2014, Harley-Davidson on Polish Roads: the Mythical Aspects of Automotive Fascination, „Ad Americam", vol. 15, ss. 129-140.

2003, How Do We Perceive It – Examining Polish Perception of Canada, „Ad Americam", vol. 4, ss. 11-17.

2002, Nie mów, że chcesz go złowić, czyli reklama zakamuflowana, „Kultura popularna", nr 1, ss. 193-198.

2014, "Ad Americam", vol. 15, s. 210, (współredaktor: Marcin Fatalski).

2009, American Dream Exhibition Lexicon, Kraków: Muzeum Narodowe.

2019, 23-24 maja, konferencja międzynarodowa “The City and the Arts”,  Faculty of Humanities and Social Sciences, Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapeszt, Węgry. Referat: “Self made- woman in NY - Margaret Fuller as an Urban Reformer.”

2018, 20-21 listopada, konferencja międzynarodowa „Wolność, równość…dla wszystkich? Kobiety w walce o awans społeczny 1700-1918” , Wydział Historyczny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. Referat: “Self-made woman w XIX-wiecznej Ameryce – przypadek Margaret Fuller”.

2018, 26-27 kwietnia, konferencja międzynarodowa “Transnational Legacies of 1968. Between Memory, Politics and Culture”, Department of North American Studies, Uniwersytet Karola, Praga, Czechy. Referat: “Rebels on the stage. Polish theater and social resistance in 1968 and 2018”

2018, 20 kwietnia, sympozjum międzynarodowe "Experiential Tourism", Insitute for Tourism, Travel and Culture, University of Malta, Msida, Malta. Referat: “Pop culture sells – how pop culture texts develop and promote tourism”.

2017, 30 listopada-1 grudnia, konferencja międzynarodowa "Against Conventions. Uncommon Social roles of Men and Women from Early Modern Times to 1945", Wydział Historyczny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. Referat: „Men vs. Women – Civic Androgyny in Margaret Fuller’s Writings”.

2016, 22-15 kwietnia, European Association of American Studies, Kontstanca, Rumunia. Referat wygłoszony w panelu "Times, Roles and Places of American Public Diplomacy": “Towards the Co- Creation of Cultural Diplomacy. The Case of American Dream Exhibition Poland 2009”.

2015, 20 marca, konferencja "Back to the Game? Poland in Transatlantic Relations after 1989", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: “Changing faces of American popular culture in Poland after 1989”.

2014, 28-29 marca, konferencja międzynarodowa "Deconstructing the Kennedy Mystique: JFK as a Cultural Phenomenon", Ośrodek Studiów Amerykanistycznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa. Referat: “Good Guy Among Bad Americans” - the Image of JFK Presidency in Przekrój -1960-1964”.

2013, 2-3 października, międzynarodowe sympozjum "Negotiating Cultural Differences in the Digital Communication Era", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: ”Developing Cosmopolitanism:Erasmus, Social Media and Polish Students in Europe”.

2013, 3-6 sierpnia 2013, VI Światowy Kongres International American Studies Association "Oceans Apart: In Search of New Wor(l)ds", Uniwersytet Szczeciński, Szczecin. Referat: “From the American Wild West to Bojszowy – Józef Klyk’s Westerns as Social Rituals”.

2013, 21-23 czerwca, X Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego "American Success: Its Many Faces Past and Present", Uniwersytet w Białymstoku, Białystok. Referat: “Successful Against all Odds: Margaret Fuller as 19th Century Self-Made Woman”.

2012, 26-27 października, konferencja "2012 Presidential Elections in the United States: Challenges and Expectations", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: “Cowboys go to Washington: Cowboy Culture in Presidential Politics,”

2012, 11-12 maja, międzynarodowa konferencja "The 60s: Legacies, Ośrodek Studiów Amerykańskich", Uniwersytet Warszawski, Warszawa. Referat: “Counterculture and hyper-capitalism: Commodifying the Rebel – the case of Harley-Davidson”.

2009, 29-30 maja, konferencja międzynarodowa "The United States and the World: From Imitation to Challenge", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: “William T. Stead and his Vision of Americanized World”.

2007, 8-9 grudnia, konferencja międzynarodowa "Quo Vadis America?", School of American Studies - Collegium Civitas oraz Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski, Warszawa. Referat: „Polish Faces of Anti-Americanism”.

2008, 18-19 kwietnia, ogólnopolska konferencja "Amerykański mit w kulturze polskiej. Konstrukcja. Rekonstrukcja. Dekonstrukcja", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (18-19 kwietnia 2008). Referat: „Harley –Davidson na polskich dróżkach. Mityczny wymiar motoryzacyjnych fascynacji”.

2007, 20-23 września, III Światowy Kongres International American Studies Association "Trans/American, Trans/Oceanic, Trans/lation, Faculty of Letters", University of Lisbon, Lizbona, Portugalia. Referat: “America from Polish Perspective. Several Basic Myths”.

2005, 9-11 grudnia, konferencja "Amerykańska demokracja w XXI wieku", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: „Polityczna poprawność w kinie amerykańskim - kompromis czy kompromitacja”.

2005, 25-26 lutego, konferencja "Religia. Prawo. Reklama. Dylematy współczesnej kultury", Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski, Warszawa. Referat: „Oblicza reklamowej perswazji”.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

  • "Gratitude and Ingratitude in Polish-American Relations" - minigrant  POB Heritage
  • "Mapping American Century" - minigrant dydaktyczno-edukacyjny POB Heritage „Mobilność: kursy i wymiana” realizowany przy współpracy z Radboud Universiteit Nijmegen (Holandia) oraz Universität Duisburg-Essen (Niemcy)

Wykonawczyni w dwóch projektach finansowanych z grantów NCN:

  • Polska w stosunkach transatlantyckich - narzędzia, perspektywy i znaczenie Polski w kształtowaniu debaty transatlantyckiej" (SYMFONIA, nr. UMO-2011/03/D/HS5/01116.)
  • "Negocjowanie Różnic Kulturowych w erze komunikacji cyfrowej" – HARMONIA, nr. UMO-2012/04/M/HS6/00517.