Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska

dr Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska

 

Dr Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska, dr nauk humanistycznych, absolwentka interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie studiów amerykańskich (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ). Studia i projekty badawcze realizowała m.in. w USA, Szwecji, Niemczech i Australii. Stypendystka Dagmar and Nils William Olsson Fellowship (Swenson Swedish Immigration Research Center, Augustana College, Rock Island, Ill., USA), Instytutu J.F. Kennedy’ego przy Freie Universität w Berlinie oraz Griffith University w Brisbane, Australia. Uczestniczka międzynarodowych projektów badawczych „Letting the Wrong One In: Hospitality, Rape and Consent in Vampire Popular Culture” (2014-2017), „Negotiating Cultural Differences in the Digital Communication Era” (Narodowe Centrum Nauki; grant HARMONIA) oraz „Approaching War: Childhood, Culture and the First World War” (2011-2016) (Leverhulme Trust). Dwukrotna stypendystka Instytutu Szwedzkiego (Visby Programme, Uniwersytet w Lund, Uniwersytet w Växjö, The House of Emigrants, Szwecja).

Najnowsze prace dr Stasiewicz to Hospitality, Rape and Consent in Vampire Popular Culture: Letting the Wrong One In (Palgrave Macmillan 2017; współredaktorka oraz autorka rozdziału); “Lustful Ladies, She-Demons and Good Little Girls: Female Agency and Desire in the Universes of Sookie Stackhouse”, Continuum: Journal of Media and Cultural Studies Special Issue: “As If: Women in Genres of the Fantastic, Cross-Platform Entertainments and Transmedia Engagements” 33.2 (2019), ; “Exotic Otherlands, Headquarters of Death: Sub-tropical Land- and Cityscapes in The Southern Vampire Mysteries”, eTropic 16.1 (2017) oraz rozdział w Children's Literature and Culture of the First World War (Routledge 2016).
Członkini International Research Society for Children's Literature. Posługuje się biegle językiem angielskim i szwedzkim.

Funkcje:

 • koordynacja Visiting Professors
 • Administratorka UJ globalnego programu EU-AU ICI-ECP Project BORDER CROSSINGS: PEOPLE AND PLACES (wymiana studentów i pracowników naukowych pomiędzy UE i Australią)
 • Koordynatorka study tour do Stanów Zjednoczonych Ameryki „Religion in American Society” 2015, organizowanej przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych oraz  Institute for American Studies, Uniwersytet w Lipsku

Zainteresowania naukowe:

 • Amerykańska kultura popularna, kultura i literatura młodzieżowa
 • Girlhood studies, płeć społeczno-kulturowa
 • Narracje fantastyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2021, Girls in Contemporary Vampire Fiction, Palgrave Macmillan, Series: Palgrave Gothic, ss. 277.

2011, Kształtowanie tożsamości etnicznej dzieci imigrantów szwedzkich w USA według Augustana Book Concern (1889–1962), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 243.

2022, Migracje, motyw domu i obrazy Inności w twórczości fantastycznej Leigh Bardugo, [w:] Pomiędzy Starym a Nowym Światem. Historia, migracje, etniczność (tom dedykowany Profesorowi Adamowi Walaszkowi), red. Marta Kijewska-Trembecka, Ewa Michna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 307-322.

2017, The Lower Dog in the Room. Rape, Consent, and Patriarchal Terrorism in The Southern Vampire Mysteries [w:] Hospitality, Rape and Consent in Vampire Popular Culture: Letting the Wrong One In, red. David Baker, Stephanie Green, Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska, Palgrave Macmillan, ss.183-200. 

2016, Strategie aktywizacji obywatelskiej w polskich stowarzyszeniach kobiecych w Szwecji na wybranych przykładach [w:] Pani Anna w Kanadzie. Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Annie Reczyńskiej, red. Marcin Gabryś, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 81-97.

2016, Germanic Power and Uncle Sam's Orders: Immigrant Experience of the First World War in Swedish-American Writings for Youth [w:] Children's Literature and Culture of the First World War, red. Lissa Paul, Rosemary R. Johnston, Emma Short, New York, London: Routledge, ss. 93-105. 

2014, Meaningful Connections: Digital Media, Social Networks and the Experience of Space and Place [w:] Digital Diversities, Social Media and Intercultural Experience, red. Garry Robson, Małgorzata Zachara, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, ss. 74-90.

2013, Monstrosising Infertility: Supernatural Barren Females in the Twilight series by Stephenie Meyer, [w:] Monstrous Manifestations: Realities and Imaginings of the Monster, red. Karen Graham, Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska, Oxford: Inter-Disciplinary Press, ss. 151-160.

2012, Ours is America. Self and Other Interwoven within the Immigrant Homemaking Myths, [w:] Landscapes of (Un)Belonging: Reflections on Strangeness and Self, red. Orla McGarry, Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska, Oxford: Inter-Disciplinary Press, ss. 85-95.

2012, Anita Lundberg, Anna Singhateh, Border Crossing Networks: Virtual Makes It Real, [w:] Innovative research in a changing and challenging world, red. Si Fan, Thao Le, Quynh Le, Yun Yue, Launceston: Australian Multicultural Interaction Institute, ss. 81-94.

2012, My Heart is Black and Yours is White. Religious Self and Other in Constructing Ethnicity of Swedish-American Youth, [w:] Making Strangers. Issues of the Other in the Sphere of Identity, red. Donald Domonkos, Oxford: Inter-Disciplinary Press, ss. 3-21.

2011, Us and Them. The Image of the Others in the Swedish-American Periodicals for Youth (1890 – 1920), [w:] Home in Motion: The Shifting Grammars of Self and Stranger, red. Pedro F. Marcelino, Oxford: Inter-Disciplinary Press, ss. 21-31.

2010, Swedish-American Childhood and the Hybrid Identity of Young Generation – Thoughts of a Prairie Child by Anna Olsson, [w:] Beyond Imagined Uniqueness: Nationalisms in Comparative Perspective, red. Joan Burbick, William Glass, Cambridge Scholars Publishing, ss. 385-407.

2021, Suicide, depression and mental disorder in vampire fiction: when the world starts crumbling, Continuum: Journal of Media and Cultural Studies Special Issue: Vampiric transformations: the popular politics of the (post) romantic vampire (33.2,2021): 220-232. DOI: 10.1080/10304312.2021.1936827.

2019, Lustful Ladies, She-Demons and Good Little Girls: Female Agency and Desire in the Universes of Sookie Stackhouse. Continuum: Journal of Media and Cultural Studies Special Issue: “As If: Women in Genres of the Fantastic, Cross-Platform Entertainments and Transmedia Engagements” (33.2, 2019). DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10304312.2019.1569393.

2017, Exotic Otherlands, Headquarters of Death: Sub-tropical Land- and Cityscapes in The Southern Vampire Mysteries, “eTropic” Special Issue “Tropical Liminal: Urban Vampires & Other Bloodsucking Monstrosities”, 16.1, 18-30. 

2011, A Model for Her Sex: Ethnic Womanhood in the Swedish-American Publications for Children and Youth (1890 – 1920), „The Swedish-American Historical Quarterly", vol. LXII, No. 1, ss. 3-39.

2021, Continuum: Journal of Media and Cultural Studies, Special Issue “Vampiric transformations: the popular politics of the (post) romantic vampire”. David Baker, Stephanie Green, Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska, eds. Vol. 35, Issue 2 (2021). Continuum: Vol 35, No 2 (tandfonline.com). Introduction: Vampiric transformations: the popular politics of the (post) romantic vampire (współautorzy: David Baker, Stephanie Green): 171-177. DOI: 10.1080/10304312.2021.1936822.

2019, eTropic Special Issue “Tropical Gothic: Arts, Humanities and Social Sciences”. Anita Lundberg, Katarzyna Ancuta, Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska, eds. Vol 18, No 1 (2019). DOI.

2019, eTropic Special Issue “Tropical Gothic: Literary and Creative Works”. Anita Lundberg, Katarzyna Ancuta, Roger Osborne, Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska, eds. Vol 18, No 2 (2019). DOI

2017, Hospitality, Rape and Consent in Vampire Popular Culture: Letting the Wrong One In, Palgrave Macmillan, s. XXI, 225 (współredaktorzy: David Baker, Stephanie Green).

2013, Monstrous Manifestations: Realities and Imaginings of the Monster, Oxford: Inter-Disciplinary Press, s. 206 (współredaktor: Karen Graham).

2012, The Polish Diaspora in America and the Wider World, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, s. 172 (współredaktorzy: Adam Walaszek, Janusz Pezda).

2012, Landscapes of (Un)Belonging: Reflections on Strangeness and Self, Oxford: Inter-Disciplinary Press, s. 178 (współredaktor: Orla McGarry).

Recenzja Jennifer Eastman Atterbury, Up in the Rocky Mountains: Writing the Swedish Immigrant Experience, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007, ss. 304, "Przegląd Polonijny" (2008), z. 1-2.

Recenzja Babiński Grzegorz, Chalupczak Henryk (red.), Diaspora polska w procesach globalizacji. Stan i perspektywy badań, Kraków, 2006, ss. 516, "Przegląd Polonijny", XXXIII (2007) z. 1.

Recenzja Rola dawnej i nowej emigracji polskiej w wraunkach Unii Europejskiej, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2006, "Przegląd Polonijny", z. 3 (2007).

2018, Interdisciplinary symposium "Vampiric Transformations", Griffith University, Brisbane, Australia. Prezentacja: "Biting into Books: Constructing Schoolgirls in Vampire Fiction for Youth" (przemówienie).

2017, 18-22 października, Midwest Popular Culture Association/Midwest American Culture Association Conference, St. Louis, MO, USA. Prezentacja: “Pangs of Pleasure, Pangs of Guilt: Girlhood, Polyandry and Carnal Desire in the House of Night.”

2017, 6-9 września, Tropics of the Imagination Conference, James Cook University, Singapore, . Prezentacja: “Bring Some Black to a Vampire Bar: Sub-tropical Cityscapes and Exotic Other in The Southern Vampire Mysteries.” (udział internetowy).

2014, sympozjum interdyscyplinarne „Vampires in Popular Culture", Griffith University, Brisbane, Australia (przemówienie).

2014, 20-23 czerwca, Fifth World Congress of Polish Studies Polish Institute of Arts & Sciences of America, Warszawa.

2013, 2-3 października, „Negotiating Cultural Difference in the Digital Era", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2012, 10th Global Conference „Monsters and the Monstrous ", Inter-Disciplinary.Net, Mansfield College, Oxford, Wielka Brytania.

2011, "'A Game that Calls up Love and Hatred Both': The Child, the First World War, and the Global South", International Leverhulme Project Approaching War: Childhood, Culture and the First World War, University of Technology, Sydney, Australia.

2011, 3rd Global Conference „Strangers, Aliens and Foreigners", Inter-Disciplinary.Net, Mansfield College, Oxford, UK.

2011, 20th Biennial Congress for the International Research Society for Children Literature „Fear and Safety in Children's Literature", Qeensland University of Technology, Brisbane, Australia.

2010, International Workshop on History and Migration „Beyond the Border, Behind the Men. The Invisibility of Female Migration", University of the Basque Country, Vitoria-Gasteiz, Hiszpania.

2010, 2nd Global Conference „Strangers, Aliens and Foreigners", Oriel College, Oxford, Wielka Brytania.

2009, "New Perspectives on the European Mass Migration to America. An International Workshop at the House of Emigrants", Uniwersytet w Växjö, Szwecja.  

2008, „Beyond Imagined Uniqueness: Nationalisms in Comparative Perspective", International Conference of American Studies Center, Uniwersytet Warszawski, Polska.                

2008, HCA Spring Academy 2008 – American History, Culture, and Politics, Heidelberg Center for American Studies, Niemcy.

2006, "Przemoc a prawo. Rozwiązania legislacyjne w Szwecji", 16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, Kraków, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, wykład inauguracyjny.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze oraz nagrody

 • Vampiric Transformations: Resisting Romanticism; współpraca z Griffith University, Brisbane, Australia
 • Dwa numery specjalne eTropic: “Tropical Gothic: Arts, Humanities and Social Sciences” 18.1 (2019), DOI: https://doi.org/10.25120/etropic.18.1.2019 oraz “Tropical Gothic: Literary and Creative Works” 18.2 (2019), DOI: https://doi.org/10.25120/etropic.18.2.2019, Redakcja: Anita Lundberg, Katarzyna Ancuta, Roger Osborne, Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska.
 • “Lustful Ladies, She-Demons and Good Little Girls: Female Agency and Desire in the Universes of Sookie Stackhouse” Continuum: Journal of Media and Cultural Studies Special Issue: “As If: Women in Genres of the Fantastic, Cross-Platform Entertainments and Transmedia Engagements” (33.2, 2019).
 • Hospitality, Rape and Consent in Vampire Popular Culture: Letting the Wrong One In, Palgrave Macmillan, monografia wieloautorska (redaktorzy: David Baker, Stephanie Green, Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska)
 • Pobyt badawczy w ramach stypendium Programu Visby Instytutu Szwedzkiego (Lund, Malmö, Sztokholm, 2014-2015)
 • Negotiating Cultural Differences in the Digital Communication Era (Narodowe Centrum Nauki, HARMONIA, 2012-2014)
 • Międzynarodowy projekt badawczy Approaching War: Childhood, Culture and the First World War (2011-2016) (Leverhulme Trust)
 • Monstrous Manifestations: Realities and Imaginings of the Monster, Karen Graham, Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska eds., Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2013 (redakcja pracy zbiorowej)
 • Landscapes of (Un)Belonging: Reflections on Strangeness and Self, Orla McGarry, Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska eds., Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2012 (redakcja pracy zbiorowej)
 • Kształtowanie tożsamości etnicznej dzieci imigrantów szwedzkich w USA według Augustana Book Concern (1889–1962), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011 (monografia).
 • Pobyt badawczy w ramach stypendium Programu Visby Instytutu Szwedzkiego (Uniwersytet w Växjö, The School of Humanities; The House of Emigrants, Växjö, Szwecja, 2007)
 • Pobyt badawczy w bibliotece Instytutu J.F. Kennedy'ego przy Freie Universität w Berlinie (2007)
 • Pobyt badawczy w Swenson Swedish Immigration Research Center, Augustana College, Rock Island, Ill., USA, w ramach stypendium Dagmar and Nils William Olsson Fellowship (2006).

 • 2018 - Nagroda Indywidualna III Stopnia Rektora UJ za osiągnięcia w pracy akademickiej.
 • 2012 – Nagroda Indywidualna II Stopnia Rektora UJ za osiągnięcia w pracy akademickiej.
 • 2012 – Nagroda „za inspirujący wkład w innowacyjne badania socjologiczne” za artykuł “Border Crossing Networks: Virtual Makes It Real” (International Conference Innovative Research in a Changing and Challenging World, Phuket, Thailand; współautorstwo).
 • 2011 – nagroda Swedish-American Historical Society Franklin Scott Prize za artykuł “A Model for Her Sex: Ethnic Womanhood in the Swedish-American Publications for Children and Youth (1890 – 1920)” (The Swedish-American Historical Quarterly, vol. LXII, no 1, January 2011).