Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Tomasz Soroka

dr Tomasz Soroka

Doktor nauk o polityce (Uniwersytet Jagielloński, 2010); studia magisterskie: kulturoznawstwo, specjalność amerykanistyka (Uniwersytet Jagielloński 2003); studia licencjackie: filologia angielska (Uniwersytet Opolski, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu, 2001). Visiting Scholar w McGill Institute for the Study of Canada, McGill University, Montreal (2013) oraz w Institute of Canadian Studies, University of Ottawa (2005 i 2011); stypendysta i laureat grantów International Council for Canadian Studies (badania kwerendalne w Bibliotece i Archiwach Narodowych Kanady oraz na University of Ottawa, 2005), Central European Association for Canadian Studies (Uniwersytet Masaryka w Brnie, 2004), beneficjent kilku dotacji Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ dla młodych naukowców (2013-2015, wyjazdy konferencyjne do Stambułu, Nowego Orleanu, Zagrzebia, oraz publikacja monografii) oraz wykonawca i kierownik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (badania na University of Toronto, University of Ottawa, Carleton University). Dzięki programom mobilności Erasmus+ i CEEPUS wykładał na uniwersytetach w Katanii, Wielkim Tyrnowie, Zadarze, Mariborze i Coimbrze. W latach 2004-2010, 2013-2016 członek Zarządu oraz Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich. W latach 2019-2020 kierownik programu M.A. in TransAtlantic Studies. Od 2020 r. jest Pełnomocnikiem Dziekana WSMiP ds. Ogólnych w IAiSP.

Funkcje:

 • Pełnomocnik Dziekana WSMiP do spraw ogólnych w IAiSP
 • Wydziałowy zespół ds. ewaluacji i nauki
Zainteresowania naukowe:
 • Polityka językowa i prawa językowe w Kanadzie i USA
 • Kanadyjska polityka zagraniczna
 • Ewolucja ustroju monarchicznego w Kanadzie
 • Historia i ewolucja kanadyjskich relacji z Wielką Brytanią (Imperium Brytyjskim / Wspólnotą Narodów)
 • Historia Kanady

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2018, Międzynarodowa pozycja Kanady 2006-2018, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 196, (współautorzy Marcin Gabryś, Magdalena Marczuk-Karbownik)

2017, Canada as a Selective Power: Canada’s Role and International Position after 1989, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 332. (współautor: Marcin Gabryś)

2014, Rola Kanady w transformacji Imperium Brytyjskiego. Analiza stosunków kanadyjsko-brytyjskich w okresie międzywojennym, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,ss. 254.

2022, Języki imigranckie w polityce językowej współczesnej Kanady [w:] Pomiędzy Starym a Nowym Światem. Historia, migracje, etniczność (tom dedykowany Profesorowi Adamowi Walaszkowi), red. Marta Kijewska-Trembecka, Ewa Michna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 277-291.

2020, Feminism and Gender Equality in Justin Trudeau’s Foreign Policy [w:] Canadian Political, Social and Historical (Re)visions in 20th and 21st Century, Marcin Gabryś, Magdalena Marczuk-Karbownik, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek (red.), Berlin: Peter Lang Publishing, ss. 45-70.

2018, The Evolution of Francophone Language Rights in Canada’s Federal Law, [w:] Perspectives on Canada: International Canadian Studies despite Harper and Trudeau, eds. Barbara Butrymowska, Uwe Zaratzki, Hamburg: Verlag Dr. Kovac, pp. 119-145.

2018, Relacje gospodarcze Kanady z USA w obliczu prezydentury Donalda Trumpa, [w:] Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy. Aktorzy, strategie, konteksty, red. Jan Misiuna, Małgorzata Molęda-Zdziech, Sabina Łubiarz, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, ss. 49-69.

2016, Polityka językowa Kanady a prawa językowe ludności rdzennej, [w:] Pani Anna w Kanadzie. Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Annie Reczyńskiej, red. Marcin Gabryś, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 287-324.

2015, Canada’s Great War: The Rise of Canadian Policy of Autonomism, [w:] Conflicting Discourses, Competing Memories: Commemorating the First World War, red. Anna Branach-Kallas, Natalia Sabiniarz, Nelly Strehlau, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 123-141.

2013, Polityka zagraniczna. Kanada w globalnym systemie relacji politycznych i wojskowych, [w:] Kanada na przełomie XX i XXI wieku. Polityka, społeczeństwo, edukacja, red. Marta Kijewska-Trembecka, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 97-160.

2013, Quebecka lekcja dla Szkocji. Prawne podstawy i polityczne organizacji referendów niepodległościowych w Szkocji i Quebecu, [w:] Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich, red. Andrzej Zięba, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 203-228.

2013, Monarchy in Canada: Its Rise, Evolution and Future, [w:] Variations on Community: The Canadian Space, red. Lucia Otrisalova, Eva Martonyi, Masaryk University, Brno, s. 281-292.

2013, The Role of People’s Republic of China in Contemporary Canadian Foreign Policy: Canada-China Relations in the 21st Century, [w:] Conference Proceedings: International Academic Conference on Social Sciences, 27-28 July 2013 – Istanbul, red. Malkhaz Nakashidze, Istanbul, ss. 525-534.

2009, William Lyon Mackenzie King: A New Era of Canadian Relations with Europe, [w:] Imaginative Spaces: Canada in the European Mind, Europe in the Canadian Mind, red. Judit Molnar, Masaryk University, Brno, ss. 237-245.

2006, Changes in Canada's Official Name as a Symbol of Canadian Liberation from British Influences, [w:] Re/Deconstructing Communities, red. Eszter Szabo-Gillinger, K. Kurtosi, Central European Association for Canadian Studies, Brno, ss. 81-96.

2005, Canadian Orange Movement. The Concept of Political and Social Tradition [w:] Place and Memory in Canada: Global Perspectives, red. M.Paluszkiewicz-Misiaczek, A.Reczyńska, A.Śpiewak ,Polska Akademia Umiejętności, Kraków, ss. 533-544.

2022, The Power of Justin Trudeau’s Media Image: The Ascension and Demise of a Media-Star Politician, „Zarządzanie Mediami", 2022, Tom 10, Numer 3, ss. 225-244.

2022, Canada’s Temporary Labor Migration Policy: The Case of Mexican Seasonal Agricultural Workers, Vol. 19 No. 6(81): Studies in Latin America, ss. 279-303.

2021, Verbal Aggression Between Allies: Canada in Donald Trump’s Trade War Rhetoric, "Politeja" 6 (75), ss. 95-118.

2015, Quebec’s Politics of Language: Uncommonly Restrictive Regime or Ill-Repute Undeserved?, “TransCanadiana: Polish Journal of Canadian Studies / Revue Polonaise d’Études Canadiennes” 7/2014-2015, ss. 151-174.

2013, Polska emigracja do Kanady na przełomie wieków XX i XXI w kontekście kanadyjskiej polityki imigracyjnej, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 39 (3)/2013, ss. 5-18. [współautorstwo: Anna Reczyńska]

2012, Rola i pozycja ustrojowa izb wyższych we współczesnych demokracjach. Casus brytyjskiej Izby Lordów, „Horyzonty Polityki” 3 (5)/2012, ss. 161-186.

2008, PACS and Canadian Studies in Poland, „TransCanadiana. Polish Journal of Canadian Studies / Revue Polonaise d’Études Canadiennes” 1/2008, ss. 9-17. [współautorstwo: Agnieszka Rzepa]

“TransCanadiana: Polish Journal of Canadian Studies / Revue Polonaise d’Études Canadiennes”, vol. 7/2014-2015: Canadian Soft Power: Dimensions of Canada´s Influence on the Outside World / Pouvoir de contraindre et pouvoir de convaincre canadiens : de l´influence du Canada à travers le monde. [współredakcja : Marcin Gabryś]

2019, Leigh Oakes & Yael Peled. Normative Language Policy: Ethics, Politics, Principles. Cambridge: Cambridge University Press. 2018, rec. [w:] “Language Problems and Language Planning” 43:2 (2019), s. 230–234.

2004, The Image of Canada in Poland edited by Mirosława Buchholtz. A Book Review, “Ad Americam”, 5/2004, ss. 115-122

Konsultacja merytoryczna książki reporterskiej: J. Gierak-Onoszko, 27 śmierci Toby’ego Obeda, Warszawa: Dowody na Istnienie, 2019.

PACS Newsletter / Bulletin de l’APEC (2014), “TransCanadiana: Polish Journal of Canadian Studies”, 7/2014-2015, ss. 249-297. [współredakcja: E. Berek]

PACS Newsletter / Bulletin de l’APEC (2013), „TransCanadiana. Polish Journal of Canadian Studies”, 6/2013, ss. 357-420. [współredakcja: E. Bujnowska]

PACS Newsletter / Bulletin de l’APEC (2010), „TransCanadiana. Polish Journal of Canadian Studies”, 3/2010, ss. 269-304. [współredakcja: M. Gabryś]

PACS Newsletter / Bulletin de l’APEC (2009), „TransCanadiana. Polish Journal of Canadian Studies”, 2/2009, ss. 255-286. [współredakcja: M. Gabryś]

2022, 21-23 września, "The Indigenous Languages Act – a Genuine Game Changer or Merely a Rearranger in Canada’s Indigenous Language Policies", IX Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, Uniwersytet w Białymstoku.

2021, 15 października, Kanadyjskie spotkanie (po)wyborcze, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ / Koło Naukowe Amerykanistyki UJ.

2021, 21-23 lipca, "Canada’s Indigenous Language Policies in Law and Practice." 16th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, Oxford Brookes University, Wielka Brytania [online].

2021, 25-26 marca, "The Power of Justin Trudeau’s Image: A Master of Social Media or a Celebrity Populist?" Media in America, America in Media, UMCS, Lublin [on-line].

2019, 25-27 września, „Feminism and Gender Equality in Justin Trudeau’s Foreign Policy”, VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, Uniwersytet Łódzki.

2018, 20-22 września, “Selflessness or Selectiveness?: Justin Trudeau’s Foreign Policy”, 8th Triennial International Conference of the Central European Association for Canadian Studies, Uniwersytet Karola, Praga, Czechy.

2018, 23 kwietnia, “Canada as a Selective Power: Canada in International Relation in the 21st Century”, DSPS Research Seminar, University of Catania, Italy.

2018, 9 marca, “2008-2018: A Visa-Free Decade”, Jubileucz 20-lecia Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, Ambasada Kanady, Warszawa.

2018, 20-22 września, “Selflessness or Selectiveness?: Justin Trudeau’s Foreign Policy”, 8th Triennial International Conference of the Central European Association for Canadian Studies, Uniwersytet Karola, Praga, Czechy.

2017, 1 grudnia, „Wpływ retoryki i polityki gospodarczej Donalda Trumpa na amerykańsko-kanadyjskie relacje ekonomiczne”, IV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Łódź.

2017, 16 listopada, „Relacje gospodarcze pomiędzy Kanadą a USA za prezydentury Trumpa”, VI. Festiwal Kultury Kanadyjskiej, „Kanada przez wieki. 150-lecie Kanady”, IAiSP UJ, Kraków.

2017, 11 maja, „ Donald Trump and Canada: The Impact of the Trump Presidency on Canada”, Konferencja naukowa “Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy – aktorzy, strategie, konteksty”, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

2016, 9-10 listopada, „Kanada na arenie międzynarodowej za rządów Justina Trudeau. Powrót do tradycji czy nowa era w kanadyjskiej polityce zagranicznej?”, VI Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Łódź.

2016, 19-21 maja, “How and why did Canada drop its UN peacekeeping role?”, VII Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, Toruń.

2015, 9-10 października, “Nunavut’s Language Policy: Unprecedented Protection of an Aboriginal Language”, 7th Triennial International Conference of CEACS, Zagrzeb, Chorwacja.

2015, 11 czerwca, “Quebec ́s Language Policy: Unnecessary War on English or an Unavoidable Necessity?”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

2015, 7 maja, “Wybory w Quebecu w 2014 r.”, Podsumowanie roku 2014 w Kanadzie, IAiSP UJ, Kraków.

2015, 14 kwietnia, “Interculturalism: Quebec's distinct model of integration”, III Anglosaskie Spotkania z Kulturą, Konin.

2015, 18-21 lutego, “Canada’s Selective Engagement in Contemporary Foreign Affairs: Still A Middle Power?”, International Studies Association Annual Convention, Nowy Orlean, USA.

2015, 18-21 lutego, “Canadian and Polish Foreign Policy: A Comparative Perspective”, International Studies Association Annual Convention, Nowy Orlean, USA. [współautor: W. Michnik]

2014, 25-26 września, “Canada’s Great War: The Rise of Independent Canada”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

2014, 8 kwietnia, “Skandal finansowy w kanadyjskim Senacie”, Podsumowanie roku 2013 w Kanadzie, IAiSP UJ, Kraków.

2014, 25-29 marca, „The concept of a selective power and the case of Canada’s role in contemporary international politics”, International Studies Association Annual Meeting, Toronto, Kanada. [współautorzy: M. Gabryś, W. Michnik]

2013, 27-28 lipca, “The Role of People’s Republic of China in Contemporary Canadian Foreign Policy: Canada-China Relations in the 21st Century”, International Academic Conference on Social Sciences, Stambuł, Turcja.

2013, 5 czerwca, “Chris Hadfield i Luka Rocco Magnotta - Kanadyjczycy, których poznał świat”, Podsumowanie roku 2012 w Kanadzie, IAiSP UJ, Kraków.

2013, 5-7 czerwca, „Quebec’s Language Policy: Evolution, Legal Disputes, Recent Developments”, VI Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, Poznań.

2012, 15-16 listopada, “Społeczne i kulturowe skutki migracji z Polski na przełomie wieków”, Polska Akademia Nauk, Warszawa. [współautorka: A. Reczyńska]

2012, 12-14 października, „ Monarchy in Canada: Must It Go or Remain?”, 6th Triennial International Conference of CEACS, Bratysława, Słowacja.

2012, 24-25 maja, “Quebecka lekcja dla Szkocji. Prawne podstawy organizacji referendów niepodległościowych w Szkocji i Quebecu”, Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich, UJ, Kraków.

2012, 30 marca, „Imigracja do Kanady – aktualne problemy i projekty zmian prawa imigracyjnego”, Podsumowanie roku 2011 w Kanadzie, IAiSP UJ, Kraków.

2011, 23-25 marca, „Polityka językowa Quebeku – założenia, ewolucja, współczesna dynamika”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

2010, 7-9 października, “English-Canadian Nationalism and Canadian Aspirations to Political Independence from Britain at the turn of the 19th and 20th centuries”, V Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, Kraków.

2007, 26-28 kwietnia, “Evolution vs. Revolution. The Statute of Westminster (1931) as a Symbol of Canada’s Evolutionary Political Values”, IV Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, Puławy.

2006, 27-29 października, “William Lyon Mackenzie King’s Premiership. A New Era of Canadian Relations with Europe”, 4th International Conference of Central European Canadianists, Debreczyn, Węgry.

2006, 23-25 kwietnia, “Amerykańska Deklaracja Niepodległości a dążenia emancypacyjne Kanady, z perspektywy historycznej i współcześnie”, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Pułtusk.

2004, 6-9 października, “Changes in Canada’s Official Name as a Symbol of Canadian Liberation from British Influences”, 13th European Seminar for Graduate Students in Canadian Studies, Segedyn, Węgry.

2004, 30 kwietnia-3 maja, “Canadian Orange Movement: Concept of Political and Social Tradition”, III Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, Kraków.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze i media

 • 2022-2023, wykonawca w projekcie: Between Canada and Poland: transnational practices, political remittances, and civic engagement, projekt badawczy OPUS-18, NCN (kierownik proj.: dr Agnieszka Małek).
 • 2019-2021, Projekt: Miejsce i znaczenie języka inuickiego w polityce i prawie terytorium Nunavut – grant MINIATURA 3, NCN.
 • Polityka i prawa językowe w Kanady – projekt własny, praca nad monografią
 • 2018, Projekt Międzynarodowa pozycja Kanady: 2006-2018 – dotacja WSMiP UJ na dofinansowanie publikacji monografii (współautorzy: M. Gabryś, M. Marczuk-Karbownik)
 • 2012-2017, współwykonawca grantu MNiSW/NCN Kanada jako mocarstwo selektywne. Rola i pozycja międzynarodowa Kanady po 1989 roku – praca nad monografią w języku angielskim.
 • 2016-2017, współwykonawca grantu Senatu RP: Dokumentacja aktywności Polonii w Toronto na rzecz Polski i polskich imigrantów w latach 80. i 90. XX wieku.
 • 2015, dotacja WSMiP UJ dla młodych naukowców Nunavut’s Language Policy: Unprecedented Protection of an Aboriginal Language (2014-2015) - wystąpienie konferencyjne, Zagrzeb (9-10 października)
 • 2015, dotacja WSMiP UJ dla młodych naukowców Canada’s Selective Engagement in Contemporary Foreign Affairs – wystąpienie konferencyjne, Nowy Orlean (18-21 lutego)
 • 2011-2014, Współwykonawca grantu MNiSW Pokój, porządek, dobry rząd. Najważniejsze zagadnienia współczesnej polityki Kanady – współautorstwo książki
 • 2013-2014, dotacja WSMiP UJ dla młodych naukowców Rola Kanady w transformacji Imperium Brytyjskiego. Analiza stosunków kanadyjsko-brytyjskich w okresie międzywojennym – publikacja książki.
 • 2013, dotacja WSMiP UJ dla młodych naukowców The Role of People’s Republic of China in Contemporary Canadian Foreign Policy – wystąpienie konferencyjne, Stambuł (27-28 lipca)
 • 2005, International Council for Canadian Studies Graduate Student Scholarship – grant badawczy, University of Ottawa oraz Biblioteka i Archiwa Narodowe Kanady, Ottawa.
 • 2004, Central European Association for Canadian Studies – grant badawczy, Masaryk University, Brno, Czechy.