Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Garry Robson, prof UJ.

dr hab. Garry Robson, prof UJ.

Garry Robson otrzymał tytuł doktora (z socjologii) w Goldsmiths College na Uniwersytecie Londyńskim w 1998 r. Następnie przez cztery lata uczył i prowadził badania w Anglii (Goldsmiths College, University of East London). Do Polski przyjechał w 2002 r. Wykłada przedmioty z zakresu: socjologii i kulturoznawstwa na polskich uniwersytetach, głównie w Krakowie. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Studiów Amerykańskich i Diaspory Polskiej, UJ, prowadzącym kursy magisterskie na temat globalizacji, kulturoznawstwa, metod badawczych, socjologii sportu i kultury afroamerykańskiej ekspresji w międzynarodowym programie MA in Transatlantic Studies.

Zainteresowania badawcze:

  • Globalizacja i zmiany społeczne / kulturowe; 
  • Socjolingwistyka (języka angielskiego); 
  • Kultura cyfrowa w zachodnich demokracjach; 
  • Kultura popularna we współczesnej Wielkiej Brytanii i USA; 
  • Sport, klasa społeczna i organicyzm.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2023, Virtually Lost. Young Americans in the Digital Technocracy, Londyn: Routledge, ss. 246.

2003, London Calling: The Middle Classes and the Re-making of Inner London, Oxford: Berg, (współautor: T. Butler), ss. 228.

2001, Annual Process Report of Pepys Community Forum, London: CUCR, Goldsmiths College, ss. 46.

2000, ‘No One Likes Us, We Don't Care': The Myth and Reality of Millwall Fandom, Oxford: Berg, ss. 220.

1997, Class, Criminality and Embodied Consciousness: Charlie Richardson and a South East London Habitus, Centre for Urban and Community Research Occasional Paper. London: Goldsmiths College, ss. 31.

2012, Fear, Fragmentation and Vulnerability in Contemporary Britain, [w:] Civilisation and Fear: Writing and the Subjects of Ideology, red. Wojciech Kalaga, Cambridge UK: Cambridge Scholars Publishing, ss. 33-46.

2012, Social policy, multiculturalism and 'cosmopolitanism from below', [w:] Contemporary Britain, proceedings of the conference Cosmopolitanism in a Cosmopolitan Sense, Centre for Advanced Studies, Bucharest: New Europe College, ss. 194-215.
 
2010, Whatever Happened to the British Stiff Upper Lip? The Cultural Revolution, the "Broken Britain" Debate and the Evaporation of Respectable Society, [w:] Current Issues in English Studies, red. Mariusz Misztal, Mariusz Trawinski, Kraków: Pedagogical University of Kraków Press.

2008, Social Change and the Challenge to RP: Approaching the British Cultural Revolution through Accents and Dialects, [w:] New Trends in English Teacher Education: Linguistics, Literature and Culture, red. Ignacio Ramos Gay, Aresenio Jesus Guijarro, José Ignacio Albentosa Hernández, Cuenca: University of Castilla-La Mancha, ss. 199-214.

2001, The Lion Roars: Myth, Identity and Millwall Fandom, [w:] Fear and Loathing in World Football, red. Garry Armstrong, Richard Giulianotti, Oxford: Berg, ss. 43-62.

2000, Millwall Football Club: Masculinity, Race and Belonging, [w:] Cultural Studies and the Working Class: Subject to Change, red. Sally R. Munt, London and New York: Cassell, ss. 219-233.

2012, Britain in Transition: Diversity, Therapy Culture and the Legacy of New Labour, „Politeja", tom. 20, nr 3, ss. 17-28.

2011, Language, the riots and Britain's globalized underclass, „YaleGlobal Online Magazine"

2003, Plotting the Middle Classes in London: Gentrification and Circuits of Education, „Housing Studies" , tom. 18, nr.1, (współautor: Tim Butler), ss. 5-28.
 
2001, Coming to Terms with London: Middle Class Communities in a Global City, „International Journal of Urban and Regional Research" , vol. 25, No. 1, (współautor: Tim Butler) , ss. 70-86.

2001, Social Capital, Gentrification and Neighbourhood Change in London: A Comparison of Three South London Neighbourhoods, „Urban Studies", vol. 38, No. 12, (współautor: Tim Butler) , ss. 2145-1262.

2013, 2-3 października, „Negotiating Cultural Difference in the Digital Era", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2012, „Language, Culture and Politics", Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tichnera, Kraków.

2011, 12th International April Conference, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2011, „Between Tradition and Change: The Future of English in the Light of Globalization, Transculturalism and Internationalization", University of Southern Denmark, Kolding, Dania.

2010, „Civilisation and Fear: Writing and the Subject/s of Ideology", Uniwersytet Śląski, Ustroń.

2010, „Global Transformations: Culture, Politics, Economy", Instytut Studiów Regionalnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2009, 3rd International Conference on Teacher Education, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków.

2007, referat wygłoszony podczas 3rd International Conference on Teacher Education, University of Castilla-La Mancha, Cuenca, Hiszpania.

2001, „Cities: Competetiveness and Cohesion Programme", Economic Council and Social Research Council, University of Liverpool, Anglia.

2000, „Cities: Competetiveness and Cohesion Programme", Economic Council and Social Research Council, University of Glasgow, Szkocja.

1996, „Fanatics! International Research Conference", University of Manchester, Manchester, Anglia.

2020, A Tale of Two Lockdowns: Illiberal Democracy in Poland, Psycho-technocracy in the UK, (współautor Maciej Smółka), LSE IDEAS Ratiu Forum, 19 czerwca.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze i media

  • 2021, "Generation Z and its possible futures: ‘Digital Natives’, their families, surveillance capitalism and distance learning". Social (r)Evolutions Lab (SocRevLab) – "Społeczne (r)Ewolucje – poza horyzont teraźniejszości", Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.
  • Badania nad książką na temat transformacji kulturowej Zjednoczonego Królestwa i jego relacji z USA i UE od 1997 roku.