Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek

dr hab. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek

 

Mgr filologii angielskiej - specjalność nauczycielska oraz tłumaczeniowa, dr nauk humanistycznych w zakresie historii  (2004), stypendystka The Tokyo Foundation (2007) oraz JFK Institute of American Studies, Berlin Free University (2011), visiting researcher w Institute for Canadian and Aboriginal Studies Ottawa University (2015), Członkini  Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich (PTBK), Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych (PAAS)  oraz Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Funkcje:

 • współpraca z ambasadą Kanady
 • koordynacja realizacji zajęć studentów w Studium Pedagogicznym 
 • członkini Wydziałowego Zespołu ds. Nauki i Projektów Badawczych

Zainteresowania naukowe:

 • weterani misji pokojowych i stabilizacyjnych
 • polscy weterani drugiej wojny światowej w Kanadzie
 • polityka społeczna Kanady
 • historia kobiet w USA i Kanadzie
 • społeczne i  polityczne zaangażowanie kobiet
 • ruchy i organizacje kobiece oraz działalność  charytatywna
 • problemy Ludności Rodzimej Kanady i USA
 • aktywność Polonii kanadyjskiej na rzecz Polski i polskich imigrantów
 • strategie tłumaczeniowe w przekładzie nazw własnych i tekstów obcych kulturowo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2015, Najeźdźcy w sukniach. Awans społeczny i zmiana wiktoriańskiego wizerunku kobiety w Kanadzie na przełomie XIX i XX wieku, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 239.

2015, Szacunek i wsparcie - kanadyjski system opieki nad weteranami, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Seria Societas, ss. 204.

2022, Polska odmiana greckiej tragedii antycznej rozgrywająca się na kanadyjskiej ziemi, czyli działalność Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie w latach 1946-1989 widziana przez pryzmat kwartalnika SPK w Kanadzie, [w:] Pomiędzy Starym a Nowym Światem. Historia, migracje, etniczność (tom dedykowany Profesorowi Adamowi Walaszkowi), red. Marta Kijewska-Trembecka, Ewa Michna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 197-212.

2020, From Shell Shock to Operational Stress Injury! – Canadian (Re) Visions of Approach Towards the Psychological Consequences of Participation in Military Operations [w:] Canadian Political, Social and Historical (Re)visions in 20th and 21st Century, Marcin Gabryś, Magdalena Marczuk-Karbownik, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek (red.), Berlin: Peter Lang Publishing, ss. 287-312.

2016, Formacja Canadian Rangers - historia i współczesne wyzwania [w:] Pani Anna w Kanadzie. Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Annie Reczyńskiej, red. Marcin Gabryś, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 251-272.

2015, "Notwithstanding its Awfulness… I Couldn't Have Stayed Away" — The Great War in the Eyes of Canadian Military Nurses Sophie Hoerner and Dorothy Cotton  [w:] Re-Imagining the First World War: New Perspectives in Anglophone Literature and Culture, red. Anna Branach-Kallas, Nelly Strehlau, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, ss. 314-329

2014, Aboriginal Peoples in the Canadian Military [w:] Indigenous Perspectives of North America:  A Collection of Studies, red. Eniko Sepsi, Judit Nagy, Miklós Vassányi, Cabridge: Cambridge Scholars Publishing, ss. 387-404.

2014, White House Hostess, Pet Causes Campaigner, Convention Speaker - Evolution og Position and Role of American First Lady, [in:] 2012 Presidential Election in the United States: Challenges and Expectations, red. Paweł Laidler, Maciej Turek, Kraków: Jagiellonian University Press, ss. 47-63.

2013, Canadian Policy Towards Veterans - From WWI to Afghanistan, [w:] Variations on Community: The Canadian Space, red. Lucia Otrisalova, Eva Martonyi, Brno: Masaryk University, ss. 245-256.

2012, Niełatwo  być pionierem. Wspomnienia Elizabeth Blackwell - pierwszej kobiety lekarza w USA, [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa Profesora dra hab. Andrzeja Mani, tom 2, red. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 663-650.

2011, Diversity at  the Canadian Armed Forces – Historical Perspective and Current Problems,  [w:] Towards Critical Multiculturalism – Dialogues Between/Among Canadian Diasporas, red. Ewelina Bujanowska, Marcin Gabryś, Tomasz Sikora, Katowice: Para,  ss. 402-424.

2009, The Persons Case – Meanders of Canadian History, [w:]  From the Foundation of Quebec City to Present-Day Canada (1608-2008): Retrospections, Path of Change,  Challenge, red. Krzysztof Jarosz, Zuzanna Szatanik, Joanna Warmuzińska-Rogóż, Katowice: Para, ss. 51-60.

2006, Filles du Roi – European Way of Solving Demographic Problems in the North American Colonies, [w:] United States and Europe. Conflict versus Collaboration, red. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Katarzyna Spiechlanin, Łukasz Wordliczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 65-70.

2006, Katarzyna Spiechlanin, Drenaż mózgów – emigracja zarobkowa białego personelu do krajów UE, [w:] Polonia i Polacy w krajach Unii Europejskiej, red. Marek Nadolski, Witold Rybczyński, Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, ss. 53-67.

2006, Udział kobiet w życiu politycznym na przykładzie USA i Kanady, [w:] Amerykańska demokracja w XXI wieku, red. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 209-214.

2005, Strategies and Methods in Dealing with Culture Specific Expressions on the Basis of Polish-English Translations of Chosen Administrative and Institutional Terms, [w:] Proceedings from the Eighth Conference of English, American and Canadian Studies, vol. 3, Brno, ss. 243-248.

2005, From Strength to Weakness – Changing Position of Women in Societies of New France and British North America, [w:] Place and Memory in Canada: Global Perspectives, red. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Anna Reczyńska, Anna Śpiewak, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, ss. 377-386.

2003, "Mrs Western Canada" - Nellie McClung as Embodiment of Western Spirit, [w:] „Literatura - Canadian Studies ", red. Giedrius Vilunas, vol. 45 (5), Vilnius University Publishing House 2003, ss. 41-45.

2002, Development of Women Organizations in Canada in the Second Part of the 19th Century and Their Influence Upon Formation of the New Country, [w:] Exploring Canadian Identities, red. Ewa Wełnic, Anna Branach-Kallas, Jakub Wójcik, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 181-194.

2018 “They Should Vanish Into Thin Air ... and Give no Trouble”:  Canadian Aboriginal Veterans of World Wars,  „Journal of Military and Strategic Studies”, Volume 19, 2 , ss. 115-136

2018, Polish Combatants’ Association in Canada and Its Support for Solidarity Movement and Polish Refugees in 1980s, „Studia Migracyjne – Przegląd Polnijny”, 4(170), ss. 77-96.

2014, Mythical Canada in Polish Minds: the Image of Canada in Polish Literature, „Ad Americam", vol. 15, ss. 103-116.

2011, Changes in Marriage, Divorce and Child Custody Law in Victorian Canada,  „TransCanadiana – Polish Journal of Canadian Studies ", vol. 4, ss. 175-192.

2010, Colonization and Decolonization of Inuit Population in Canada , „Ad Americam ", vol. 11, ss. 91-99.

2008, Dionne Quintuplets – Unsuccessful Experiment of a Noble Society, „Ad Americam ", vol. 9, ss.69-76

2000, Gender and Women Employment in Medical Professions in Canada at the Turn of the 19th and 20th Century, „Ad Americam ", vol. 1, ss. 80-84.

2020, Canadian Political, Social and Historical (Re)visions in 20th and 21st Century, Berlin: Peter Lang Publishing, ss. 318 (współredaktorzy: Magdalena Marczuk-Karbownik, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek).

2018, Experience of Solidarity -  Solidarity in Experience,  „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", 4(170), (współredakcja z prof. Anną Reczyńską).

2016, Pani Anna w Kanadzie, Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Reczyńskiej, Księgarnia Akademicka, s 367, (współredaktor: Marcin Gabryś).

2011, Changing Discourses on Canada: at the Crossroads of Cultures and Identities - „TransCanadiana – Polish Journal of Canadian Studies", 4.2011, (współredaktor: Zuzanna Żuchelkowska).

2005, Place and Memory in Canada: Global Perspectives, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, s. 592, (współredaktorzy: Anna Reczyńska, Anna Śpiewak).

2014/2015, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek: Anna Branach-Kallas, Uraz przetrwania: Trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej [w:] "TransCanadiana – Polish Journal of Canadian Studies" vol. 7, ss. 243-244.

1998, Polonia in Alberta 1895-1995. The Polish Centennial in Alberta, red. Andrzej M. Kobos, Jolanta T. Pękacz. Edmonton 1995, / rec. [w:] „Przegląd Polonijny" nr 4, 1998, ss. 135-136.

2011, The Department of State, 1789-1939. The First 150 Years of its Participation in US Foreign Policy, [w:] Andrzej Mania, Department of State 1789-1939. Pierwsze 150 lat udziału w polityce zagranicznej USA, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 265-273.

1996, Dyrektywa  90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r o podróżach turystycznych za cenę zryczałtowaną, [w:] „Kwartalnik Prawa Prywatnego", Rok V, z. 3, ss. 603-609.

1996, Konwencja unidroit o faktoringu międzynarodowym, [w:] „Kwartalnik Prawa Prywatnego", rok V, z. 4, ss. 810-817.

2021, 30.09 -1.10, 31st Association of European Migration Institutions Conference; "Polish veterans of WWII in Canada and their peculiar relations with communist Poland", Donostia-San Sebastián, Hispzania.

2020, 18-20 września, XVII Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja - Before and After the Nineteenth Amendment: The Changing Roles of American Women in Society, "Peaceful and Patient Campaigning - Canadian Road to Female Suffrage", Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.

2019, 25-27 września, Canadian (Re)Visions: Futures, Changes, Revolutions - The 8th Congress of Polish Canadianists, “From Shell Shock to Operational Stress Injury: Canadian Evolution in Approach Towards Psychological Consequences of Participation in Military Operations”, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

2017, 16-18 czerwca, Sixth World Congress of Polish Studies, "The Polish Combatants’ Association in Canada and Its Sup-port for the Solidarity Movement and Polish Refugees in the 1980s", The Polish Institute of Arts & Sciences of America, Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Gdański

2018, 20-21 listopada, "Wolność, równość…dla wszystkich? Kobiety w walce o awans społeczny 1700-1918”, "Kobiety na banknoty – czyli kto i kogo powinien zastąpić na amerykańskich i kanadyjskich dolarach", Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

2017, 05-06 grudnia, "The Role of Indigenous Peoples in the Canadian Military", “They Should Vanish into Thin Air and Give no Trouble”-  Canadian Aboriginal Veterans of World Wars, École nationale d’administration publique, Gatineau, Quebec, Kanada.

2017, 23-25 czerwca, XIV Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego, "Soldier’s Return - Canadian WWI Veteran Care System", Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.

2016, 19-21 maja, "Canada and War" - 7th Congress of Polish Canadianists, “Sixty Years’ War - Efforts of Canadian First Nations Veterans, Merchant Navy Seamen and Chemical Test Volunteers to Gain Full Range of Services and Benefits After WWII”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

2015, 25 wrzesień Pola Chwały „Psychologia boju na przestrzeni dziejów. Człowiek w doświadczeniu granicznym", Uniwersytet Jagielloński, Kraków,

2015, 18-20 czerwca, "Interdisciplinary Approaches to Security in the Changing World", Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2015, 25 lutego, Konferencja Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego „Stres bojowy i pourazowy u żołnierzy w ujęciu historycznym i współczesnym", Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2015, 05-07 lutego, 10th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies  "Creating, Shaping, Signifying", Faculty of English and American Studies, Masaryk University, Brno, Czechy.

2014, 25-29 września, "Re-Imagining the First World War: (Hi)stories, Myths and Propaganda in Anglophone Literature and Culture" Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

2013, 21-23 czerwca, X Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego  „American Success: Its Many Faces Past and Present", Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.

2013, 5-7 kwietnia VI Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich „The Peaceable Kingdom? Cultural and Language Communities in Canada  and the Rule of Law", Poznań.

2012, 26-27 października, „2012 Presidential Elections in the United States: Challenges and Expectations", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2012, 12-14 października, 6th International Conference of Central European Canadianists „Democracy, Diversity, Dignity - The Canadian Space", Bratysława, Słowacja.

2012, 8-10 marca, „Indigenous Perspectives of North America", Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Eötvös Loránd University, Budapeszt, Węgry.

2011, 7-8 października, „Nordic Configurations: Problems, Paradigms and Possibilities", International Baltic Conference on Canadian Studies, Vilnius University, Wilno, Litwa.

2010, 20-22 października, „American Diversity: Identities, Narratives, Politics", Polish Association of American Studies (PAAS), Uniwersytet Łódzki, Łódź.

2010,  7-9 października, V Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich  „Towards Critical Multiculturalism:  Dialogues Between/ Among  Canadian Diasporas", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2009, 15 styczniam „Misja w Afganistanie: ograniczenia i wyzwania. Zwalczanie terroryzmu AD 2009", Collegium Civitas, Warszawa.

2008, 18-19 kwietnia, „Amerykański mit w kulturze polskiej. Konstrukcja. Rekonstrukcja. Dekonstrukcja", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2008, 8-11 października, „From the foundation of Québec City to Present-Day Canada (1608–2008): Retrospections, Paths of Change, Challenges", Uniwersytet Śląski, Ustroń.

2008, 22-24 października, „The Past in the Present: The American Uses of History", Polish Association for American Studies, Warszawa.

2008, 20-22 listopada, „Lekarze medycyny jako twórcy literatury polskiej i obcej", Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

2007, 20 kwietnia, „Aboriginal People of North America and European Colonization – 400th Anniversary of the Founding of Jamestown", Śródmiejski Ośrodek Kultury, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2007, 26-28 kwietnia, IV Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich „Canadian Ghosts, Hopes, Values", Puławy.

2005, 2-4 lutego, 8th Brno Conference  of English, American and Canadian Studies, Brno, Czechy.

2001, 20-22 kwietnia, „Exploring Canadian Identities", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

2001, 6 października, Second One-Day Conference on Canadian Studies „Canadian Women", Vilnius University, Wilno, Litwa.

1999, 11-13 października „8th European Seminar for Graduate Students in Canadian Studies", Groningen, Holandia.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze i media

 • Problemy weteranów misji pokojowych i stabilizacyjnych.
 • Aktywność Polonii kanadyjskiej na rzecz Polski i polskich imigrantów w latach 80. i 90. XX wieku
 • działalność społeczna i publiczna kobiet w Kanadzie.
 • John F. Kennedy Institute for North American Studies, Freie Universitat, Berlin, Grant na kwerendę biblioteczną, 2000.
 • Masaryk University, Republika Czeska, Brno, Grant na kwerendę biblioteczną, 2005
 • 2002 - grant badawczy  Ryoichi Sasacawa Young Leader's Fund – Japan, badania na Ottawa University oraz McGill University w Montrealu.
 • 2007- grant Badawczy The Tokyo Foundation; Joint Initiatives Program (JIP) wraz z dr Bartoszem Hlebowiczem i mgr Alicją Froń - Bridging the distance - Photo Auto-portrayals of Two Small Communities in Poland and Canada.
 • John F. Kennedy Institute for North American Studies, Freie Universitat, Berlin, Grant na kwerendę biblioteczną, 2011
 • Wykonawczyni w grancie Senatu RP Dokumentacja aktywności Polonii w Toronto na rzecz Polski i polskich imigrantów w latach 80. i 90. XX wieku realizowanym pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Reczyńskiej.