Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Joanna Kulpińska

dr Joanna Kulpińska

Absolwentka kulturoznawstwa o specjalności bałkanistyka oraz stosunki etniczne i migracje międzynarodowe. Stypendystka Copernicus Society of America (Dickinson College, USA, 2013).

Funkcje:

  • praktyki studenckie (migracje)
  • kontakty z absolwentami

Zainteresowania naukowe:

  • Migracje transatlantyckie
  • Socjologia migracji
  • Polityka migracyjna
  • Trendy migracyjne w perspektywie czasowej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2019, Transatlantyckie trendy migracyjne na przestrzeni stulecia. Studium przypadku wychodźstwa z powiatu strzyżowskiego, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 311.

2022, Rodzinne mikrohistorie, łańcuchy i sieci migracyjne do Stanów Zjednoczonych na przestrzeni stulecia. Analiza porównawcza wychodźstwa z polskiej, niemieckiej i szwedzkiej wsi, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, ss. 91-111.

2022, Trajektorie migracyjne Polaków i Żydów z Rzeszowa na przełomie XIX i XX w. do Stanów Zjednoczonych: wspólne czy odmienne szlaki?, "Migrations in the Slavic cultural space: from the middle ages to the present day" (ss. 141–157), red. Z. A. Brzozowska, P. Kręzel, & I. Lis-Wielgosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

2019, „The role and functionality of the regional migration network over the century. The case study of Strzyżów district”, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", (XLV), Nr 3 (173), ss. 119–135.

2018, „Zwyczajne” życie z nieuregulowanym statusem prawnym. Różne strategie funkcjonowania polskich nieudokumentowanych imigrantów w Stanach Zjednoczonych – studium przypadku powiatu strzyżowskiego, „Studia Sociologica”, ss. 60-74.

2018, Migracje z polskiej wsi do Stanów Zjednoczonych: listy pasażerów statków z Archiwum Ellis Island jako źródło informacji o transatlantyckich migracjach (studium przypadku powiatu strzyżowskiego), [w:] Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, red. Henryk Chałupczak, Magdalena Lesińska, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek, Lublin, ss. 483-500.

2018, Multigenerational Migration Chains of Families from the Village of Babica – an Attempt to Create a Typology, "Polish American Studies", Autumn, ss.77-93.

2016, Ameryka czy Europa? Porównanie zamorskich i europejskich strumieni migracyjnych z Babicy, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” nr 2, ss. 67-82. 

2014, The Children Left Behind and Their Place in the Social Structure, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” nr 3, ss. 203-2018.

2014, Emigration and the Social Topography of a Village. Analysis of Emigration from Babica, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” nr 1, ss. 131-141.

2013, Polacy we współczesnym społeczeństwie amerykańskim: studium przypadku podkarpackiej wsi Babica, [w:] Społeczeństwo amerykańskie dawniej i dziś, red. Agnieszka Małek, Paulina Napierała, Kraków, ss. 87-107.

2011, Babiccy Amerykanie dawniej i dziś, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” nr 4, ss. 39-57.

2017, Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych - sybiracy i młodzież, red. Hubert Chudzio, Zygmunt Kolenda, Kraków.

2014, III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, red. Dorota Praszałowicz, Kraków.

2018, Anna Sosnowska, Polski Greenpoint a Nowy Jork. Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy na przełomie XX i XXI wieku, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” nr 2, ss. 251-258.

2023, The Polish American Historical Association’s 79th Annual Meeting, Philadelphia, USA.

2022, 5 Ogólnopolski Kongres Politologii: "Polityka ładu. Polityka chaosu", Wrocław.

2022, "Światowy festiwal polonijnych zespołów folklorystycznych formą aktywności kulturalnej środowisk polonijnych – ich rola w kształtowaniu wizerunku oraz promocji Polski", Rzeszów.

2022, "Migracje w słowiańskiej przestrzeni kulturowej", Łódź.

2021, X Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN: "Pogranicze", Gdańsk-Gdynia.

2021, "Start. Socjologia historyczna", Kraków.

2021, 47th Annual Meeting of the Social Science History Association, Philadelphia, USA.

2021, "Czwartki z socjologią historyczną", Warszawa.

2020, IX E-Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN: "Procesy migracyjne: wyzwania w zakresie integracji społeczno-kulturowej i ekonomicznej", online.

2019, "Migracje w przestrzeni publicznej", Wrocław.

2019, Seventh World Congress on Polish Studies, Gdańsk.

2017, III Seminarium Pracowni Antropologii Migracji, Warszawa.

2018, 50th Annual ASEEES Convention, Boston, USA.

2018, „VII Ogólnopolska Konferencja Migracyjna Komitetu Badań nad Migracjami PAN, Opole.

2018, "American Ethnicity. Old and New Immigration Flows, Old and New Challenges", Kraków.

2017, „Polacy i diaspora polska w Ameryce Północnej”, Muzeum Emigracji w Gdyni. 

2017, „Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka”, Lublin.

2017, „POLACY w AMERYCE. Polsko-amerykańska konferencja naukowa z okazji 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce”, Warka.

2016, 6th International Students’ Workshop "Central European Jewish Studies The student voice", Ołomuniec.

2016, "American Ethnicity and Community Building", Kraków.

2014, "American Ethnicity and East European Immigration", Kraków.

2013, „Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych”, Kraków.

2013, "Children Migrants & 3rd Culture Kids: Roots and Routes", Kraków.

2013, „Forum Amerykanistyczne”, Białystok. 

2012, "American Ethnicity: Rethinking Old Issues, Asking New Questions", Kraków.

2012, IX Forum Amerykanistyczne, Białystok.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze i media

  • Konkurs Opus-19 Narodowe Centrum Nauki, tytuł projektu: “Polacy w Seattle 1880-2020. Un-imagined community” (wykonawca)
  • Konkurs POB Anthropocene Young Lab, tytuł projektu: "The new norm(ality) – (changes in) immigrants' adaptation strategies during the COVID-19 pandemic".
  • Konkurs "Society Now!" w ramach Inicjatywy Doskonałości UJ (IDUB), tytuł projektu: "Wpływ zmian polityki imigracyjnej Polski wywołanych przez COVID-19 na rynek pracy".