Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Łukasz Kamieński, prof. UJ

dr hab. Łukasz Kamieński, prof. UJ

Doktor nauk o polityce (Uniwersytet Jagielloński, 2005); studia magisterskie: stosunki międzynarodowe (London School of Economics and Political Science, 2001), nauki polityczne specjalność stosunki międzynarodowe (Uniwersytet Jagielloński 2000). Visiting Fellow w LSE IDEAS (2019), Center for International Studies, London School of Economics and Political Science (2011); Visiting Research Fellow w Department of National Security Affairs, Naval Postgraduate School, Monterey, C.A. (2003); stypendysta Fundacji Stefana Batorego i brytyjskiego Foreign and Commonwealth Office (Uniwersytet w Oxfordzie, 1999). Współtwórca programu MA in TransAtlantic Studies w IAiSP oraz jego kierownik w latach 2007–2011.

Reprezentowany przez agencję literacką Andrew Nurnberg Associates Warsaw

Funkcje:

 • Dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ (2016-2020)
 • Kierownik Zakładu Amerykanistyki
 • Wydziałowe Komisje ds. Finansów i Nagród oraz ds. Oceny Okresowej
 • Zespół Sterujący POB FutureSoc (zastępca członka)
 • Kierownik LSE IDEAS CSEEP at the Jagiellonian University 
Zainteresowania naukowe:
 • amerykańska sztuka wojenna
 • przyszłość wojny
 • nowe technologie wojskowe (zwłaszcza biotechnologie)
 • historia wojen
 • historia i filozofia technologii (militarnej)
 • etyka wojny
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • polityka zagraniczna USA

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2017, Shooting up. Storia dell'uso militare delle droghe, Mediolan: Utet, tłum. z języka angielskiego Chiara Baffa, ss. 556.

Recenzje i omówienia Shooting up. Storia dell'uso: La Stampa, Il GiornaleThe Vision, Castbox.fm, BookBlister, Il Sole 24 Ore, Il Foglio Psichiatrico .

2017, Las drogas en la guerra: Una historia global, Barcelona: Editorial Crítica, tłum. z języka angielskiego David Paradela López (dwa wydania), ss. 590.

Recenzje i omówienia Las drogas en la guerra:
El País, El Mundo, La Vanguardia, el Periódico, ABC, El Confidencial, Playground, La Razón, Después del hipopótamo, Sur, RTVE.es, Vozpópuli, La Voz de Galicia, La Voz de Cádiz, Cannabis Magazine, La Opinión de Tenerife.

Audycje radiowe:
rtve.es, El matí a Ràdio 4, Onda Regional, Spanish Radio National (rtve), OndaCero Radio.

2017, Shooting Up. A History of Drugs in Warfare, London: Hurst Publishers, paperback, ss. 505.

2017, Les drogues et la guerre: De l'Antiquité à nos jours, Nouveadu Monde éditions, Paris, ss. 608, tłum. z języka angielskiego Laure Drege.

Recenzje Les drogues et la guerre: Le Figaro, Historia, Sciences et Avenir, L’Alsace

2016, Shooting Up. A Short History of Drugs and War, Audible Studios, audiobook, czyta Ricco Fajardo.

2016, Shooting Up. A Short History of Drugs and War, Oxford University Press, New York, ss. 381.

2016, Shooting Up. A History of Drugs in Warfare, Hurst Publishers, London, ss. 381.

Recenzje Shooting Up: Foreign Affairs, The Sunday Times, The Spectator, The Guardian, Irish Examiner, London Review of Books, VICE Magazine, Publishers Weekly, The Intercept, Hong Kong Review of Books, The Oldie, War on the Rocks, The World Today, Parameters, Journal of Social History, Historical Association, America Magazine, Choice, Military Heritage, BBC History Magazine, H-Net Reviews, Journal for Intelligence, Propaganda and Security Studies, Michigan War Studies Review, Perspectives on Politics, Open Cultural Studies, Pharmacy in History.

2014, Nowy wspaniały żołnierz. Rewolucja biotechnologiczna i wojna w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ss. 532.

2012, Farmakologizacja wojny. Historia narkotyków na polu bitwy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ss. 508.

2009, Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ss. 412.

2019, A Pharmacological Gulf of Tonkin: The Myth of the Addicted Army in Vietnam and the Fear of a Junkie Veteran, [w:] Historicizing Fear Ignorance, Vilification, and Othering, red. Travis D. Boyce, Winsome M. Chunnu, University Press of Colorado, Louisville, ss. 157–175

2019, Epidemics, [w:] The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, eds. Scott Romaniuk, Manish Thapa, Péter Marton, Palgrave Macmillan, Cham, DOI: 10.1007/978-3-319-74336-3_532-1   

2019, Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), [w:] The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, red. Scott Romaniuk, Manish Thapa, Péter Marton, Palgrave Macmillan, Cham, DOI: 10.1007/978-3-319-74336-3_555-1   

2019, Drugs, [w:] 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, red. Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, Bill Nasson, Freie Universität Berlin, Berlin, DOI: 10.15463/ie1418.11347.

2017, Społeczeństwo ryzyka na wojnie: zarządzanie ryzykiem systemowym, politycznym i taktycznym, [w:] Biblioteka Strategiczna, t. 1, red. Valentin Filip, Mirosław Nagielski, Wydawnictwo Dig, Warszawa, ss. 133–147.

2017, Toward robotic warfare, [w:] The Future of US Warfare, red. Scott N. Romaniuk, Francis Grice, London: Routledge, ss. 193–207. 

2015, The Soviet (Red) Army, [w:] Russia at War: From the Mongol Conquest to Afghanistan, Chechnya, and Beyond, red. Timothy C. Dowling, ABC-CLIO, Santa Barbara, CA, ss. 62–69.

2014, Kosmetyczna neurofarmakologia: smart drugs w społeczeństwach postindustrialnych, [w:] Narkotyki, dopalacze, środki psychoaktywne. Studia socjologiczne i kulturoznawcze, red. Edmund Anczyk, Wydawnictwo Sacrum, Katowice, ss. 163–181.

2014, Manhattan Project, [w:] Science and Politics. An A-to-Z Guide to Issues and Controversies, red. Brent S. Steel, CQ Press/SAGE, Washington, DC/Thousand Oaks, CA, ss. 338–344, doi: http://dx.doi.org/10.4135/9781483346328.n92.

2014, Missile Defense, [w:] Science and Politics. An A-to-Z Guide to Issues and Controversies, red. Brent S. Steel, CQ Press/SAGE, Washington, DC/Thousand Oaks, CA, ss. 361–365.

2013, Modernizacja sił zbrojnych, amerykańskie wyzwanie i Sun Zi. Militarny wymiar chińskiej siły, [w:] Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych, red. Joanna Wardęga, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ss. 291–317.

2013, Blackwater [w:] Encyclopedia of Military Science, red. G. Kurt Piehler, SAGE Publications Inc., Thousand Oaks, CA, Vol. I, ss. 224–228.

2013, Communication [w:] Encyclopedia of Military Science, red. G. Kurt Piehler, SAGE Publications Inc., Thousand Oaks, CA, Vol. I, ss. 375–381.

2013, Neurofarmakologia jako instrument zarządzania ryzykiem na polu walki, [w:] Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, red. Michał Chorośnicki, Janusz Józef Węc, Agnieszka Czubik, Aleksander Głogowski, Iwona Krzyżanowska-Skowronek, Agnieszka Nitszke, Ewa Szczepankiewicz-Rudzka, Marcin Tarnawski, Kraków: Krakowska Oficyna Naukowa TEKST, ss. 421–432.

2012, Cosmetic Pharmacology in (Con)Temporary Societies [w:] Movements in Time: Revolution, Social Justice and Times of Change, red. Ceclie Lawrence, Natalie Churn,  Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, ss. 227-240.

2009, Geneza współczesnej prywatyzacji wojny [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa Profesora dra hab. Andrzeja Mani,tom 1, red. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 99-132.

2007, Privatization of War and the U.S. Military Operations [w:] U.S. Foreign Policy. Theory, Mechanisms, Practice, Postconference proceedings from the international conference held at the Jagiellonian University, Institute of American Studies and Polish Diaspora, Krakow, 25-27 May 2007, red. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Łukasz Wordliczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 347-354.

2006, Amerykańskie siły zbrojne: demokratyzujący się instrument demokratyzacji? [w:] Amerykańska demokracja w XXI wieku, Zbiór referatów konferencyjnych z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 9-11 grudnia 2005 r., red. Andrzej Mania i Paweł Laidler.

2018, Ból po amerykańsku. Dramat opioidowy w pięciu aktach. „Studia Krytyczne” Nr 6, ss. 31-44. 

2016, WWI’s wonder drug, „MHQ: Quarterly Journal of Military History”, Vol. 29, Issue 2, ss. 44-50.

2016, Les drogues et la guerre, "Mouvements des idees et des luttes", no. 86, 2016, ss. 100-111.

2015, Zachipowana rzeczywistość, „Kultura i Polityka", 16/2015, ss. 114–126.

2014, Profilowanie genetyczne w celu zarządzania personelem w amerykańskich siłach zbrojnych. Fantastyka czy realny scenariusz?, „Kwartalnik Bellona", 4/2014, ss. 191–204.

2014, Technologia RFID w amerykańskich siłach zbrojnych: od logistyki do zarządzania personelem, „Systemy Logistyczne Wojsk", 40/2014, ss. 129–147.

2014, Kosmetyczna farmakologia: kontrowersje społeczne i etyczne, „Kultura i Historia", 26/2014, numer specjalny: „Filozofia technologii", artykuł ukazał się także w: Filozofia technologii, pod red. Sideya Myoo i Joanny Hańderek, E-naukowiec, Lublin, ss. 116–128.

2013, Nieuświadomiona percepcja, czyli neurobiologia na usługach amerykańskiej armii, „Kwartalnik Bellona", 3/2014, s. 196–206.

2013, Amerykański żołnierz przyszłości. Od Iron Mana do ezgoszkieletów bojowych, „Kwartalnik Bellona", nr 3 (674), ss. 188-202.

2013, Helping the Post-Modern Ajax. Is Managing Combat Trauma Through Pharmacology a Faustian Bargain?, „Armed Forces and Society", Vol. 39, Issue 3, ss. 395–414,  doi:10.1177/0095327X1245155.

2012, Wietnam: pierwsza wojna farmakologiczna, „Politeja", nr 21, ss. 177-198.

2012, Hitler i jego „spidowe" armie", „Kwartalnik Bellona", nr 1 (668), ss. 179-190.

2011, Brutalność nowoczesności i amerykańska wojna secesyjna, „Politeja", nr 15, ss. 285-325.

2011, Wojna secesyjna, medycyna, opiaty i „żołnierska choroba", „Kultura i Historia", nr 20.

2011, Energetyzująca koka. Wojskowe wykorzystanie koki i kokainy, „Ameryka Łacińska", vol. 71, nr 1,  ss. 39-51.

2006, The Skybolt Crisis and Anglo-American Special Relationship, „Ad Americam", vol. 7, ss. 53-74.

2005, Broń jądrowa i rewolucja w strategii, „Politeja", nr 3, ss. 280-305.

2005, Rewolucja nuklearna a stosunki międzynarodowe podczas pierwszego wieku nuklearnego, „Studia Polityczne", nr 17, ss. 239-264.

2005, O przyczynach wojny, „Wrocławskie Studia Politologiczne", nr 6, ss. 2-14.

2003, The RMA and War Powers, „Strategic Insights", Vol. 2, Issue 9, September 2, Center for Contemporary Conflict, Naval Postgraduate School, Monterey, C.A., dostępny: 28 maja 2013.

2003, Comparing the Nuclear and Information RMAs, „Strategic Insights", Vol. 2, Issue 4, April 1, Center for Contemporary Conflict, Naval Postgraduate School, Monterey, C.A., dostępny: 28 maja 2013.

2002, How revolutionary is the Revolution in Military Affairs?, „Ad Americam", vol. 3, ss. 91-100.

2002, Reżim strefy bezatomowej w Ameryce Łacińskiej, „Ameryka Łacińska", vol. 36, no. 2, ss. 56-69.

2008, Globalizacja polityki światowej: wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, red. John Baylis, Steve Smith, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 1006.

2006, Robert Jackson, Georg Sørensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. I, ss. 360.

2017, The SAGE Encyclopedia of War: Social Sciences Perspectives, red. Paul Joseph, SAGE Publications Inc., Thousand Oaks:

2015, Russia at War: From the Mongol Conquest to Afghanistan, Chechnya, and Beyond, red. Timothy C. Dowling, ABC-CLIO Publishing, Santa Barbara, CA:

 • Afghanistan War, s. 3–7.

2013, Encyclopedia of Military Science, red. G. Kurt Piehler, SAGE: Los Angeles:

 • Unmanned Aerial Vehicles, vol. IV, ss. 1500-1505.

2012, Counterterrorism: From the Cold War to the War on Terror, red. Frank Shanty, Santa Barbara, CA: Praeger:

 • Defining Terrorism: Issues and Problems, vol. I, ss. 7-12,
 • Globalization and Terrorism, vol. I, ss. 239-244,
 • Mumbai, India Attacks (2008), vol. II, ss. 141-144,
 • Tokyo Subway Attack (1995), vol. II, ss. 173-176.

2008, Encyclopedia of Military Communications History: from Ancient Times to the 21st Century, red. Christopher H. Sterling, Santa Barbara, CA: ABC-CLIO:

 • Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), ss. 115-117,
 • Electromagnetic Pulse (EMP), ss. 136-137,
 • Global Command and Control System, ss. 190-192,
 • Gulf War (1990-91), ss. 201-205,
 • Information Revolution in Military Affairs (IRMA), ss. 228-229,
 • Iraq War (2003-present), ss. 240-244,
 • Jt. Tactical Information Distribution System (JTIDS), ss. 256-258,
 • System of systems, ss. 334-336,
 • Network Enterprise Technology Command (NETCOM), ss. 433-435.

2005, Encyclopedia of World War I, 1914-1918: A Political, Social, and Military History, red. Spencer C. Tucker, Denver: ABC-CLIO:

 • Eastern Front, 1914-1918, Overview, ss. 376-285, (współautor: Spencer C. Tucker),
 • Minority Treaties, ss. 1231-1233,
 • War Aims, s. 805, (współautor: Spencer C. Tucker).

2004, Encyklopedia Współczesna 1978-2004, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa; hasła z zakresu:

 • strategia, wojny i konflikty zbrojne, układy rozbrojeniowe i kontrola zbrojeń, polityka i politycy – Azja, stosunkimiędzynarodowe – zagadnienia teoretyczne.

2020, recenzja książki Petera Andreasa Killer High: A History of War in Six Drugs (Oxford University Press, 2020), Perspectives on Politics, vol. 18, issue 2, 2 czerwca.

2017, Scientist-Warrior Geeks: Turning Knowledge Into Power, War on the Rocks, recenzja książki Sharon Weinberger, The Imagineers of War. The Untold Story of DARPA, the Pentagon Agency That Changed the World (Alfred A. Knopf, 2017), 25 lipca.

2017, Niegdysiejsze (legalne) odloty, Krytyka Polityczna, recenzja książki Stuarta Waltona, Odlot. Kulturowa historia odurzenia (Aletheia 2017), 9 lipca.

2016, High Times with Narcotic Nazi Warfare, War on the Rocks, recenzja książki Norman Ohlera, Blitzed: Drugs in Nazi Germany (Allen Lane 2016), 23 grudnia.

2018, Technonauka w poszukiwaniu panceum na ból, Res Publica Nowa, 18 kwietnia. 

2017, Combat High – A Sobering History of Drug Use in Wartime, Military History Now, 27 lutego.   

2017, Broń chemiczna, Polityka, nr 3093, 10 stycznia, ss. 57–59.  

2016, Why have military historians ignored drug use in the military?, History News Network, 5 maja.

2016, Junkie jihadis and the narcotic ways of war, Aeon, 3 maja.

2016, The drugs that built super soldier, The Atlantic, 8 kwietnia.

2016, Why the British Empire was built on rum, The Influence, 14 marca.

2016, The Great War and cocaine panic in Britain, Volteface, 29 marca.

2013, Wojna o Unię, w: Stany Zjednoczone Ameryki: Jak rodziła się potęga, Pomocnik Historyczny, Polityka wydanie specjalne 10/2013, grudzień, ss. 84-89.

2019, „DNA prawdę ci powie”, w rozmowie z Robertem Sendekiem, Polska Zbrojna, 8/2019, ss. 64–67.

2019, dla Daily Beast: Kevin Knodell, „Can American Troops Win Wars by Dropping Acid?”, Daily Beast, 13 marca. 

2019, "Svaiginimąsi kare aprašęs Łukaszas Kamieńskis: ‘Turime dvigubą kariuomenės ir narkotikų istoriją" Skaitykite daugiau", w rozmowie z Giedre Steikunaite, Kultūra, 21 stycznia. 

2018, "En las guerras, la droga es un arma más”, w rozmowie z Juanem Fernándezem, El Periódico, 13 stycznia.

2018, "Równowaga strachu”, w rozmowie z Małgorzatą Schwarzgruber, Polska Zbrojna, 1/2018, styczeń, ss. 94–96.

2017, "No podías esperar que tus solidados luchasen sobrios”, w rozmowie z
Joaquín Armada Díazem, Historia y Vida, 12/2017, ss. 14–17.

2017, "Colocarse con alcohol y drogas para combatir es tan viejo como la guerra” La Voz de Galicia / La Voz de Asturias, 12 listopada. 

2017, "Po co armii hełmofony? Jak będzie wyglądał żołnierz przyszłości", W rozmowie z Pawłem Pieniążkiem, Krytyka polityczna, 22 października.

2017, "Zo krijgt de term War on Drugs een heel andere betekenis", NOSop3 (Holenderska Fundacja Nadawców – Dutch Broadcasting Foundation), 10 maja

2016, „Co biorą żołnierze”, w rozmowie z Dawidem Krawczykiem, Krytyka Polityczna, 29 grudnia.

2014, E-terroryzm, 10(34), październik 2014, ss. 32-38

2014, Kamil Turecki, „Amerykanie chcą ulepszyć człowieka. Wojna całkowicie zmienia oblicze”, Onet.pl, 22 kwietnia.

2018, projekt monografii, Routledge.

2017, praca zbiorowa, McGill-Queen’s University Press.

 

Notatki wydawnicze (blurbs)

2021, B. Timberlake, High Risk. A True Story of the SAS, Drugs, and Other Bad Behaviour (London: Hurst)

2018, P.W. Barber, Psychedelic Revolutionaries. Three Medical Pioneers, the Fall of Hallucinogenic Research and the Rise of Big Pharma (London: Zed).

2018, 27–29 września, „Wojna od kuchni – kultura kulinarna, aprowizacja i używki w dziejach wojska i wojen”, Instytut Historii UJ, Instytut Historyczny UW, Fundacja „Pola Chwały”, Niepołomice.

2017, 15–17 listopada, „Military Sciences – the Backbone of Military Educational Institutions?”, International Society of Military Science Conference, Norwegian Defence University College, Oslo, Norwegia.

2017, 26 maja, „Commemorating the 70th Anniversary of the Marshall Plan: Past and Current Challenges of the Transatlantic Alliance”, Faculty of Social Sciences Charles University/Vaclav Havel Library, Praga, Czechy.

2017, 5 kwietnia, „Future War. Technologie i koncepcje na polu walki”, Uniwersytet Jagielloński, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJ i Koło Prawa Wojskowego i Konfliktów Zbrojnych TBSP UJ, Kraków.

2016, 18 maja, "International Society for Military Sciences Professors' Retreat 2016", Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.

2016, 19-20 kwietnia, "Visions of War: Experience, Imagination and Predictions of War in the Past and the Present", Estionian War Museum, Tallin, Estonia.

2014, 8–9 grudnia, „Just War Theory 2.0: Ethics, Technology, and Armed Conflict in the 21st Century", University of Oxford, Oxford, Wielka Brytania.

2014, 4 grudnia, „Homo narcoticus II. Zmienione stany świadomości", Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec.

2014, 21–23 października, „Armed Forces for 2020 and Beyond. Roles. Tasks. Expectations", Austrian National Defence Academy, Wiedeń, Austria.

2014, 12–13 marca 2014, „15 Years of Polish Membership in NATO: Experiences and Future Challenges", Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2014, 27 stycznia, „Kontynuacja wojny innymi środkami", Instytut Historii, Uniwersytet Warszawski.

2013, 13-14 listopada, „Adapting to Change", International Society of Military Science Conference, Royal Danish Defense College, Kopenhaga, Dania.

2013, 11-12 listopada, „War and Propaganda in the Twentieth Century", Faculty of Social Sciences and Humanities, Universidade Nova de Lisboa, Lizbona, Portugalia.

2013, 4-5 października, „Filozofia Technologii", Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2013, 10-12 lipca, „Children and War: Past and Present", 3. międzynarodowa multidyscylinarna konferencja, Uniwersytet w Salzburgu, Salzburg, Austria.

2013, 10 maja, „Homo narcoticus. Człowiek zażywający", 5. Ogólnopolskie sympozjum z cyklu „Humanistyka w dialogu z naukami przyrodniczymi", Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec.

2012, 6-10 grudnia, „Human Rights Education. Promoting Changes in Time of Transition and Crisis", Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2012, 19-20 października, „Technologie przyjemności – kultura substancji psychoaktywnych", Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2012, 19-20 kwietnia, „Nowe strategie na nowy wiek. Grance i możliwości integracji regionalnych i globalnych", Instytut Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2011, 9-10 listopada, „Adapting to Modern Security Challenges", 3. konferencja International Society of Military Science, Baltic Defence College, Tartu, Estonia.

2010, 10-11 listopada, „Turning Research and Knowledge Into Use", 2. konferencja International Society of Military Science, Swedish National Defence College, Sztokholm, Szwecja.

2009, 25-26 listopada, „Security in 2020 in a Multipolar World", Netherlands Defence Academy, Amsterdam, Holandia.

2007, 13-14 grudnia, „Współczesne Chiny - narodziny imperium w kontekście międzynarodowym", Instytut Konfucjusza, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2007, 25-27 maja, „US Foreign Policy – Theory, Mechanisms and Practice", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijinych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2005, 9-11 grudnia, „Amerykańska Demokracja w XXI wieku", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2004, 25 czerwca, „1. Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego", Wyższa Szkoła Humanistyczna, Pułtusk.

2021, 10 marca, dyskusja w ramach III seminarium filmowego „Black Mirror. Men Against Fire”, wraz gen. Tomaszem Drewniakiem, prowadzenie Adrian Kędzierski, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie i Koło Naukowe Phronesis

2019, 1 listopada, wykład "Back to the Future: Toxins Used in Warfare Over the Years", podczas Weaponised Toxins in Policing & Warfare Seminar, zorganizowanym przez Bioanalytics and Toxicology, Churchill War Rooms, Londyn, Wielka Brytania

2019, 26 czerwca, debata „Wojny przyszłości” wraz z Agatą Kaźmierską i gen. Jarosławem Stróżykiem, prowadzenie Michał Nogaś, Forum podczas Malta Festival, Poznań

2018, 11 września, spotkanie autorskie „Shooting Up”, 18. Internationales Literaturfestival Berlin, Niemcy 

2018, 11 września, dyskusja panelowa nt. „The Future of Drug Policies: From Prohibition to Regulation. What Would a Society That Allowed Drugs Look Like?”, 18. Internationales Literaturfestival Berlin, Niemcy 

2018, 8 stycznia, wykład gościnny „Cyborgs Against Fire. Amerykański żołnierz przyszłości w ‘czarnym zwierciadle’”, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJ, Kraków.

2017, 8 grudnia, wykład gościnny „Drugs in Warfare”, London Toxicology Group, Londyn, Wielka Brytania.

2017, 29 września, „Wojny na narkotykach”, wykład w ramach cyklu Spotkania z Medycyną,  Muzeum im. Stanisława Fischera, Bochnia.

2017, 20 kwietnia „Fighting Better Than Well? Stimulants in the US Military”, wykład gościnny, American Studies Colloquium Series, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski.

2017, 4 lutego, „The History of Drugs & War” oraz debata z udziałem Brity Strand Rangnes, Bårda Mælanda i Stuarta Waltona, prowadzenie: Harald Birkevold., KÅKÅ kverulantkatedralen, Stavanger, Norwegia.

2017, 3 lutego, komentator do wystąpienia Stuarta Waltona, “A Beneficial History of Intoxicants”, prowadzenie: Ina Spinnangr, KÅKÅ kverulantkatedralen, Stavanger, Norwegia.

2016, 16 czerwca, „Shooting Up: A History of Drugs in Warfare”, wykład gościnny, King’s College London, Londyn, Wielka Brytania.

2016, 15 czerwca, „A History of Drugs in Warfare”, spotkanie autorskie, Book and Kitchen, Nothing Hill, Londyn, Wielka Brytania.

2014, grudzień, „Rewolucja biotechnologiczna i wzmacnianie personelu wojskowego (military enhancement)”, wykład dla kadry Centrum Operacji Specjalnych w Krakowie.

2013, 18 września, „Środki psychoaktywne w konfliktach zbrojnych”, wykład w ramach projektu „Odmienne stany świadomości”, organizator Małopolski Ogród Sztuki – Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze i media

 • 2020-2023: Neurobiologia i neurotechnologie na wojnie, projekt badawczy w ramach konkursu OPUS 17, Narodowe Centrum Nauki (2019/33/B/HS5/01297).
 • Wojna cyborgów, książka, Wydawnictwo Czarne.
 • Military human enhancement.
 • Wojna i medycyna.
 • Grant badawczy MNiSW/NCN Nowe technologie i ich wpływ na zmianę oblicza wojny. Science fiction czy Przyszłość zachodniego sposobu prowadzenia wojny? (2010-2014).
 • Historia środków psychoaktywnych na wojnie – projekt własny, książka.
 • Rewolucje w sprawach wojskowych: od nuklearnej do informacyjnej – projekt własny, książka.

 

okazyjnie