Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Katarzyna Górska

dr Katarzyna Górska

 

Absolwentka kulturoznawstwa międzynarodowego i studiów latynoamerykańskich (Uniwersytet Jagielloński 2009, 2010). Investigador afiliado, Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias Sociales (2013-2014). Dr kulturoznawstwa (Uniwersytet Jagielloński 2016).

Funkcje:

  • Opiekunka Koła Naukowego Latynoamerykanistyki UJ
  • Koordynatorka OSA (latynoamerykanistyka)

Zainteresowania naukowe:

  • tożsamość kulturowa
  • procesy transkulturacji
  • kultura miejska
  • migracje wewnętrzne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2020, Miasto, barrios i kultura popularna w Peru. Tożsamość kulturowa nowych mieszkańców Limy, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 302.

2016, Todas las sangres. Peruvian multiculturalism in the migrant settlement of Metropolitan Lima, "Ad Americam" Vol. 17.

2014, Argentine Cultural Identity Process in the Cinema of Daniel Burman, "Subalternspeak: An International Journal of Postcolonial Studies" Vol. III Issue I.

2014, Quechuan Modernity and the Literature of Kilku Warak'a, "Rupkatha Journal On Interdisciplinary Studies in Humanities" Volume 6, Issue 2.

2012, National identity & the reference to indigenous issue in Argentina and Mexico, "The Humanities Review" Vol. 9.2 (Spring).

2012, Kulturomiczny cul de sac? O nowym podejściu w naukach o kulturze, „Kultura i Historia” nr 21.

2016, How to travel smart? Tools to save time and money while on the road, "Medium Hostfully".

2015, Niech będzie pochwalony Chrystus? Apu Ausangate?, "Kontynenty", nr 1/2015.

2014, Na wschód od Limy, "Magazyn O.pl", 24 lipca.

2014, Gabo, do zobaczenia w wieczności, "Magazyn O.pl", 6 czerwca.

2013, Magia barranquina, "Magazyn O.pl", 26 kwietnia.

2013, Cyfrowa Biblioteka Babel, "Magazyn O.pl", 6 czerwca.

2013, Wszyscy jesteśmy nomadami, "Magazyn O.pl", 15 stycznia.

2017, 22 maja, konferencja międzynarodowa: „Wielokulturowość – fakt społeczny czy nieudany projekt polityczny?”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: „Limeńskie organizacje kulturowe i ich działania na rzecz promocji wielokulturowości w osiedlach migrantów”.

2015, 22-24 września, III Kongres Politologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: „Limeńskie polityki kulturowe wyrażone w programach Puntos de la Cultura oraz Cultura Viva Comunitara”.

2013, 14 grudnia, konferencja międzynarodowa: "Przyroda i kultura Peru", Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: „Chicha – fuzja rytmów tropikalnych i andyjskich w muzyce popularnej Peru”. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

  • Konkurs POB Anthropocene Young Lab, tytuł projektu: "The new norm(ality) – (changes in) immigrants' adaptation strategies during the COVID-19 pandemic".
  • Konkurs "Society Now!" w ramach Inicjatywy Doskonałości UJ (IDUB), tytuł projektu: "Wpływ zmian polityki imigracyjnej Polski wywołanych przez COVID-19 na rynek pracy".
  • Narodowe Centrum Nauki, Preludium – projekt badawczy „Tożsamość kulturowa cholos – procesy transkulturacji tożsamości nowych mieszkańców Lima Metropolitana”, 2013/09/N/HS3/02011.