Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Marcin Fatalski

dr Marcin Fatalski

 

Absolwent Wydziału Historycznego UJ, doktoryzował się w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ w zakresie nauk o polityce. Zatrudniony w Zakładzie Amerykanistyki UJ. 

Organizator kilku międzynarodowych konferencji naukowych na  Uniwersytecie Jagiellońskim.
Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

Funkcje: 

  • Pełnomocnik IAiSP UJ do spraw praktyk studenckich
  • współpraca z Konsulatem USA w Krakowie

Zainteresowania naukowe:
  • historia stosunków międzynarodowych
  • historia powszechna najnowsza
  • historia Stanów Zjednoczonych
  • polityka zagraniczna USA i historia dyplomacji amerykańskiej
  • polityka USA wobec Ameryki Łacińskiej
  • studia nad rozwojem

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2011, Widmo rewolucji. Polityka USA wobec Ameryki Południowej 1961-1968, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 165.

2022, „Rozwój to zdradliwa rzeka” . Wyzwania polityki USA wobec Iranu w epoce Mohammada Rezy Pahlawiego, [w:] Pomiędzy Starym a Nowym Światem. Historia, migracje, etniczność (tom dedykowany Profesorowi Adamowi Walaszkowi), red. Marta Kijewska-Trembecka, Ewa Michna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 65-80.

2017, US Diplomacy and the Process of Democratization in Poland in 1989, [w:] Poland in Transatlantic Relations after 1989: Miracle Fair, red. Małgorzata Zachara, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, ss. 35-54.

2017, Zastosowanie teorii modernizacji w polityce zagranicznej USA w latach 60. XX w., [w:] Badanie polityki zagranicznej państwa, t. 2: Stany Zjednoczone, Azja Wschodnia, Bliski Wschód & Ameryka Łacińska, red. Paulina Matera, Małgorzata Pietrasiak, Radosław Bania, Michał Stelmach, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Warszawa: Rambler Press, ss. 85-101.

2015, USA i odrodzenie lewicowego populizmu w Ameryce Łacińskiej, [w:] Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych, red. Magdalena Lisińska, Beata Beliavska, Kraków, ss. 87-98. 

2014, Paradoxes of a modernization theory in the U.S. policy: petrifying authoritarianism and building client states in the third world during the Cold War, [w:] Evolving dependency relations, red. Agnieszka Filipiak, Eliza Kania, Jeroen Van den Bosh, Rafał Wiśniewski, Poznań: Revolutions Research Center, ss. 17-34. 

2009, Doktryna Manna. Wokół założeń polityki Stanów Zjednoczonych wobec Ameryki  Łacińskiej w latach sześćdziesiątych XX wieku, [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa Prof. dra hab. Andrzeja Mani, tom 1, red. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 85-97.

2008, Między antykomunizmem a demokracją: Stany Zjednoczone Ameryki wobec sytuacji politycznej w Argentynie 1961-1963, [w:] Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej, red. Marta Kania, Anna Kaganiec-Kamieńska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 215-226.

2007, U.S. Role in Chilean Politics (1961-1964), [w:] U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms and Practice, red. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Łukasz Wordliczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 283-290.

2022, Plan Colombia: Towards New US State Building Policy, Vol. 19 No. 6(81): Studies in Latin America, ss. 305-319.

2017, From Continuity to Breakthrough: the Obama Administration's Policy in Latin America, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, t. 12, nr 2, ss. 59-84.

2014, Some Reflections on the Guevara Myth, „Ad Americam", vol. 15, ss. 189-196.

2013,The United States and the Fall of the Trujillo Regime, „Ad Americam", vol. 14, ss. 7-18.

2011,U.S. Diplomacy and the Brazilian Coup d'état of 1964, „Ad Americam", vol. 12, ss. 53-62.

2005,<U.S. Intervention in Iran (1950-1953), „Ad Americam", vol. 6, ss. 39-48.

2004, Podsekretarz Stanu Sumner Welles a sprawy polskie w latach II wojny światowej, „Zeszyty Historyczne", nr 148, ss. 65-98.

2017, Wojna po amerykańsku, s. 239, (współredaktor: Elżbieta Maria Janik)

2014, Focus on: American mythology. "Ad Americam", vol. 15,  s. 210, (współredaktor: Jolanta Szymkowska-Bartyzel).

2014, USA: Rewizjoniści i lobbyści w: Wielka wojna: Jak 100 lat temu w Europie zaczęła się rzeź,  Pomocnik Historyczny, „Polityka” wydanie specjalne 3/2014, ss. 166-167. 

2013, Kręgi dyplomacji w: Stany Zjednoczone Ameryki: Jak rodziła się potęga, Pomocnik Historyczny, „Polityka” wydanie specjalne 10/2013, ss. 128-133.

2013, Mocarstwo światowe w: Stany Zjednoczone Ameryki: Jak rodziła się potęga, Pomocnik Historyczny, „Polityka” wydanie specjalne 10/2013, ss. 134-137.

2017, 9-10 listopada, VII Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych „Myśleć globalnie, działać regionalnie: Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2016, 9-10 listopada, , VI Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych „Badanie polityki zagranicznej państwa”, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

2016, 27-29 października, „Transnational American Studies: Histories, Methodologies, Perspectives”, konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych (PAAS), Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

2016, 22-26 kwietnia, „Mapping Transnational America”, konferencja European Associacion for American Studies, Konstanca, Rumunia.

2015, 10-11 września, “The Historical ‘Dispute of the New World’. European Historians of the United States and European History, Culture and Public Life”, University of Eastern Piedmont, Società Italiana di Storia Internazionale, Interuniversity Center for European-American History and Politics, Turyn, Włochy.

2014, 28-29 marca: "Deconstructing the Kennedy mystique: JFK as a cultural phenomenon", Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski.

2013, 29-30 października, „Wokół Hindukuszu. Ocena interwencji w Afganistanie", Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. 

2013, 14 stycznia, „Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych", Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2012, 29 marca, „Edward Rydz-Śmigły (1886-1941), trzeci marszałek Polski Niepodległej w siedemdziesiątą rocznicę śmierci", Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2009, 29-30 maja, „The United States and the World: from Imitation to Challenge", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2008, „Dylematy dyplomacji polskiej", Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University, Nowy Sącz.

2007, 19-20 października, „Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej", Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2007, 25-27 maja, „U.S. Foreign Policy. Theory, Mechanisms, Practice", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze i media

  • „Polityka mocarstwa i proces kształtowania państwowości i tożsamości narodowej. Studium przypadków Kuby i Dominikany”, minigrant w ramach konkursu POB Heritage