Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykłady online w ramach OSA

Wykłady w ramach OSA dla studentów latynoamerykanistyki

1. Uniwersytety z Chile, Kolumbii, Hiszpanii i Meksyku zapraszają na seminarium online zatytułowane ‘Derecho y postpandemia: el futuro del nuevo orden mundial’. Wydarzenie odbędzie się 20 maja 2020 r. o godz. 15:00 czasu polskiego.

Seminarium odbędzie się na platformie Google Meet. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja przez platformę wirtualną Universidad Pedro de Valdivia. Wstęp na spotkanie online jest wolny, a udział w nim będzie potwierdzony certyfikatem. Wydarzenie prowadzone będzie w języku hiszpańskim.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia oraz szczegółowy program na stronie Universidad Pedro de Valdivia.

Forma zaliczenia: przesłanie skanu certyfikatu poświadczającego uczestnictwo w wykładzie dr Justynie Budzik (justyna.budzik@uj.edu.pl)

Do spotkania przypisane są 2 godziny.

2. Universidad Católica del Maule w Chile zaprasza na międzynarodowe kolokwium ‘Ecos de una “Crisis” filosofía, poder y rupturas en tiempos de Covid-19’. Wydarzenie odbędzie się 27 maja 2020 r. w godz. 17:00-19:00 czasu polskiego. Głównym tematem kolokwium będzie omówienie pojęcia kryzysu z różnych perspektyw filozoficznych w kontekście obecnej pandemii.

Kolokwium odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Studenci, którzy chcą wziąć udział w wydarzeniu proszeni są o przesłanie swojego maila Katarzynie Górskiej (k.gorska@uj.edu.pl) najpóźniej do 26.05. do godz. 12:00.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia można uzyskać kierując pytania na adres facultadcryf@ucm.cl

Forma zaliczenia: podczas wydarzenia sprawdzana będzie obecność.

Do spotkania przypisane są 2 godziny.

Wykłady w ramach OSA dla studentów I i II roku migracji (st.licencjackie) oraz dla studentów II roku migracji (SUM):

1. Żydowskie Muzeum Galicja zaprasza na wirtualne oprowadzanie po wystawie stałej „Śladami pamięci”. Organizatorzy planują 6 odcinków, a pierwszy odbędzie się 18 maja. Spotkanie poświęcone będzie wprowadzeniu do historii i kultury Żydów w Polsce.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia na stronie muzeum 

Forma zaliczenia: sporządzenie krótkiej notatki w języku polskim (max. 500-600 znaków) przedstawiającej główne zagadnienia omawiane podczas spotkania, i przesłanie jej dr Joannie Kulpińskiej (joanna.kulpinska@uj.edu.pl), dr Katarzynie Górskiej (k.gorska@uj.edu.pl), dr Annie Wyrwisz (anna.wyrwisz@uj.edu.pl) lub dr Justynie Budzik (justyna.budzik@uj.edu.pl).

Do każdego spotkania przypisane są 2 godziny.

2. Muzeum Emigracji w Gdyni rozpoczęło projekt „Stacja Emigracja”, w ramach którego zaplanowano 8 spotkań ze specjalistami wypowiadającymi się na temat szeroko pojętego zagadnienia migracji.

Pierwsze dwa podcasty – „Muzyczna emigracja Polaków do USA” oraz „Podróże architektów” - są już dostępne online.

Forma zaliczenia: sporządzenie krótkiej notatki w języku polskim (max. 500-600 znaków), przedstawiającej główne zagadnienia omawiane w podcascie, i przesłanie jej dr Joannie Kulpińskiej (joanna.kulpinska@uj.edu.pl), dr Katarzynie Górskiej (k.gorska@uj.edu.pl), dr Annie Wyrwisz (anna.wyrwisz@uj.edu.pl) lub dr Justynie Budzik (justyna.budzik@uj.edu.pl).

Do każdego spotkania 30-minutowego przypisana jest 1 godzina.

Wykłady w ramach OSA dla studentów I i II roku amerykanistyki (st. licencjackie) oraz dla studentów I i II roku amerykanistyki SUM (Ameryka Północna):

Zaproszenie kierujemy również do studentów III roku amerykanistyki (st. licencjackie)

W dniach 19.05, 26.05, 2.06 odbędzie się seria wykładów otwartych w ramach cyklu „American Law and the Difficult Time”. Wykłady organizowane są przez Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego UJ. Wstęp na spotkania online jest wolny, a udział w nich będzie certyfikowany.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia na stronie Koła.

Forma zaliczenia: przesłanie skanu certyfikatu poświadczającego uczestnictwo w wykładzie dr Justynie Budzik (justyna.budzik@uj.edu.pl)

Do każdego spotkania przypisane są 2 godziny

Wykłady w ramach OSA dla studentów I i II roku amerykanistyki (st. licencjackie) oraz dla studentów I i II roku amerykanistyki SUM (Ameryka Północna)

Zaproszenie kierujemy również do studentów III roku amerykanistyki (st. licencjackie) oraz do studentów latynoamerykanistyki (wykład również w ramach OSA).
Zapraszamy do wysłuchania audycji literackiej na stronie Programu Drugiego Polskiego Radia zatytułowanej „Hunter S. Thompson, estetyka gonzo i nowe dziennikarstwo”.

Forma zaliczenia: sporządzenie krótkiej notatki w języku polskim (max. 500-600 znaków) przedstawiającej główne zagadnienia omawiane podczas spotkania, i przesłanie jej dr Joannie Kulpińskiej (joanna.kulpinska@uj.edu.pl), dr Katarzynie Górskiej (k.gorska@uj.edu.pl), dr Annie Wyrwisz (anna.wyrwisz@uj.edu.pl) lub dr Justynie Budzik (justyna.budzik@uj.edu.pl).

Do każdego spotkania przypisane są 2 godziny.