Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

III Kongres Politologii w Krakowie

W dniach 22-24 września 2015 r. w Krakowie obradować będzie III. Kongres Politologii. Gospodarzem tej cyklicznej, a zarazem największej w naszym kraju konferencji politologicznej jest w tym roku Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współorganizatorami są Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych i Komitet Nauk Politycznych PAN.

Tegoroczna edycja Kongresu Politologii zatytułowana została „Odsłony polityki". Ujęcie to podkreśla złożoność i wieloaspektowość zjawisk politycznych, nad których poznaniem pochylają się współcześni badacze, niejednokrotnie wywodzący się z różnych dyscyplin. Jak mówią organizatorzy Kongresu:

Polityka ukazuje się nam w różnych odcieniach, odmianach, wreszcie „odsłonach". Nie jest jednolita i spójna, pozbawiona wewnętrznych spękań i złożoności, ukazując się w różnych kontekstach, sytuacjach, okolicznościach, jawi się inaczej. Można na nią spoglądać z różnych punktów, różnie ją badać i różne jej „odsłony" prezentować.

Do udziału w III. Kongresie Politologii zaproszeni są wszyscy specjaliści, którzy w swoich badaniach naukowych, aktywności zawodowej i dydaktycznej podejmują problemy związane z rozmaitymi zjawiskami politycznymi.

I. Kongres Politologii odbył się w 2009 r. w Warszawie (Uniwersytet Warszawski), kolejny w 2012 w Poznaniu (Uniwersytet Adama Mickiewicza). Idea organizacji kongresów politologicznych w Polsce zainicjowana została przez Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

http://www.kongres.wsmip.uj.edu.pl/

Data opublikowania: 28.01.2015
Osoba publikująca: Anna Łukaszewicz-Derwich