Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

styczeń 2023

20230125
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Nauka o polityce: kryzys tożsamości i przesłanki rewitalizacji | 25.01.2023

Data: 25.01.2023
Czas rozpoczęcia: 13.00
Miejsce: Aula 039, Reymonta 4
Organizator: Instytut Nauk Politycznych UJ
Witryna internetowa wydarzenia: https://bit.ly/3wfAsEE

Debata organizowana w ramach projektu Polimpact – Społeczne znaczenie i wpływ Politologii

Wykład wprowadzający poprowadzą:

  • dr hab. Wawrzyniec Konarski,
  • prof. AFiB Vistula – Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie oraz
  • dr hab. Arkadiusz Stempin, prof. WSE z Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

W debacie wezmą udział:

  • prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg – Prezeska Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. badań i rozwoju,
  • dr hab. Piotr Borowiec, prof. UJ – Kierownik Zakładu Teorii i Metodologii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych WSMiP UJ,
  • dr hab. Magdalena Mikołajczyk – Zakład Badania Aktywności Politycznej i Społecznej w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • dr hab. Franciszek Czech – Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddziału w Krakowie, Dyrektor Instytutu Studiów Międzykulturowych WSMiP UJ.

Spotkanie poprowadzi dr Piotr Obacz (INPiSM UJ).

 

Wydarzenie można zaliczyć w ramach programu OSA:

  • Opiekun: Dr Anna Wyrwisz
  • Liczba godzin OSA: 2 godziny
  • Forma zaliczenia:  sporządzenie krótkiej notatki w języku angielskim lub polskim (max. 500-600 znaków), dotyczącej tematyki poruszanej podczas wykładu i przesłanie jej dr Annie Wyrwisz
W pierwszej kolejności wydarzenie kierowane jest do studentów amerykanistyki, ale mogą w nim uczestniczyć również studenci innych kierunków.