Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Open lectures

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

20190402

Edukacja językowa dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji

Date: 02.04.2019
Start Time: 15.00
Place: Rynek Główny 34, sala 36
Organiser: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Fundacja im/ Mikołaja Reja

Działania Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja.

Celem fundacji jest promocja kultury polskiej i języka polskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami, budowanie podstaw dialogu miedzykulturowego, propagowanie różnorodności kulturowej, wzmacnianie tożsamości kulturowej przy jednoczesnym budowaniu otwartości wobec innych kultur, działalność na rzecz integracji i przygotowania Polaków do sprostania wymogom społeczeństwa przyjmującego cudzoziemców, pomoc Polakom wyjeżdżającym z kraju i powracającym, współpraca z Polonią, podejmowanie działań na rzecz Polonii, współpraca z urzędami i instytucjami administracji publicznej oraz organizacjami zajmującymi się prawami człowieka i edukacją, współpraca z kościołami i związkami wyznaniowymi. O działalności Fundacji opowie Prezes Urszula Legawiec.

Urszula Majcher- Legawiec
Jest nauczycielem literatury i języka polskiego jako obcego/drugiego z wieloletnim doświadczeniem. Od niedawna także doradcą metodycznym ds. wielokulturowości w Krakowie. Przez wiele lat uczyła języka polskiego dorosłych obcokrajowców. Obecnie zajmuje się przede wszystkim edukacją językową dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji.  W ramach współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych pracowała jak nauczyciel literatury, kultury i języka polskiego w Lizbonie. Założyła przy współpracy z Ambasadą RP w Lizbonie i przez dwa lata prowadziła sobotnią szkołę polonijną dla dzieci pochodzenia polskiego mieszkających w Lizbonie i okolicach. Od roku 2014 jest prezesem Zarządu Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja. Od 2017 roku jest członkiem powołanego przez Prezydenta Miasta Krakowa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji Programu “Otwarty Kraków”.  Współpracuje z Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest autorem testów kwalifikacyjnych dla obcokrajowców rozpoczynających naukę języka polskiego jako obcego, testów i egzaminów końcowych (pisemnych i ustnych), materiałów dydaktycznych publikowanych na platformie www.speakapps.eu oraz www.popolscepopolsku.edu.pl, dwóch podręczników do nauczania języka i kultury polskiej dla obcokrajowców, kilkunastu artykułów tematycznie związanych z nauczaniem języka i kultury polskiej. Prowadzi szkolenia z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, zarządzania wielokulturowością w szkole, wspomagania pracy nauczyciela i szkoły w sytuacji wielokulturowości. Organizuje i/lub współorganizuje konferencje naukowe poświęcone dydaktyce wielojęzyczności i wielokulturowości, koordynuje projekty współfinansowane przez Fundację im. Reja i takie podmioty, jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Senat RP.

Wydarzenie odbywa się w ramach OSA:

Liczba godzin OSA: 2
Opiekun naukowy OSA: Dr Joanna Kulpińska