Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wsparcie i pomoc dla Studentek i Studentów

Web Content Display Web Content Display

Jednostki oferujące różne formy wsparcia społeczności studenckiej

Funkcję Pełnomocnika na naszym Wydziale pełni dr Przemysław Tacik. Pełnomocnik zajmuje się wszystkimi przypadkami zachowań mogących stwarzać niebezpieczeństwo lub dyskomfort dla studentek i studentów. Działa w ścisłym porozumieniu z Samorządem Studentów oraz Działem ds. bezpieczeństwa i równego traktowania UJ.

 • ul. Reymonta 4, pok. 234 (dyżur: środa, godz. 16:45-18:15)
 • email: przemyslaw.tacik@uj.edu.pl 
Read More o

Tworzenie warunków do zapewnienia pełnej dostępności dla wszystkich studentów, pracowników i gości Uniwersytetu Jagiellońskiego, aby środowisko fizyczne, cyfrowe, organizowane procesy i stosowane metody działania nie stanowiły powodu wykluczenia kogokolwiek z nauki, pracy i innych dziedzin życia.

 • al. Mickiewicza 9a/410
Read More o

Misją ośrodka jest krótkoterminowa pomoc psychologiczna osobom studiującym, będącym w kryzysie psychicznym, oparta na poufności, szacunku i współpracy.

 • ul. Kopernika 27 
 • email: sowa@uj.edu.pl
Read More o

Jednostka uczelniana, która powstała po to, aby koordynować na uczelni działania na rzecz bezpieczeństwa osobistego oraz równego traktowania. Udziela wsparcia każdej osobie ze społeczności UJ zgłaszającej się do biura.

 • ul. Ingardena 3, pokoje 327, 327a, 329 (III piętro)
Read More o

Funkcję Rzeczniczki pełni dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ. Do Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich można zgłosić się z każdą sprawą dotyczącą funkcjonowania na Uniwersytecie. Może to dotyczyć między innymi poczucia niesprawiedliwego lub niewłaściwego potraktowania albo sytuacji konfliktowych, które wpływają na życie, pracę lub studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Sprawa może zostać również zgłoszona przez organy samorządu studenckiego i doktoranckiego oraz działające na uniwersytecie związki zawodowe. Rzeczniczka w swojej działalności kieruje się zasadami niezależności, bezstronności i poufności oraz dąży do polubownego rozwiązywania sporów wewnątrz wspólnoty uczelni.

 • ul. Czapskich 4, pok. 28 i 29 
 • email: ombuds@uj.edu.pl
Read More o

Udziela porad prawnych przede wszystkim osobom ubogim, których nie stać na poniesienie kosztów profesjonalnej, odpłatnej pomocy prawnej (przez adwokatów i radców prawnych), a także osobom prawnym (m. in. fundacjom i stowarzyszeniom), spełniającym ten warunek.

 • al. Zygmunta Krasińskiego 18/3, 30-101 Kraków
 • email: poradnia.prawna@uj.edu.pl
Read More o

Wsparcie psychologiczne - jednostka pozauczelniana

 • ul. Radziwiłłowska 8B 
 • Całodobowy numer interwencyjny: 12 421 92 82
Read More o Wsparcie psychologiczne - jednostka pozauczelniana