Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Faculty

Web Content Display Web Content Display

Prof. Dorota Praszałowicz

Prof. Dorota Praszałowicz

 • Editor in Chief „Studia Migracyjne –Przegląd Polonijny" [Migration Studies - Review of Polish Diaspora]  (since 2009)
 • Member of the Committee for Migration Studies of the Polish Academy of Sciences
 • Member of the Board of Directors Polish American Historical Association,
 • Member of the Board of the Committee for Demographic Studies of the Polish Academy of Sciences
 • Member of the Committee for Polish Diaspora Studies of the Polish Academy of Arts and Sciences
 • Chairperson of the  Academic Board of the Jagiellonian Center for Migration Studies  
 • Editor in Chief of the book series MIGRATION – ETHNICITY – NATION: STUDIES IN CULTURE, SOCIETY AND POLITICS, published by the Peter Lang Verlag

Functions:

 • Discipline Council for Sociological Sciences
 • Editor-in-chief of Studia Migracyjne - Studia Polonijne
 • Chair of the Contemporary Migrations and Ethnic Relations Studies at the Institute of American Studies and Polish Diaspora
 • Director of the Doctoral Studies at the Institute of American Studies and Polish Diaspora (2011 - 2013).

Academic Interests:

 • Old and new migrations - a comparative perspective
 • Cultural changes of the Polish immigrant communities
 • Polish language schools in the centers of Polish diaspora
 • Migration studies: theoretical concepts
 • Gender perspective in the migration studies

Web Content Display Web Content Display

Publications

Books

2010, Polacy w Berlinie: strumienie migracyjne i społeczności imigracyjne, Kraków: Księgarnia Akademicka, pp. 196.

2004, Mechanizmy zamorskich migracji łańcuchowych w XIX wieku:  Polacy, Niemcy, Żydzi, Rusini. Zarys problemu,  Kraków: Księgarnia Akademicka, pp. 172 (co-authors: Krzysztof Makowski, Andrzej Zięba).

 

Chapters

2016, Dorota Praszałowicz, Socjologia - na przekór złym wzorom,  Sens humanistyki dzisiaj,  eds. Jerzy Brzozowski, Agnieszka Hennel-Brzozowska, Mirosław Lenart, Kraków:Wydawnictwo Scriptum,  pp. 155-166.

2016, Dorota Praszałowicz, Salo Wittmayer Baron i jego intelektualna droga: Tarnów - Wiedeń - Nowy Jork, Pani Annna w Kanadzie, eds. Marcin Gabryś, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Kraków: Księgarnia Akademicka, pp. 65-80.

2014, Dorota Praszałowicz, Deutsche und polnische Immigranten in den Vereiningten Staaten von Amerika – ausgewählte Beispiele wechselseitiger Beziehungen,  Deutsche und polnische Migrationserfahrungen. Vergangenheit und Gegenwart, eds. Dorota Praszałowicz, Anna Sosna, Frankfurt/Main: Peter Lang Verlag, pp. 117-138.

2013, Dorota Praszałowicz, Polish and German Immigrants in Milwaukee at the Turn of the Nineteenth Century, East Central Europe in Exile, Volume 1: Transatlantic  Migrations, ed. Anna Mazurkiewicz, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing,  pp. 235-252.

2012, Migration memoirs and narratives of Polish migrants in Berlin, [in:] East European Diasporas, Migration and Cosmopolitanism, eds. Ulrike Ziemer, Sean P. Roberts, London & New York: Routledge, pp. 92-104.

2012, Migration Patterns Old and New. Some Useful Concepts and a Few Examples, [in:] Amerykomania, vol. 2, eds. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 687-696.

2009, Rola żeńskich zakonów w życiu skupisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych, [in:] Polska – Dwa Światy. Kraj i Polonia, eds. Wiesław J. Wysocki, Waldemar Gliński, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pp. 205-220.

2009, Local Community and Nineteenth Century Migrations: Poznanian Kleszczewo and Zaniemyśl (Prussian Poland), [in:] European Mobility. Internal, International and Transatlantic Moves in the 19th and Early 20th Centuries, eds. Annemarie Steidl, Josef Ehmer, Stan Nadel, Hermann Zeitlhover, Göttingen: V&R Unipress, pp. 175-189.

2009,  Mikrohistoria: z dziejów polskich migracji do Berlina,  [in:] Zrozumieć współczesność, eds. Grzegorz Babiński, Maria Kapiszewska, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, pp. 153-169.

2009, Polonijne żeńskie zakony religijne w USA, ich działalność i ewolucja w procesie amerykanizacji, [in:] Migracje. Religie i Kościoły wobec migracji i migrantów, (eds.) Jan Zamojski, Warszawa: Instytut Historii PAN, pp. 56-65.

2009, Współpraca i konflikt w skupiskach imigracyjnych: Polacy i ich dawni sąsiedzi w Nowym Jorku (Polacy, Niemcy, Rusini), [in:] Między konfrontacją a współpracą. Historia, polityka, migracje, eds. Ewa Kowalska, Warszawa: Instytut Historii PAN, pp. 259-269.

2008, Polskie migracje do Berlina na przełomie XIX i XX wieku. Szkic problematyki, [in:] Etniczność. O przemianach społeczeństw narodowych, eds. Maria Szmeja, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, pp. 280-295.

2008, Poles in Berlin: from germanization to globalization, [in:] Migration – the value added?, ed. Krzysztof Markowski, Lublin: Wydawnictwo KUL, p. 18-28.

2008, Women on the cross-road: Poland and its emigration and immigration, [in:] Migration and mobility in an enlarged Europe. A gender perspective, (eds.) Sigrid Metz-Göckel, Mirjana Morokvasic, A. Sengenata Münst, Opladen & Farmington Hills, pp. 249-280.

2007, Praca, społeczność, rodzina: polskie analizy współczesnych migracji kobiet [in:] Migracje i społeczeństwa współczesne, eds. Jan Zamojski, Warszawa: Instytut Historii PAN, pp. 134-139.

2006, Polish Berlin. Differences and similarities with Poles in the Ruhr Area, 1860-1920  [in:] Paths of Integration: Migrans in Western Europe (1880-2004), eds. Leo Lucassen, David Feldman, Jochen Oltmer, Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 139-157.

2006, Polskie studia nad procesami migracji: tematy główne i tematy zaniedbane, [in:] Polska diaspora w procesach globalizacji. Stan i perspektywy badań, eds. Grzegorz Babiński, Henryk Chałupczak, Kraków: Grell.

2005, Migrujące pogranicza:  procesy zamorskich migracji z Poznańskiego w XIX wieku [in:] Z pogranicza na pogranicze, eds. Władysław Misiak, Zbigniew Kurcz, Andrzej Sakson, Wrocław: Wydawnictwo Silesia.

2003, Overseas Chain Migration of Germans, Poles and Jews from the Prussian Province of Posen in the 19th Century, [in:] Polish and Irish Migration in Comparative Perspective, eds. J. Belchem, K. Tenfelde, Essen: Klartext.

2001, Niemiecka migracja z ziem polskich, [in:] Polska diaspora, ed. Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Literackie, pp. 475-487.

2001,  Diaspora niemiecka, [in:] Diaspory, ed. Jan Zamojski, Warszawa: Neriton.

2000, Wykorzenienie, czy dołączenie do najbliższych? Z problematyki migracji łańcuchowych, [in:] Imigranci i społeczeństwa przyjmujące. Adaptacja? Integracja? Transformacja?, ed. Jan Zamojski, Warszawa: Neriton, pp. 287-295.

Articles

2009, Polish American Sisterhoods: The Americanization Process, "U.S. Catholic Historian", vol. 27, no. 3,  pp. 45-57.

2007, Dawne i nowe migracje, dawne i nowe konceptualizacje w badaniach migracyjnych, „Przegląd Polonijny", no. 2, pp. 19-40.

2005, American Ethnicity.  Rethinking Old Issues, Asking New Questions, „Przegląd Polonijny", no. 4, pp. 5-6.

2005, Old Neighbors in the New World. Germans, Jews, Poles and Ruthenians on Manhattan Lower East Side, „Przegląd Polonijny", no. 4, pp. 77-92.

2003, Overseas Migration from Partitioned Poland: Poznania and Eastern Galicia as Case Studies, „Polish American Studies", vol. LX, No. 2.

2002, Teoretyczne koncepcje procesów migracji, „Przegląd Polonijny", no. 4, pp. 9-40.

1999, Zamorska emigracja  łańcuchowa Polaków, Niemców i Żydów z Wielkopolski w XIX wieku. Zarys problematyki i podstawowe dane, „Przegląd Polonijny", no. 3, pp. 89-104.

Edtions

2017, The United States Immigration Policy and Immigrants' Responses. Past Nad Present, eds. Agnieszka Małek, Dorota Praszałowicz, Frankfurt/Main: Peter Lang Verlag, pp. 207.

2014, Deutsche und polnische Migrationserfahrungen. Vergangenheit und Gegenwart, eds. Dorota Praszałowicz, Anna Sosna, Frankfurt/Main: Peter Lang Verlag, pp. 438.

2014, Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne, eds. Dorota Praszałowicz, Joanna Kulpińska, Kraków: Wydawnictwo PAU, pp. 457.

2011, Between the Old and the New World: Studies in History of Overseas Migrations, eds. Agnieszka Małek, Dorota Praszałowicz, Frankfurt/Main: Peter Lang Verlag, pp. 181.

Entries

2011, Encyclopedia of European Migrations and Minorities, (eds.) K. Bade, P. C. Emmer, L. Lucassen, J. Oltmer, Cambridge: Cambridge University Press:

 • Poland (a text on migration from Polish lands, and on ethnic minorities)  Encyclopedia of  European Migrations and Minorities, ed. K. Bade, P. C. Emmer, L. Lucassen, J.Oltmer, Cambridge: Cambridge University Press, 2011,  pp. 258-272.

2007, Enzyklöpedie Migration in Europa vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Paredborn-München:

 • Polen, pp. 258-272.

Reviews

2012, „Zaraz wracam …. albo i nie". Skala powrotów, motywacje i strategie życiowe reemigrantów z województwa śląskiego, eds. Justyna Szymańska, Cezary Ulasiński, Dagmara Bieńkowska, Kraków: CDS, 2012 / rev. [in:] „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny" no. 3, pp. 189-192.

2010, Hasia Diner, We Remember with Reverence and Love. American Jews and the Myth of Silence after the Holocaust, 1945-1962, New York & London: New York University Press, 2009 / rev. [in:] „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny" no. 4, pp. 185-188.

Miscellanea

2014, Zur Einführung: Die verflochtenen Migrationswege von Deutschen und Polen (co-author Anna Sosna), [in:] Deutsche und polnische Migrationserfahrungen. Vergangenheit und Gegenwart, eds. Dorota Praszałowicz, Anna Sosna, Frankfurt/Main: Peter Lang Verlag 2014, pp. 9-14.

2014, Wprowadzenie, [in:] Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne, eds. Dorota Praszałowicz, Joanna Kulpińska, Kraków: Wydawnictwo PAU 2014, pp. 15-31.

2012, Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność, report on the implementation of the project under the same name financed by the Ministry of Foreign Affairs, pp. 161, (co-authors: Agnieszka Małek, Paulina Napierała, et al.).

2011, Introduction [in:], Between the Old and the New World: Studies in History of Overseas Migrations, eds. Agnieszka Małek, Dorota Praszałowicz, Frankfurt/Main: Peter Lang Verlag.

2011, Stan i perspektywy nauczania przedmiotów ojczystych na obczyźnie, (cooperation with Paulina Napierała)

2009, American Ethnicity: Rethinking Old Issues, Asking New Questions Workshop at the Jagiellonian University, May 2008 [in:] "Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", no. 3.

Conference papers

2017, June 27-28, Polish American Academic Conference: "Poles in America", Casimir Pulaski Museum, Warka, Poland. Keynote speech: "Polscy imigranci w USA: stare i nowe wzory budowania imigracyjnej wspólnoty".

2017, April 27-28, Conference: "Ścieżki edukacyjne Polaków za granicą", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ciechocinek, Poland. Paper: "Nowe migracje Polaków i tradycyjne wyzwania edukacyjne. Szkoły języka polskiego w skupiskach migracyjnych na przykładzie Londynu".

2016, October 26-28, XXI Silesian Seminary: "Migracje w doświadczeniach śląskich, polsko-niemieckich i europejskich", Dom Śląski, Uniwersytet w Opolu, Kamień Śląski. Paper: „Menonici w Europie i Amerykach: wielokrotne migracje konserwatywne".

2015, October 14-15, Conference: "Migracje w XXI wieku. Wybór, konieczność czy przymus?, Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN, Łagów, Poland. Paper: „Wybór czy konieczność? Fakty i mity na temat  dawnych i współczesnych polskich  migracji.”

2015, September 24-26, Conference: "Mobilność i osiadłość. Antropoligiczne badania społeczno-kulturowej aktywności wobec przestrzeni", Sekcja Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Zakopane, Poland. Paper:„Migracje zagraniczne w skali makro i mikro. Rzeczywistość i dyskurs czyli o faktach i mitach.”

2014, September 25-26, Conference: "Oświata i kultura etnizna w Europie", Universitas Opoliensis, Opole, Poland. Paper: „Polskie szkoły sobotnie w Wielkiej Brytanii. Dawne formy imigracyjnej oświaty wobec nowych wyzwań”.

2013, June 21 -23, German-Polish Conference: "Polacy w Niemczech - nowe formy, nowe światy i stare tradycje", Technische Universität Chemnitz, Germany. Paper: "Ze wspólnych dziejów migracji. Zamorskie masowe migracje Niemców i Polaków oraz ich relacje w Stanach Zjednoczonych".

2013 , April 13, Conference: "Szkolnictwo polskie w Europie Zachodniej i Środkow-Wschodniej", The Polish University Abroad in London, Great Britain. Paper: „W stronę ofensywy oświatowej: o potrzebie szerszej debaty na temat szkolnictwa polskiego poza Krajem. Od pospolitego ruszenia do ofensywy oświatowej”.

2012, May 31st  - June 3rd, Conference: Polish American Historical Association "East-Central Europe in exile patterns of Transatlantic Migrations", University of Gdańsk, Poland. Paper: “Cooperation and conflict: Polish and German immigrantsin the United States in the late 19th century”.

2012, May  24-26, Conference: "Współczesne migracje i ch konsekwencje w perspektywie interdyscyplinarnej: między izolacją a integracją", Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM i Centrum Badań Migracyjnych UAM, Będlewo, Poland. Paper: “Poles in Berlin: Deconstruction of Old and New Migration Narratives”.

2012, April 18-22, Annual Conference of the Organization of American Historians, Milwaukee, Wisconsin, USA. Paper: “Cooperation and conflict: Polish and German immigrants in the United States at the turn of the nineteenth century (Milwaukee case)”.

2012, April 14, Conference: "Szkolnictwo polskiew Wielkiej Brytanii", The Polish University Abroad in London, Great Britain. Paper: „Polskie szkolnictwo na obczyźnie:  stan wiedzy i niewiedzy”

2011,  March 24-25, Conference: "Badania migracji w Polsce: Stan wiedzy, kierunki i metody", Jachranka (OBM UW, GUS), Poland. Paper: „Konteksty studiów migracyjnych”.

2010, December 6-7, Conference: "Polsko-niemieckie doświadczenia migracyjne. Przeszłość i teraźniejszość" Kraków (PAU, UJ), Poland. Paper: „Niemieccy i polscy imigranci w Stanach Zjednoczonych Ameryki: współpraca i konflikt".

2010, October 21st, Conference: "Kierunek Małopolska", Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków, Poland. Paper: „Badania migracji powrotnych: <Kierunek Małopolska>”.

2010, September 18-19, Conference: "Diasporas and Cosmpolitannism in Central and Eastern Europe: from theory to practice", University College London, Great Britain. Paper: “Migration Memories Old & New: Polish Migrants in Berlin (mid-19th century until early 21st century) and Deconstruction of Their Narrative”.

2012, 31 maja-3 czerwca, annual conference: Polish American Historical Association "East-Central Europe in Exile Patterns of Transatlantic Migrations", Univeristy of Gdańsk, Poland.

Web Content Display Web Content Display

Research projects and media

Research projects

 • 2020 "Poles in Seattle 1880-2020. An un-imagined community", OPUS 19, National Science Centre (NCN).
 • 2013 "Euroemigranci.pl" a project of the Polish Academy of Arts and Sciences and Polish University in Exile (London), financially supported by the Polish Ministry of Foreign Affairs.
 • 2012 "Polish Language Schools in Great Britain: tradition and changes", a project of the Polish Academy of Arts and Sciences, financially supported by the Polish Ministry of Foreign Affairs.
 • 2007-2009 "Poles in Berlin: old and new immigration streams. The integration process and internal diversity". A project at the Jagiellonian University, financially supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education.