Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

kwiecień 2024

20240411
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Deszcz dolarów w Macondo. Wprowadzenie do narkoliteratury | 11.04.2024

Data: 11.04.2024
Czas rozpoczęcia: 15.00-16.30
Miejsce: Reymonta 4, sala 37

Adriana Sara Jastrzębska

Narkobiznes, który w ostatnich kilku dekadach stał się jednym z kluczowych zjawisk kształtujących latynoamerykańską rzeczywistość, mocno odcisnął się na kulturze regionu. Z jednej strony rozpowszechniła się tzw. narkokultura – specyficzna estetyka i etyka środowisk powiązanych z narkobiznesem, opierająca się na ostentacyjnym epatowaniu bogactwem, wszechobecnym kiczu, przerysowaniu, hiperkonsumpcyjnym modelu życia. Z drugiej strony – główni aktorzy narkobiznesu, od początku uznawani za „dobroczyńców ludu”, jak Pablo Escobar, stają się współcześnie swego rodzaju ikonami popkultury (przykładem może być sukces takich seriali jak "Narcos" czy "El patrón del mal"). Również literatura w krajach szczególnie dotkniętych konsekwencjami narkoprzemocy – najpierw w Kolumbii, potem w Meksyku, a ostatnio również w innych krajach – sięga po tematykę narco, częściowo w celu przedstawienia i zdiagnozowania stanu społeczeństwa, częściowo w celu zaspokojenia popytu na tę tematykę na rynku wydawniczym. W ten sposób kształtuje się narkoliteratura: taka odmiana powieści, gdzie narkobiznes i jego szeroko pojęte konsekwencje znajdują odbicie w estetycznym i etycznym ukształtowaniu światów przedstawionych. Celem wystąpienia będzie przedstawienie tego modelu literatury na wybranych przykładach oraz omówienie jego cech specyficznych, a także kontrowersji wobec samej kategorii narkoliteratury w Ameryce Łacińskiej (ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu kolumbijskiego i meksykańskiego).

Adriana Sara Jastrzębska

Hispanistka, kolombianistka, tłumaczka. Uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Adiunkt, w latach 2014-2018 kierowała Katedrą Iberystyki w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Od 2019 pracuje w Instytucie Filologii Romańskiej UJ. Autorka przekładów literatury pięknej i naukowej z języka hiszpańskiego i katalońskiego. Specjalizuje się w narratologii i najnowszej prozie hispanoamerykańskiej. Interesuje ją zwłaszcza Kolumbia, Ameryka Środkowa oraz Meksyk. Autorka monografii Jak przyszłość ukształtowała przeszłość: metapowieść historiograficzna w Ameryce Łacińskiej (2013) i ponad 50 artykułów dotyczących najnowszej prozy kolumbijskiej i środkowoamerykańskiej, powieści kryminalnej i tzw. narkopowieści. Redaktorka i współredaktorka naukowa monografii zbiorowych Identidad en movimiento: fronteras, migraciones y diálogo intercultural en el mundo hispánico (2014), La espiritualidad de América Latina (2018), Estudios interdisciplinarios de género. Enfoques críticos (2019), a także numerów tematycznych czasopism "Między Oryginałem a Przekładem" oraz "Studia iberica". W latach 2011-2018 współtwórczyni i organizatorka cyklicznej międzynarodowej konferencji Jornadas Latinoamericanas w Bielsku-Białej oraz Ogólnopolskiej Konferencji Przekładoznawczej.

Wydarzenie można zaliczyć w ramach programu OSA:

  • Opiekun: dr Justyna Budzik
  • Liczba godzin OSA: 2 godziny
  • Forma zaliczenia: sporządzenie krótkiej notatki w języku angielskim lub polskim (max. 500-600 znaków), dotyczącej tematyki poruszanej podczas wykładu i przesłanie jej dr Justynie Budzik do 25 kwietnia 2024. Notatki wysłane po tym terminie nie będą przyjmowane. Podpisy na Kartach będą składane wyłącznie w czasie dyżurów dr Justyny Budzik.
W pierwszej kolejności wydarzenie kierowane jest do Studentek i Studentów latynoamerykanistyki, ale mogą w nim wszystkie zaintesowane osoby.