Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykłady gościnne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190326

Biblioteki polskie na emigracji

Data: 26.03.2019
Miejsce: Rynek Główny 34, sala 4
Organizator: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

Zapraszamy na wykład mgr Mileny J. Jędrzejewskiej.

Polska to naród emigrantów. Diaspora polska jest rozproszona po świecie, na różnych kontynentach można spotkać naszych Rodaków. Szacuje się, że takich osób jest już ponad 20 milionów. Różnymi kolejami losu rzucani byli poza granice własnego Kraju. W wielu ośrodkach emigracyjnych, gdzie się osiedlali, powstawały różne instytucje, które podtrzymywały związki z Polską i polską kulturą. Jednymi z ważniejszymi instytucji są biblioteki, których jedną z funkcji jest zapewnienie dostępu do dorobku nauki i kultury polskiej. Instytucje te są cennym miejscem ochrony, popularyzacji i dokumentacji poloników. Coraz częściej pełnią ważne funkcje w budowaniu polskiego wkładu do społeczności wielokulturowych w krajach osiedlenia polskich emigrantów

W trakcie wykładu przedstawione zostaną najważniejsze polskie biblioteki na Obczyźnie, które autorka sama odwiedziła podczas wyjazdów naukowych i turystycznych (m.in. Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Biblioteka Polska w Paryża, POSK w Londynie, Biblioteka Polska w Calgary, Biblioteka Polska w Reykjaviku, Biblioteka Związku Polaków w Armenii, Biblioteka PMK w Dortmundzie, Biblioteka Instytutu Historycznego w Berlinie, Polish American Cultural Center w Filadelfii i wiele bibliotek osób prywatnych).

Milena J. Jędrzejewska - doktorantka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie nauk o mediach. Zajmuje się tematyką Polonii na świecie. Temat pracy doktorskiej: „Konteksty kultury książki polskiej i polonijnej w Kanadzie od lat. 80 XX wieku”. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP za wybitne osiągnięcia naukowe w 2013. Członek Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich. 
Doświadczenie naukowe i dydaktyczne zdobywała w zagranicznych ośrodkach archiwalno-bibliotecznych (Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce w Nowym Jorku, Archives of the Roman Catholic Diocese of Calgary w Kanadzie, Calgary Public Library w Kanadzie, Biblioteka Vox Pelegrina we Francji, Biblioteka Polska w Reykjaviku na Islandii).
Ważniejsze publikacje to m.in. Polonijne nowe media w zachodnich prowincjach Kanady [w:] Społeczeństwo internautów a kultura globalna. Młody użytkownik w sieci. Cz. 2, pod red. M. Kalczyńskiej i A. Rajchel, Opole 2019 oraz Materiały źródłowe do katalogu wydawnictw emigracyjnych, opracowane na podstawie kolekcji Stowarzyszenia Ochrony Poloników Niemieckich w Opolu. Cz. 2 Polonika emigracyjne, we współpracy z M. Kalczyńską, A. Łakomy-Chłostą [w:] Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 2017, t. 11, s. 429-451.

 

Wykład można zaliczyć w ramach programu OSA:

Liczba godzin: 2 godziny
Koordynator: dr Joanna Kulpińska