Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminaria latynoamerykańskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminaria latynoamerykańskie

Zakład Ameryki Łacińskiej Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ od 2013 roku organizuje tak zwane seminaria latynoamerykańskie. Są to cykliczne wydarzenia poświęcone problematyce związanej z regionem Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Na przestrzeni kilku lat odbył się cały szereg spotkań, które stały się doskonałą okazją do dyskusji, wymiany poglądów oraz promocji badań prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin, którzy w swej pracy naukowej poruszają wątki latynoamerykańskie. Seminaria, które mają formę popularno-naukową przyciągają też wielu słuchaczy. Wśród nich są studenci studiów latynoamerykańskich, ale także ci, którzy studiując inne kierunki przejawiają zainteresowanie regionem Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Z racji uczestnictwa w seminariach ciekawych gości, wśród słuchaczy nie brakuje specjalistów zajmujących się w swojej pracy kwestiami latynoamerykańskimi. Wreszcie, nierzadko uczestniczą w seminariach osoby, które chcą się dowiedzieć ciekawych rzeczy związanych z tym regionem świata.

Inicjatywa seminariów latynoamerykańskich ulega ciągłej ewolucji. Świadczy o tym coraz częstsze uczestniczenie w nich specjalistów z zagranicy. Do tej pory, oprócz polskich badaczy reprezentujących różne ośrodki akademickie uczestniczyli w nich także goście z Meksyku, Argentyny, Wenezueli, Kuby, Hiszpanii, Czech oraz Węgier. Ideą seminariów jest nie tylko popularyzacja wiedzy na temat regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, ale także stworzenie swoistego rodzaju forum współpracy między badaczami zajmującymi się szeroko rozumianą problematyką latynoamerykańską.

Wybrane seminaria: