Pani Anna w Kanadzie

W dniu 14 grudnia 2016 r. w Audytorium Maximum UJ, dr Marcin Gabryś oraz dr Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek uroczyście wręczyli księgę pamiątkową dedykowaną prof. Annie Reczyńskiej pt.: "Pani Anna w Kanadzie". Jest to zbiór publikacji podsumowujący ogromny wkład Jubilatki w rozwój badań kanadyjskich w Polsce. Jak napisano we Wstępie: "Jako członkini-założycielka i pierwsza Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich profesor Reczyńska zawsze reprezentowała podejście interdyscyplinarne, otwarte na różnorodne spojrzenie i metody badawcze. Dzięki temu od roku 1998 środowisko polskich kanadystów jest jednym z najprężniej rozwijających się w Europie."

fot. Marta Pietrzak-Ulańska, Monika Wyroba
Data publikacji: 15.12.2016
Osoba publikująca: Monika Wyroba