Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Na drodze do samodzielności. Ewolucja instytucji samorządu Inuitów w kanadyjskiej Arktyce

Marcin Gabryś

Zdjęcia przedstawia okładkę książki: Na drodze do samodzielności. Ewolucja instytucji samorządu Inuitów w kanadyjskiej Arktyce Na drodze do samodzielności. Ewolucja instytucji samorządu Inuitów w kanadyjskiej Arktyce
Marcin Gabryś
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2022

Opis książki

„Podjęta w recenzowanej monografii problematyka ewolucji ustroju terytorialnego Kanady w kontekście transformacji pozycji społeczno-politycznej Inuitów jest nie tylko interesująca i aktualna, lecz także rzadko podejmowana w polskiej literaturze przedmiotu w tak kompleksowy sposób. W tym kontekście dr M. Gabryś wypełnia poważną lukę badawczą w zakresie badań politologicznych w Polsce dotyczących Kanady i czyni to w sposób bardzo kompetentny i rzetelny. Na uznanie zasługuje zarówno kompleksowa skala prezentowanych badań, jak też dociekliwość i skrupulatność ich Autora. [...] Oryginalność pracy w powiązaniu z wysoką jakością warsztatu badawczego czynią z tego opracowania cenną pozycję naukową, która może być adresowana nie tylko do specjalistów z zakresu badań kanadyjskich czy ustrojów terytorialnych, lecz także dla miłośników kanadyjskiej Arktyki, których interesują losy jej rdzennych mieszkańców.”

Z recenzji dr hab. Michała Łuszczuka, prof. UMCS