Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Transatlantyckie trendy migracyjne na przestrzeni stulecia Studium przypadku wychodźstwa z powiatu strzyżowskiego

Joanna Kulpińska

Transatlantyckie trendy migracyjne na przestrzeni stulecia: studium przypadku wychodźstwa z powiatu strzyżowskiego
Joanna Kulpińska
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019

Podstawowym zamierzeniem badań przeprowadzonych w ramach prezentowanej książki było wskazanie trendów czasowych w procesach migracyjnych na przykładzie wiejskiej społeczności lokalnej. Obszarem badań była wieś Babica i szerzej powiat strzyżowski, gdzie w okresie międzywojennym Krystyna Duda-Dziewierz analizowała migracje do Stanów Zjednoczonych. Dzięki badaniom tej socjolożki, obejmującym całą społeczność tej wsi, możliwe było prowadzenie badań diachronicznych przez cały stulecie. Analizę procesów migracyjnych i ich mechanizmów przeprowadzono w skali mikrospołecznej i mikrohistorycznej. Badania przeprowadzono na kilku poziomach: 1) synchronicznym - porównanie migracji z wielu miejscowości jednocześnie, 2) diachronicznym - porównanie migracji z Babicy na przestrzeni stulecia, 3) na szerszym tle migracji: z regionu (powiatu) i z ziem polskich (dane ogólne), 4) porównanie wszystkich lokalnych grup etnicznych zamieszkujących powiat strzyżowski na przełomie XIX i XX wieku. Analizę przeprowadzono w oparciu o koncepcje teoretyczne, takie jak społeczności wyobrażone, wynaleziona tradycja, transformacja etniczna w kontekście migracji (wynaleziona etniczność), etniczna kompletność instytucjonalna, konstruowanie i przekształcanie tożsamości w warunkach migracji, asymilacja segmentowa, transnarodowość oraz migracje jako procesy łańcuchowe.