Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Małgorzata Zachara-Szymańska, prof. UJ

dr hab. Małgorzata Zachara-Szymańska, prof. UJ

Małgorzata Zachara-Szymańska w pracy naukowej koncentruje się na przywództwie w warunkach globalizacji, zarządzaniu globalnym oraz polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Prowadziła badania i wykładała w wielu uznanych ośrodkach naukowych, m.in. Imperial College London (2022-2023), Hertie School of Governance (Berlin, 2023), Centre of Social Innovation (Wiedeń, Austria, 2015), George C. Marshall European Center for Security Studies (2015), John F. Kennedy Institute for North American Studies, Freie Universitat (2014), The Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva (2012), University of Wisconsin-Madison (USA, 2008). Kierowniczka i wykonawczyni międzynarodowych projektów badawczych: „Negotiating Cultural Differences in the Digital Communication Era” (Narodowe Centrum Nauki; grant HARMONIA), „Poland in Transatlantic Relations – Tools, Perspectives and Role of Poland in Shaping Transatlantic Debate” ) Narodowe Centrum Nauki; grant SONATA). Stypendystka rządu włoskiego – University of Cagliari 2019. Wielokrotna laureatka nagród Rektora UJ za osiągnięcia naukowe. Autorka projektów aplikacyjnych z zakresu zarządzania informacją, leadership, komunikacji marketingowej zorientowanych na transfer wiedzy naukowej do biznesu (2010-2015). Autorka ekspertyz i strategii biznesowych. Dyrektor programowa projektu „Szkoła Liderów Politycznych” w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera (2008-2009).

Jej najnowsza książka Global Political Leadership: In Search of Synergy (Routledge 2023) traktuje o wyznawaniach przywództwa wieku globalizacji i jest dostępna w wersji open access.

Funkcje:

 • Rada Dyscypliny Stosunki Międzynarodowe
 • Wydziałowa Komisja ds. Kadrowych
 • Kierowniczka programu M.A. in TransAtlantic Studies w latach 2011-2019
Zainteresowania naukowe:
 • zarządzanie globalne
 • leadership
 • polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych
 • międzynarodowa polityka rozwoju
 • nowe technologie informacyjne
 • komunikacja marketingowa
 • zarządzanie wiedzą w organizacjach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2023, Global Political Leadership: In Search of Synergy, London-New York: Routledge, ss. 310.

2015, Mechanizmy wpływu w środowisku międzynarodowym. Zastosowanie Centre of Gravity (CoG) dla analizy procesów decyzyjnych w sprawach globalnych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 348.

2012, Global Governance. Ład międzynarodowy po zakończeniu stulecia Ameryki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 289.

2010, Broń i dyplomacja. Eksport uzbrojenia w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 262.

2021, Leadership: actors and their strategies in marine environmental governance [w:] Routledge Handbook of Marine Governance and Global Environmental Change, red. P. Harris, Routledge, ss. 75-84.

2021, Covid-19 transition turbulence. Structural violence in a time of economic paradigm change [w:] Energy Policy Advancement: Climate Change Mitigation and International Environmental Justice, red. D. Kurochkin, MJ Crawford, E. Shabily, Springer, ss. 229-244.

2020, To Grow or Not to Grow: Evolution of the Economic Paradigm as a Response to Climate Disruption. [w:], Discourses on Sustainability, Palgrave Macmillan, 157-183, red. Elena V. Shabliy, Dmitry Kurochkin, Martha J. Crawford, M. J. (Eds.) .

2018, Polska w operacjach pokojowych ONZ po 1989 roku [wraz z Arturem Gruszczakiem, [w:] Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918 - 2018, Warszawa: Wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury, ss. 539-560.

2017, Setting the Scene. Transatlantic Relations in Transition [w:] Poland in Transatlantic Relations after 1989. Miracle Fair, red. Małgorzata Zachara, Cambridge Scholars Publishing, ss. 9-35. 

2017, Between Atlanticism and Eurocentrism: Polish-American Relations since 1989  [w:]  Poland in Transatlantic Relations after 1989. Miracle Fair, red. Małgorzata Zachara, Cambridge Scholars Publishing, ss. 176-203. 

2016, Strategiczna synergia. Orientacja morska w polityce Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie Białej Księgi Bezpieczeństwa z 2015 roku [wraz z Marcinem Szymańskim [w:] Region Pacyfiku w latach 1985-2015: Przykład ciągłości i zmiany w regionalnym systemie międzynarodowym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 92-107.

2014, Private voices of public diplomacy: how digital technology shapes the image of states and societies [w:] Digital diversities: social media and intercultural experience, red. Garry Robson, Małgorzata Zachara, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, ss. 212-229.

2014, The Second Amendment Dilemma –  Social and Political Divisions over Gun Control in the United States [w:] The United States as a Divided Nation – Past and Present, red. Marcin Grabowski, Kryštof Kozák and György Tóth, Peter Lang Verlag, ss. 133-149.

2014, Si vis pacem para bellum  potencjał zbrojeniowy państw jako czynnik dążenia do pokoju w stosunkach międzynarodowych [w:] Z problematyki pokoju w stosunkach międzynarodowych, red. Wiesław Lizak, Anna M. Solarz, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 21-35.

2013, Korporacje w sieci globalnych oddziaływań –potencjał współpracy i strategie działania w stosunkach międzynarodowych [w:] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, red. Edward Haliżak, Marek Pietraś, Warszawa: Wydawnictwo Rambler, t. II, ss. 241-259.

2013, Międzynarodowy handel bronią jako czynnik destabilizujący sytuację państw dysfunkcyjnych, [w:] Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, red. Robert Kłosowicz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 195-224.                  

2013, Korporacje w sieci globalnych oddziaływań - potencjał współpracy i strategie działania w stosunkach międzynarodowych, [w:] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, t. II, red. Edward Haliżak, Marek Pietraś, Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, ss. 241-258.

2011, Religia w globalnej wiosce,  [w:] Religia w stosunkach międzynarodowych, red. Anna M. Solarz, Hanna Schreiber, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 77-91.

2009, American Strategy toward Global Governance. New Leadership or Crisis of Identity?, [w:] The United States and the World: from Imitation to Challenge, red. Andrzej Mania, Łukasz Wordliczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 209-223.

2009, Geopolityka granic. Amerykańskie dylematy bezpieczeństwa w XXI wieku, [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa Profesora dra hab. Andrzeja Mani, tom 1, red. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 247-273.

2009, Starcie praktyki i prawa. Prywatne Firmy Wojskowe (PMC) we współczesnym systemie bezpieczeństwa, [w:] Politikon, red. Maksymilian Galon, Adrian Gorgosz, Jacek Szajnert, Kraków: Koło Nauk Politycznych UJ, ss. 79-92.

2007, Wojna sprywatyzowana - rola PMC (Private Military Companies) podczas operacji "Iracka Wolność" oraz w procesie rekonstrukcji Iraku, [w:] Irak. Dylematy Amerykańskiej Interwencji, red. Witold Dzielski, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 179-195.

2005, The Current Structure of the EU Arms Market: Conventional Arms Export Control Policy in Visegrad States, [w:] Security Under Global Pressure, red. István Tarrosy, Europe Centre PBC, ss. 127-133.

2024, Safeguarding Authenticity for Mitigating the Harms of Generative AI: Policies for Detection, Fact-Checking, and Ethical AI, Ahmed Abdeen Hamed, Xindong Wu, Małgorzata Zachara-Szymańska, "iScience".

2023, The Return of the Hero-Leader? Volodymyr Zelensky’s International Image and the Global Response to Russia’s Invasion of Ukraine, "Leadership" 3(19) 2023: 196-209. DOI: https://doi.org/10.1177/17427150231159.

2021, A Postcapitalistic People? Examining the Millennial Generation’s Economic Philosophies and Practices, "Sustainability" 13 (7), 2021: 3784 DOI: https://doi.org/10.3390/su13073784.

2020, To vote or not to vote? The political orientations of Millennials in a comparative perspective., Society and Economy.

2020, The Millennial generation in the context of political power: A leadership gap?, "Leadership" 2(16), ss. 241-258.

2019, Can Institutions Save the World? Neoliberal Institutionalist Perspectiveon Global Governance,  "Stosunki Międzynarodowe/International Relations", t. 55 nr 1, s s. 41-58.

2017, The Transatlantic Globalisation Dilemma: How to Retain Power, While Contesting the Principles?, "Stosunki Międzynarodowe/International Relations", t. 53 nr 1, ss. 185-201

2017, The concept of sovereignty in transatlantic relations: new realities versus old debate, "Politeja",  nr 1 (46), ss. 283-305

2017, Techno Transatlantic. Science and technology in relations between the United States and Europe, "Ad Americam. Journal of American Studies", 18, ss. 89-106. 

2011, Postrzeganie stosunków międzynarodowych przez pryzmat zarządzania globalnego, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations",  t. 43, nr 1-2, ss. 61-80.

2009, Balancing the National Interests: U.S. Arms Export Policy, „Ad Americam",  vol. 10, ss. 101-114.

2008, Energy Security In a Globalised World, „Just Change", Issue 13, s. 15.

2008, US-China Education Exchange. Diffusion of Democratic Ideas, Western Values and Economic Standards, „Logos", No 5 (Oct. 2008), ss. 212-219

2008, Tarcza antyrakietowa a polska suwerenność, „Znak", nr 5, ss. 85-95, (współautor: Wojciech Michnik).

2005, Oddziaływanie polityki Stanów Zjednoczonych w zakresie eksportu broni i technologii militarnych na procesy demokratyzacji na świecie, „Politeja", nr 2, ss. 210-224.

2017, Poland in Transatlantic Relations after 1989. Miracle Fair., red. Małgorzata Zachara, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, ss. 367

2014, Digital Diversities: Social Media and Intercultural Experience, red. Garry Robson, Małgorzata Zachara, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, ss. 330.

2012, Global Arms Trafficking [w:] Counterterrorism: From the Cold War to the War on Terror, red. Frank Shanty, Preager, ABC-CLIO.

2012, International Media: A Critical Tool in the Battle against Terrorism [w:] Counterterrorism: From the Cold War to the War on Terror, red. Frank Shanty, Preager, ABC-CLIO.

2012, Beslan Massacre (2004) [w:] Counterterrorism: From the Cold War to the War on Terror, red. Frank Shanty, Preager, ABC-CLIO .

2012, Moscow Metro Attacks (2004 & 2010) [w:] Counterterrorism: From the Cold War to the War on Terror, red. Frank Shanty, Preager, ABC-CLIO.

2012, Nord-Ost siege (2002) [w:] Counterterrorism: From the Cold War to the War on Terror, red. Frank Shanty, Preager, ABC-CLIO 2012.

2011, Illegal Trade, Arms [w:] Encyclopedia of Global Studies, Mark Juergensmeyer, red. Helmut Anheier, SAGE Publications, ss. 864-867.

2011, Drone Attacks [w:] Encyclopedia of World Terrorism, red. Frank Shanty, James Ciment, M.E. Sharpe, ss. 754-757.

2017,  9-10 listopada, "Przywództwo Stanów Zjednoczonych w regionie euroatlantyckim", VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Kraków.

2017, 10 kwietnia, "Prawa człowieka w czasach bezładu. Szanse i zagrożenia. Ad meliora tempora. Zagrożenia współczesnego świata", KSSM UJ, Kraków.

2015, konferencja międzynarodowa: "Poland in Transatlantic Relations after 1989", Kraków. Referat: „Back to the Game? Polish-American Relations after the end of the Cold War”.

2013, 2-3 października, „Negotiating Cultural Difference in the Digital Era", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2012, 10 listopada, II Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Lublin.

2010, 16-19 czerwca, „Czynnik religijny w stosunkach międzynarodowych",  Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

2010, 30 kwietnia-2 maja, International workshop „The Transcultural Atlantic", University of Wisconsin-Madison, Madison, WS, USA.

2009, 22-24 czerwca, „Ubóstwo jako problem globalny", Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Krynica Morska.

2009, 29-30 maja, „The United States and the World: from Imitation to Challenge", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze i media

 • 2022, "Narracje w dezinformacji. Liderzy opinii i sieci wpływu w kampaniach informacyjnych prezentujących problem uchodźców podczas wojny w Ukrainie w 2022 roku". Grant badawczy Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • 2022, "Korporacje cyfrowe i inni aktorzy niepaństwowi wobec wyzwań globalnego przywództwa kognitywnego". Grant badawczy Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • 2023, "Komunikacja naukowa a koncepcja ‘dobrego społeczeństwa". Grant badawczy Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • 2021, "Holokaust w praktykach i narracjach przywództwa" w ramach pierwszej edycji konkursu na MiniGRANTY „Program Motywacyjny” Priorytetowego Obszaru Badawczego (POB) Heritage.
 • 2021, "Przywództwo dla ochrony globalnych dóbr publicznych" w ramach Global Trends Lab (GTL) – "Świat w okresie turbulencji – wyzwania polityki i bezpieczeństwa", Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 
 • 2019, "Can Institutions Save the World? Global Governance in a Time of Fragmentation". Projekt badawczy na bazie Stypendium Rządu Włoskiego. Cagliari University, 2019.
 • Leadership w zarządzaniu globalnym. (badania nakierowane na opracowanie monografii)
 • 2011-2016, „Polska w stosunkach transatlantyckich - narzędzia, perspektywy i znaczenie Polski w kształtowaniu debaty transatlantyckiej.” – grant badawczy Narodowego Centrum Nauki, projekt SYMFONIA, UMO-2011/03/D/HS5/01116. Kierowniczka grantu.
 • 2012-2014, „Negocjowanie Różnic Kulturowych w erze komunikacji cyfrowej.” – międzynarodowy grant badawczy  Narodowego Centrum Nauki, projekt  HARMONIA, UMO-2012/04/M/HS6/00517. Autorka oraz główna wykonawczyni grantu.  W ramach projektu prowadzono badania w międzynarodowym zespole, obejmującym m.in. specjalistów z Northen Illinois University nad społecznym i komercyjnym wykorzystaniem procesów komunikacyjnych w cyberprzestrzeni.
 • 2014-2015, „Zmiana w stosunkach międzynarodowych - zarządzanie przestrzenią ponadnarodową” dotacja Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych na badania naukowe dla młodych pracowników nauki.
 • 2011-2013, „Global governance” dotacja Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych na badania naukowe dla młodych pracowników nauki.

Projekty aplikacyjne:

 • „Opracowanie metod zarządzania siecią społecznościową sprofilowanych na potrzeby projektu Get Smarter oraz  specjalistycznego kontentu edukacyjnego wykorzystującego grywalizację i narzędzia głębokiego zaangażowania dla celów platformy wymiany wiedzy”.
 • Badania aplikacyjne i usługi doradcze przeznaczone do wdrożenia w przedsiębiorstwie partnerskim projektu Get Smarter (2014-2015). Projekt prowadzony w ramach programu "Wiedza, praktyka, współpraca” Program Europejskiego Funduszu Społecznego, (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Badania z zakresu mechanizmów komunikacji w cyberprzestrzeni, tożsamości i potrzeb konsumenckich w sieci. Doradztwo w obszarze budowania produktu, dostosowania do potrzeb rynku (w tym rynku amerykańskiego). Opracowanie koncepcji prezentacji produktu na rynku inwestorów amerykańskich (program akceleracyjny w Dolinie Krzemowej).
 • „Opracowanie koncepcji  oraz wdrożenie w wymiarze pilotażowym strategii budowania relacji konsumenckich z grupą specjalistów na potrzeby firmy Get Smarter. Opracowanie strategii wprowadzenia firmy na rynek amerykański”.
 • Badania aplikacyjne i usługi doradcze przeznaczone do wdrożenia w przedsiębiorstwie partnerskim projektu Get Smarter. Opracowanie strategii internacjonalizacji marki na rynku amerykańskim (2015) .Projekt prowadzony w ramach programu „Badania i rozwój” Program Europejskiego Funduszu Społecznego, (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Badania z zakresu zachowań konsumenckich w internecie, kierunków rozwoju polskiego rynku wiedzy. Badania przemysłowe nakierowane na oszacowanie szans rynkowych produktu w krajach anglojęzycznych.
 • „Realizacja analiz i badań rynkowych dostosowujących strategię i kondycję firmy do wymogów rynku. Opracowanie nowatorskich mechanizmów zarządzania”. Badania aplikacyjne, przeznaczone do wdrożenia w przedsiębiorstwie partnerskim projektu - KPB Cracovia (2011-2012). Projekt realizowany w ramach programu "Wiedza, praktyka, kadry ” Program Europejskiego Funduszu Społecznego, (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Badania z zakresu współpracy sieciowej, interakcji i komunikacji w ramach  klastrów, komunikacji międzynarodowej, komunikacji rynkowej. Usługi doradcze w obszarze modeli biznesowych, kierunków transformacji firmy.
 • „Analiza możliwości rozwoju produktu , opracowanie modeli zarządzania na potrzeby ekspansji międzynarodowej i dywersyfikacji działalności” Projekt realizowany w ramach programu "Wiedza i praktyka” Program Europejskiego Funduszu Społecznego, (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). W ramach projektu zrealizowano badania z zakresu komunikacji rynkowej i zarządzania - badania aplikacyjne oraz usługi doradcze wdrożone w przedsiębiorstwie partnerskim projektu - Grupa Partner (2010).

Wypowiedzi m.in. dla: