Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Małgorzata Zachara-Szymańska, prof. UJ

dr hab. Małgorzata Zachara-Szymańska, prof. UJ

Dr nauk o polityce (Uniwersytet Jagielloński, 2007); studia magisterskie: nauki polityczne (Uniwersytet Jagielloński 2002). Wykładała m.in. w Centre of Social Innovation (Wiedeń, Austria, 2015), University of Catania (Włochy, 2009), Vaxio University (Szwecja, 2010), Oslo University College (Norwegia, 2010), LUMSA University Rome (Włochy, 2016). Autorka projektów aplikacyjnych z zakresu zarządzania informacją, leadership, komunikacji marketingowej, zachowań konsumenckich w internecie, zorientowanych na transfer wiedzy naukowej do biznesu (2010-2015). Autorka ekspertyz i strategii biznesowych. Kierowniczka programowa projektu „Szkoła Liderów Politycznych” w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera (2008-2009).

Funkcje:

 • Rada Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji
 • Wydziałowa Komisja ds. Kadrowych
 • Kontakty z absolwentami
 • Kierowniczka programu M.A. in TransAtlantic Studies w latach 2011-2019
Zainteresowania naukowe:
 • zarządzanie globalne
 • leadership
 • polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych
 • międzynarodowa polityka rozwoju
 • nowe technologie informacyjne
 • komunikacja marketingowa
 • zarządzanie wiedzą w organizacjach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

(W przygotowaniu) Global Political Leadership: In Search of Synergy. Routledge. Rethinking Globalization Series.

2015, Mechanizmy wpływu w środowisku międzynarodowym. Zastosowanie Centre of Gravity (CoG) dla analizy procesów decyzyjnych w sprawach globalnych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 348.

2012, Global Governance. Ład międzynarodowy po zakończeniu stulecia Ameryki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 289.

2010, Broń i dyplomacja. Eksport uzbrojenia w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 262.

2020, To Grow or Not to Grow: Evolution of the Economic Paradigm as a Response to Climate Disruption. [w:], Discourses on Sustainability, Palgrave Macmillan, 157-183, eds. Elena V. Shabliy, Dmitry Kurochkin, Martha J. Crawford, M. J. (Eds.) .

2018, Polska w operacjach pokojowych ONZ po 1989 roku [wraz z Arturem Gruszczakiem, [w:] Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918 - 2018, Warszawa: Wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury, ss. 539-560.

2017, Setting the Scene. Transatlantic Relations in Transition [w:] Poland in Transatlantic Relations after 1989. Miracle Fair, red. Małgorzata Zachara, Cambridge Scholars Publishing, ss. 9-35. 

2017, Between Atlanticism and Eurocentrism: Polish-American Relations since 1989  [w:]  Poland in Transatlantic Relations after 1989. Miracle Fair, red. Małgorzata Zachara, Cambridge Scholars Publishing, ss. 176-203. 

2016, Strategiczna synergia. Orientacja morska w polityce Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie Białej Księgi Bezpieczeństwa z 2015 roku [wraz z Marcinem Szymańskim [w:] Region Pacyfiku w latach 1985-2015: Przykład ciągłości i zmiany w regionalnym systemie międzynarodowym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 92-107.

2014, Private voices of public diplomacy: how digital technology shapes the image of states and societies [w:] Digital diversities: social media and intercultural experience, red. Garry Robson, Małgorzata Zachara, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, ss. 212-229.

2014, The Second Amendment Dilemma –  Social and Political Divisions over Gun Control in the United States [w:] The United States as a Divided Nation – Past and Present, red. Marcin Grabowski, Kryštof Kozák and György Tóth, Peter Lang Verlag, ss. 133-149.

2014, Si vis pacem para bellum  potencjał zbrojeniowy państw jako czynnik dążenia do pokoju w stosunkach międzynarodowych [w:] Z problematyki pokoju w stosunkach międzynarodowych, red. Wiesław Lizak, Anna M. Solarz, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 21-35.

2013, Korporacje w sieci globalnych oddziaływań –potencjał współpracy i strategie działania w stosunkach międzynarodowych [w:] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, red. Edward Haliżak, Marek Pietraś, Warszawa: Wydawnictwo Rambler, t. II, ss. 241-259.

2013, Międzynarodowy handel bronią jako czynnik destabilizujący sytuację państw dysfunkcyjnych, [w:] Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, red. Robert Kłosowicz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 195-224.                  

2013, Korporacje w sieci globalnych oddziaływań - potencjał współpracy i strategie działania w stosunkach międzynarodowych, [w:] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, t. II, red. Edward Haliżak, Marek Pietraś, Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, ss. 241-258.

2011, Religia w globalnej wiosce,  [w:] Religia w stosunkach międzynarodowych, red. Anna M. Solarz, Hanna Schreiber, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 77-91.

2009, American Strategy toward Global Governance. New Leadership or Crisis of Identity?, [w:] The United States and the World: from Imitation to Challenge, red. Andrzej Mania, Łukasz Wordliczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 209-223.

2009, Geopolityka granic. Amerykańskie dylematy bezpieczeństwa w XXI wieku, [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa Profesora dra hab. Andrzeja Mani, tom 1, red. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 247-273.

2009, Starcie praktyki i prawa. Prywatne Firmy Wojskowe (PMC) we współczesnym systemie bezpieczeństwa, [w:] Politikon, red. Maksymilian Galon, Adrian Gorgosz, Jacek Szajnert, Kraków: Koło Nauk Politycznych UJ, ss. 79-92.

2007, Wojna sprywatyzowana - rola PMC (Private Military Companies) podczas operacji "Iracka Wolność" oraz w procesie rekonstrukcji Iraku, [w:] Irak. Dylematy Amerykańskiej Interwencji, red. Witold Dzielski, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 179-195.

2005, The Current Structure of the EU Arms Market: Conventional Arms Export Control Policy in Visegrad States, [w:] Security Under Global Pressure, red. István Tarrosy, Europe Centre PBC, ss. 127-133.

2020, To vote or not to vote? The political orientations of Millennials in a comparative perspective., Society and Economy.

2020, The Millennial generation in the context of political power: A leadership gap?, "Leadership" 2(16), ss. 241-258.

2019, Can Institutions Save the World? Neoliberal Institutionalist Perspectiveon Global Governance,  "Stosunki Międzynarodowe/International Relations", t. 55 nr 1, s s. 41-58.

2017, The Transatlantic Globalisation Dilemma: How to Retain Power, While Contesting the Principles?, "Stosunki Międzynarodowe/International Relations", t. 53 nr 1, ss. 185-201

2017, The concept of sovereignty in transatlantic relations: new realities versus old debate, "Politeja",  nr 1 (46), ss. 283-305

2017, Techno Transatlantic. Science and technology in relations between the United States and Europe, "Ad Americam. Journal of American Studies", 18, ss. 89-106. 

2011, Postrzeganie stosunków międzynarodowych przez pryzmat zarządzania globalnego, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations",  t. 43, nr 1-2, ss. 61-80.

2009, Balancing the National Interests: U.S. Arms Export Policy, „Ad Americam",  vol. 10, ss. 101-114.

2008, Energy Security In a Globalised World, „Just Change", Issue 13, s. 15.

2008, US-China Education Exchange. Diffusion of Democratic Ideas, Western Values and Economic Standards, „Logos", No 5 (Oct. 2008), ss. 212-219

2008, Tarcza antyrakietowa a polska suwerenność, „Znak", nr 5, ss. 85-95, (współautor: Wojciech Michnik).

2005, Oddziaływanie polityki Stanów Zjednoczonych w zakresie eksportu broni i technologii militarnych na procesy demokratyzacji na świecie, „Politeja", nr 2, ss. 210-224.

2017, Poland in Transatlantic Relations after 1989. Miracle Fair., red. Małgorzata Zachara, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, ss. 367

2014, Digital Diversities: Social Media and Intercultural Experience, red. Garry Robson, Małgorzata Zachara, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, ss. 330.

2012, Global Arms Trafficking [w:] Counterterrorism: From the Cold War to the War on Terror, red. Frank Shanty, Preager, ABC-CLIO.

2012, International Media: A Critical Tool in the Battle against Terrorism [w:] Counterterrorism: From the Cold War to the War on Terror, red. Frank Shanty, Preager, ABC-CLIO.

2012, Beslan Massacre (2004) [w:] Counterterrorism: From the Cold War to the War on Terror, red. Frank Shanty, Preager, ABC-CLIO .

2012, Moscow Metro Attacks (2004 & 2010) [w:] Counterterrorism: From the Cold War to the War on Terror, red. Frank Shanty, Preager, ABC-CLIO.

2012, Nord-Ost siege (2002) [w:] Counterterrorism: From the Cold War to the War on Terror, red. Frank Shanty, Preager, ABC-CLIO 2012.

2011, Illegal Trade, Arms [w:] Encyclopedia of Global Studies, Mark Juergensmeyer, red. Helmut Anheier, SAGE Publications, ss. 864-867.

2011, Drone Attacks [w:] Encyclopedia of World Terrorism, red. Frank Shanty, James Ciment, M.E. Sharpe, ss. 754-757.

2017,  9-10 listopada, "Przywództwo Stanów Zjednoczonych w regionie euroatlantyckim", VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Kraków.

2017, 10 kwietnia, "Prawa człowieka w czasach bezładu. Szanse i zagrożenia. Ad meliora tempora. Zagrożenia współczesnego świata", KSSM UJ, Kraków.

2015, konferencja międzynarodowa: "Poland in Transatlantic Relations after 1989", Kraków. Referat: „Back to the Game? Polish-American Relations after the end of the Cold War”.

2013, 2-3 października, „Negotiating Cultural Difference in the Digital Era", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2012, 10 listopada, II Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Lublin.

2010, 16-19 czerwca, „Czynnik religijny w stosunkach międzynarodowych",  Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

2010, 30 kwietnia-2 maja, International workshop „The Transcultural Atlantic", University of Wisconsin-Madison, Madison, WS, USA.

2009, 22-24 czerwca, „Ubóstwo jako problem globalny", Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Krynica Morska.

2009, 29-30 maja, „The United States and the World: from Imitation to Challenge", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze i media

 • 2021, "Holokaust w praktykach i narracjach przywództwa" w ramach pierwszej edycji konkursu na MiniGRANTY „Program Motywacyjny” Priorytetowego Obszaru Badawczego (POB) Heritage.
 • 2021, "Przywództwo dla ochrony globalnych dóbr publicznych" w ramach Global Trends Lab (GTL) – "Świat w okresie turbulencji – wyzwania polityki i bezpieczeństwa", Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 
 • 2019, "Can Institutions Save the World? Global Governance in a Time of Fragmentation". Projekt badawczy na bazie Stypendium Rządu Włoskiego. Cagliari University, 2019.
 • Leadership w zarządzaniu globalnym. (badania nakierowane na opracowanie monografii)
 • 2011-2016, „Polska w stosunkach transatlantyckich - narzędzia, perspektywy i znaczenie Polski w kształtowaniu debaty transatlantyckiej.” – grant badawczy Narodowego Centrum Nauki, projekt SYMFONIA, UMO-2011/03/D/HS5/01116. Kierowniczka grantu.
 • 2012-2014, „Negocjowanie Różnic Kulturowych w erze komunikacji cyfrowej.” – międzynarodowy grant badawczy  Narodowego Centrum Nauki, projekt  HARMONIA, UMO-2012/04/M/HS6/00517. Autorka oraz główna wykonawczyni grantu.  W ramach projektu prowadzono badania w międzynarodowym zespole, obejmującym m.in. specjalistów z Northen Illinois University nad społecznym i komercyjnym wykorzystaniem procesów komunikacyjnych w cyberprzestrzeni.
 • 2014-2015, „Zmiana w stosunkach międzynarodowych - zarządzanie przestrzenią ponadnarodową” dotacja Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych na badania naukowe dla młodych pracowników nauki.
 • 2011-2013, „Global governance” dotacja Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych na badania naukowe dla młodych pracowników nauki.
Projekty aplikacyjne:
 • „Opracowanie metod zarządzania siecią społecznościową sprofilowanych na potrzeby projektu Get Smarter oraz  specjalistycznego kontentu edukacyjnego wykorzystującego grywalizację i narzędzia głębokiego zaangażowania dla celów platformy wymiany wiedzy”.
 • Badania aplikacyjne i usługi doradcze przeznaczone do wdrożenia w przedsiębiorstwie partnerskim projektu Get Smarter (2014-2015). Projekt prowadzony w ramach programu "Wiedza, praktyka, współpraca” Program Europejskiego Funduszu Społecznego, (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Badania z zakresu mechanizmów komunikacji w cyberprzestrzeni, tożsamości i potrzeb konsumenckich w sieci. Doradztwo w obszarze budowania produktu, dostosowania do potrzeb rynku (w tym rynku amerykańskiego). Opracowanie koncepcji prezentacji produktu na rynku inwestorów amerykańskich (program akceleracyjny w Dolinie Krzemowej).
 • „Opracowanie koncepcji  oraz wdrożenie w wymiarze pilotażowym strategii budowania relacji konsumenckich z grupą specjalistów na potrzeby firmy Get Smarter. Opracowanie strategii wprowadzenia firmy na rynek amerykański”.
 • Badania aplikacyjne i usługi doradcze przeznaczone do wdrożenia w przedsiębiorstwie partnerskim projektu Get Smarter. Opracowanie strategii internacjonalizacji marki na rynku amerykańskim (2015) .Projekt prowadzony w ramach programu „Badania i rozwój” Program Europejskiego Funduszu Społecznego, (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Badania z zakresu zachowań konsumenckich w internecie, kierunków rozwoju polskiego rynku wiedzy. Badania przemysłowe nakierowane na oszacowanie szans rynkowych produktu w krajach anglojęzycznych.
 • „Realizacja analiz i badań rynkowych dostosowujących strategię i kondycję firmy do wymogów rynku. Opracowanie nowatorskich mechanizmów zarządzania”. Badania aplikacyjne, przeznaczone do wdrożenia w przedsiębiorstwie partnerskim projektu - KPB Cracovia (2011-2012). Projekt realizowany w ramach programu "Wiedza, praktyka, kadry ” Program Europejskiego Funduszu Społecznego, (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Badania z zakresu współpracy sieciowej, interakcji i komunikacji w ramach  klastrów, komunikacji międzynarodowej, komunikacji rynkowej. Usługi doradcze w obszarze modeli biznesowych, kierunków transformacji firmy.
 • „Analiza możliwości rozwoju produktu , opracowanie modeli zarządzania na potrzeby ekspansji międzynarodowej i dywersyfikacji działalności” Projekt realizowany w ramach programu "Wiedza i praktyka” Program Europejskiego Funduszu Społecznego, (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). W ramach projektu zrealizowano badania z zakresu komunikacji rynkowej i zarządzania - badania aplikacyjne oraz usługi doradcze wdrożone w przedsiębiorstwie partnerskim projektu - Grupa Partner (2010).

Wypowiedzi m.in. dla: