Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych
W dniu 1 października 2020 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych.
 
Uroczystość otworzył Pan Dziekan WSMiP Dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ, który powitał przedstawicieli władz dziekańskich, dyrekcje poszczególnych jednostek, grono profesorskie, wszystkich pracowników oraz studentów i doktorantów. W swoim przemówieniu Pan Dziekan przedstawił szanse i wyzwania stojące przed naszą jednostką w nowym roku akademickim. Następnie głos zabrała Pani Prodziekan Dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ, omawiając sprawy związane z dydaktyką. W tej części uroczystości nastąpiła również immatrykulacja studentów pierwszego roku wszystkich kierunków i poziomów studiów realizowanych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Następnie głos zabrała przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, pani Zuzanna Kopania, zachęcając do zaangażowania się w prace istniejących na Uniwersytecie Jagiellońskim organizacji studenckich. Wieńczący uroczystość wykład inauguracyjny pt. „Człowiek – Bezpieczeństwo – Władza” wygłosił Prof. dr hab. Artur Gruszczak.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim studentom, doktorantom i pracownikom Wydziału biorącym udział w inauguracji – zarówno w formie
Zobacz galerię zdjęć