Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polityka i dziedzictwo językowe w Amerykach

Polityka i dziedzictwo językowe w Amerykach

Seminarium

Z około 7 000 istniejących języków, które są świadectwem niezwykle bogatej różnorodności kulturowej w skali globalnej, większość to języki używane przez ludność tubylczą. Wiele z nich (szacuje się że około 40%) zanika w zastraszającym tempie, ponieważ społeczności, które ich używają stają w obliczu fizycznej eksterminacji, asymilacji, przymusowej relokacji, ubóstwa, braku edukacji lub nierównego do niej dostępu i innych form dyskryminacji i łamania praw człowieka. Śmierć języka to śmierć kultury, zanik owej różnorodności, którą ludy tubylcze wnoszą do naszego świata. 

By zwrócić uwagę świata na ten istotny problem reprezentanci Stałego Forum ds. Ludów Tubylczych przy ONZ dedykowali rok 2019 kwestiom zachowania, rewitalizacji i promocji języków tubylczych, ogłaszając obchody International Year of Indigenous Languages. Uznano, że podejmowane przez cały rok działania przyczynią się do podniesienia globalnej świadomości na temat znaczenia języków rdzennych dla zrównoważonego rozwoju, dla budowania pokoju oraz dla mobilizacji odpowiednich zasobów, by wesprzeć ich promocję na całym świecie i upowszechnić wizję, zgodnie z którą prawa językowe stanowią integralny element praw człowieka i podstawowych wolności. 

17 grudnia 2019 roku oficjalnie zakończono obchody Roku Języków Tubylczych. Z tej okazji zorganizowaliśmy seminarium, podczas którego zaproszeni goście oraz nasi eksperci zaprezentowali wyniki swoich badań dotyczących polityki językowej, problemów rewitalizacji języków tubylczych oraz wyzwań, które stwarza zjawisko globalizacji dla obecności języków w sferze publicznej. 
Dziękujemy za udział w spotkaniu i interesująca dyskusję!

(opracowanie: dr Marta Kania)

Zobacz galerię zdjęć