Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Brazil's International Activism. Roles of an Emerging Middle Power

Monika Sawicka

Brazil's International Activism. Roles of an Emerging Middle Power
Monika Sawicka
Wydawnictwo Routledge, Londyn, 2023

Opis:
W "Brazil’s International Activism" autorka stawia pytanie, w jaki sposób głęboko zakorzenione brazylijskie pragnienie wielkości doprowadziło do starań o umocnienie statusu państwa w XXI wieku (...). Opierając się na bogatym słowniku teorii ról, autorka proponuje oryginalne ramy teoretyczne, które obejmują komponent strukturalny (status), behawioralny (rolę) i poznawczo-ideowy (tożsamość). Model umożliwia ocenę, czy Brazylia pełniła role wyróżniające mocarstwo średnie oraz sposób, w jaki je przekształcała. Ponadto teoria posłużyła do weryfikacji, w jaki sposób czynniki ideologiczne i materialne wpłynęły na zaangażowanie Brazylii jako integratora w Ameryce Łacińskiej, darczyńcy w Afryce, mediatora na Bliskim Wschodzie i koalicjanta państw rozwijających się na forach globalnych. Pomimo pojawiającej się krytyki koncepcji "wschodzących mocarstw średnich ", autorka argumentuje, że międzynarodowy aktywizm Brazylii jest przykładem takiej formy mocarstwowości.