Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wojna po amerykańsku

red. Marcin Fatalski, Elżbieta Maria Janik

Znalezione obrazy dla zapytania Wojna po amerykańskuPublikacja pokonferencyjna
AT Wydawnictwo, Kraków 2017

W niniejszym tomie młodzi badacze - studenci i magistrzy, doktoranci i doktorzy - prezentują rozmaite aspekty o perspektywy "wojny po amerykańsku". Niektóre rozdziały mają charakter ogólny, inne bardziej szczegółowy, a całość układa się w mozaikę pozwalającą poznać złożoność amerykańskiej polityki bezpieczeństwa i stosowania sił zbrojnych. Część esejów analizuje konkretne elementy amerykańskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, niektóre zabierają czytelnika w podróż po historii, inne prezentują zagadnienia bardziej współczesne.

 recenzji dra hab. Łukasza Kamieńskiego