Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia - Centrum Meksykańskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia – Centrum Meksykańskie, jest jednostką pomocniczą Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, podporządkowaną bezpośrednio dyrektorowi Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych.

Zadaniem Pracowni jest koordynowanie współpracy Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych z uczelniami i instytucjami naukowymi Meksyku, a w szczególności:

  1. promowanie oferty partnerskich uczelni meksykańskich;
  2. koordynowanie działań podejmowanych we współpracy z przedstawicielstwem dyplomatycznym Meksyku w Polsce;
  3. pełnienie funkcji centrum, o którym mowa w porozumieniu o współpracy z dnia 24 sierpnia 2018 roku zawartym pomiędzy Narodowym Uniwersytetem Autonomicznym Meksyku a Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie;
  4. współpraca z Działem Współpracy Międzynarodowej przy organizowaniu pobytu w Uniwersytecie Jagiellońskim profesorów wizytujących z Meksyku, a w szczególności z Universidad Nacional Autónoma de México.