Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat Dziekana w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akad. 2021/2022

KOMUNIKAT
DZIEKANA WYDZIAŁU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2021 r.


w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akad. 2021/2022


1. Zgodnie z Komunikatem nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 września 2021 r. zajęcia dydaktyczne na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ są prowadzone w formie stacjonarnej, z wyłączeniem zajęć, które  odbywają się w formie zdalnej. Lista zajęć prowadzonych w formie zdalnej znajduje się na stronach internetowych poszczególnych jednostek realizujących dany kierunek studiów.


2. We wszystkich pomieszczeniach wspólnych (korytarze, sekretariaty, pomieszczenia administracyjne, biblioteka, windy, sanitariaty) w budynkach Wydziału (ul. Władysława Reymonta 4 oraz ul. Oleandry 2a) obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki oraz zachowywania zasad dystansu społecznego. Każda osoba wchodząca do budynku jest zobowiązana do stosowania
środków dezynfekcji rąk.


3. W zajęciach dydaktycznych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zarejestrowane na zajęcia i bez objawów chorobowych. W trakcie zajęć dydaktycznych zdecydowanie zaleca się zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki.


4. Dyżury pracowników Wydziału mogą odbywać się zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Odpowiednia informacja na temat trybu prowadzenia dyżuru powinna zostać  umieszczona w systemie USOS przed rozpoczęciem roku akademickiego. W przypadku dyżurów stacjonarnych obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki oraz zachowanie dystansu społecznego.


5. Mając na uwadze dynamiczną sytuację związaną z rozwojem pandemii, powyższe wytyczne mogą ulec zmianie.


6. Komunikat wchodzi w życie z dniem 1 października 2021r.