Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia dydaktyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wpisy na studia I stopnia: wytyczne sanitarne

W związku z rozpoczynającymi się we wtorek (01.09) wpisami na studia I stopnia, bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami, dotyczącymi konieczności przestrzegania wytycznych sanitarnych.

Osoby przychodzące do IAiSP w celu dokonania wpisu na studia zobowiązane są do posiadania środków ochrony osobistej (w tym maseczki lub przyłbicy, rękawiczek etc.), zdezynfekowania rąk (dozownik znajduje się przed stanowiskiem obsługi studentów), zachowania co najmniej dwóch metrów odległości od innej osoby oraz bezwzględnego stosowania się do rygorów określonych pisemnie i ustnie przez władze i pracowników administracyjnych. Osoby przychodzące proszone są również o posiadanie własnego długopisu. Zabrania się załatwiania spraw w towarzystwie osób postronnych, chyba że okoliczność taka jest uzasadniona prawnie (w  szczególności w przypadku osób z niepełnosprawnościami).