Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia dydaktyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca Instytutu

Do czasu dostosowania pomieszczeń zgodnie z wytycznymi środowiskowymi MNiSW wszelkie sprawy studenckie/administracyjne w IAiSP nadal są załatwiane zdalnie, a budynek pozostaje zamknięty.

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 46 Rektora UJ z dnia 20 maja 2020 r. do końca II semestru zajęcia i egzaminy odbywają się zdalnie.

Ponadto zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności gov.pl.