Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Paulina Napierała

dr Paulina Napierała

 

Ukończyła studia magisterskie w zakresie stosunków międzynarodowych oraz kulturoznawstwa (specjalność: stosunki etniczne i migracje międzynarodowe) na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Studiowała także w Wielkiej Brytanii (University of the West of England) oraz w USA (Valdosta State University). W 2011 roku obroniła doktorat z zakresu nauk o polityce na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Analizowała w nim politykę G.W. Busha w kwestii tzw. faith-based initiatives. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej (badania w Boisi Center for Religion and American Public Life przy Boston College, Harvard Divinity School i Harvard Kennedy School), Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (badania w Boston College i Harvard University), Instytutu Nauk o Człowieku ‘IWM' w Wiedniu oraz biblioteki Instytutu J.F. Kennedy'ego przy Freie Universitaet w Berlinie. Dzięki stypendium SET oraz dotacji dla młodych pracowników naukowych swoje badania i kwerendy prowadziła także na University of Michigan, gdzie uczestniczyła dodatkowo w programie letnim ICPSR, oraz na Stanford University. Gościnne wykłady prezentowała w Boston College, Canisius College, Buffalo, Valdosta State University, a także w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Lublańskiego, Uniwersytecie Wileńskim i na Wydziale Nauk Politycznych i Społecznych Uniwersytetu Katanii. Obecnie pracuje w IAiSP UJ na stanowisku adiunkta. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych.

Funkcje:

 • preLAB Global Complex System Laboratory, POB DigiWorld
 • Redakcja „Ad Americam" (Editorial Assistant: 2012-2017; Managing Editor: od 2017)
 • Opiekunka Koła Naukowego Migracji Międzynarodowych (od 2016 roku)
 • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w roku 2016 i 2017
Zainteresowania naukowe: 
 • Stosunki państwo-Kościół w USA
 • Rola religii w amerykańskiej sferze publicznej
 • Relacje między religią a polityką
 • Amerykańska prawica religijna i ‘wojny kulturowe'
 • „Black churches" – rola społeczno-polityczna
 • Problemy społeczne w USA
 • Migracje międzynarodowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Monografie

2015, In God We Trust. Religia w sferze publicznej USA, Kraków: Księgarnia Akademicka 2015, ss. 318

2013, Religia i polityka w USA. Faith-based initiatives w okresie prezydentury G. W. Busha, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 244.

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2019, The Influence of Religion on American Policy toward Israel: Is FPA a Useful Tool for Analysis?, [w:] Application of International Relations Theories in Asia and Africa, red. Marcin Grabowski, Tomasz Pugacewicz, Berlin: Peter Lang, ss. 219-247.

2016, Religia i relacje państwo-Kościół w myśli społeczno-politycznej Thomasa Jeffersona i Jamesa Madisona, [w:] Oblicza Ameryki. Szkice o społeczeństwie, kulturze i polityce Stanów Zjednoczonych, red. Paulina Napierała, Rafał Kuś, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 105-154.

2014, Barack Obama, Religion, and the Separation of Church and State, [in:] 2012 U.S. Presidential Election: Challenges and Expectations, red. Paweł Laidler, Maciej Turek, Kraków: Jagiellonian University Press, pp. 223-247.

2013, Spory ideologiczne wokół systemu opieki społecznej w Stanach Zjednoczonych, [w:] Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne, red. Agnieszka Małek, Paulina Napierała, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 135-166.

2013, Rola religii w okresie kształtowania się społeczeństwa amerykańskiego. Geneza wprowadzenia rozdziału państwa od Kościoła, [w:] Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne, red. Agnieszka Małek, Paulina Napierała, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 13-38.

2010, Defending Religious and National Identities. A Comparative Study between Polish and American Religious Right Movements, [w:] Religions and Identities in Transition, red. Irena Borowik, Małgorzata Zawiła, Kraków: Nomos, ss. 131-148.

2010, From Secularization of the State to Deprivatization of Religion and Faith-Based Initiatives Policy in the USA, [w:] Perspectives on Memory and Identity, red. B. Marrin, K. Hammerstein, IWM Junior Visiting Fellows' Conferences, Vol. 28, Vienna.

2007, Christian Zionism and Its Influence on American Foreign Policy, [w:] U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms and Practice, red. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Łukasz Wordliczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 539-548.

Artykuły naukowe

2020, Black Churches and Their Attitudes to the Social Protest in the Civil Rights Era: Obedience, Civil Disobedience and Black Liberation Theology, “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 2 (176): 247–279.

2018, Analyzing the Influence of the American Religious Right on U.S. Foreign Policy And International Relations: Theoretical, Methodological And Empirical Approach, “Humanities and Social Sciences Review” 08(02), ss. 179-222.​

2017, Relacje między purytanami a kwakrami w XVII-wiecznej Nowej Anglii, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica” 9 (2017), vol. 2, ss. 101–124.

2014, Polish and American Religious Right Movements in the Perspective of Secularization, Privatization and Deprivatization of Religion Theories, (in:) "International Journal of Arts and Sciences" 7 (4), December 2014, ss. 535-552.

2013, The American Religious Right and James Dobson's 'Family Values Empire', "AdAmericam", vol. 14, ss. 113-138.

2012, The Strategy of the Religious Right: Christian Fiction or Political Agitation?, „Ad Americam",  vol. 13, ss. 45-65.

2010, Rola koncepcji Manifest Destiny w uzasadnianiu amerykańskich interwencji zbrojnych, „Meritum", Tom II, Olsztyn, ss. 219-239.
 
2009, G.W. Bush's ‘Faith-Based Initiatives' Policy and the Idea of the Separation of Church and State in the U.S.A., „Politeja", nr 12, ss. 357-381.

2007, Amerykańska prawica religijna oraz rola Christian Coalition w jej rozbudowie i aktywizacji, „Politeja", nr 7, ss. 419-447.

Redakcje naukowe

2016, Oblicza Ameryki. Szkice o społeczeństwie, kulturze i polityce Stanów Zjednoczonych, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 200 (współredaktor: Rafał Kuś)

2013, Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, ss. 262 (współredaktor: Agnieszka Małek).

Redaktor prowadząca/współredaktor tomów:

Ad Americam. Journal of American Studies. Vol. 18/2017,

Ad Americam. Journal of American Studies. Vol. 19/2018,

Ad Americam. Journal of American Studies. Vol. 20/2019.

Recenzje

2019, Christian: the politics of a word in America (M. Bownam) [w:] “Political Theology”, Routledge, Taylor & Francis Group [online].

2019, Said I wasn’t gonna tell nobody. The making of a black theologian: by James H. Cone [w:] “Political Theology”, Routledge, Taylor & Francis Group [online].

2018, God's Country. Christian Zionism in America (S. Goldman) [w:] "Political Theology" Taylor & Francis Group [online].

2009, Steve Bruce, Fundamentalizm, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2006, / rec. [w:] „Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny", nr 2, ss. 93-101.

Recenzje artykułów dla: „Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny”, „Politeja”, „Zeszyty Naukowe Doktorantów UJ”, „Academic Journal of Modern Philology”.

Inne

2018, listopad, „Renesans Boskiego Przeznaczenia” - fragmenty tekstu  „Rola koncepcji Manifest Destiny w uzasadnianiu amerykańskich interwencji zbrojnych” opublikowane przez „Sprawy Nauki”.  

2018, październik, „Manifest Destiny” – fragmenty tekstu  „Rola koncepcji Manifest Destiny w uzasadnianiu amerykańskich interwencji zbrojnych” opublikowane przez „Sprawy Nauki”. 

2018, Sprawozdanie z konferencji „Mother of Exiles”. Amerykańskie wzorce polityki imigracyjnej a wyzwania współczesnej Europy, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny" ["Migration Studies - Review of Polish Diaspora"] nr 2 (168)/2018, ss. 241–247.

2014, Stan i  perspektywy nauczania przedmiotów ojczystych na obczyźnie (próba diagnozy); (współautorstwo: D. Praszałowicz), [w:] Młodzież polska na obczyźnie - zadania edukacyjne, PAU: Kraków 2014, tom pokonferencyjny.

2012, Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność, raport z realizacji projektu pod tą samą nazwą finansowany ze środków MSZ, 2012, s. 161 (współautorzy: Dorota Praszałowicz, Agnieszka Małek, et al.).

2011, III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, „Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne", „Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny", nr 4, s. 247-253.

2011, Stan i perspektywy nauczania przedmiotów ojczystych na obczyźnie, (autor: Dorota Praszałowicz)

2010, "American Ethnicity: Rethinking Old Issues, Asking New Questions" - międzynarodowe warsztaty naukowe na Uniwersytecie Jagiellońskim – sprawozdanie, „Świat Polonii".

2009, II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie – sprawozdanie, „Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny", nr 2,  ss. 75-92.

2007, Projekt: „The Polish Diaspora, 1939-1950. History in the own words", „Przegląd Polonijny" nr 3, ss. 105-108.

2007, "American Ethnicity: Rethinking Old Issues, Asking New Questions", „Politeja", nr 8, ss. 629-630.

2007, Sesja naukowa na temat amerykańskiej etniczności: „American Ethnicity: Rethinking Old Issues, Asking New Questions", „Przegląd Polonijny" nr 1, ss. 115-118.

Wystąpienia konferencyjne

2020, 16-17 października, ogólnopolskia konferencja naukowa: „Relacje państwo-wspólnoty religijne we współczesnym świecie. Uwarunkowania—modele—doświadczenia—wyzwania”, UMCS, Lublin. Referat: „Działalność społeczno-polityczna ‘czarnych Kościołów’ w kontekście regulacji prawnych wynikających z amerykańskiego modelu rozdziału państwa od Kościoła”.

2019, 12-13 grudnia, African American churches’ attitude toward Charitable Choice and faith-based initiatives policy, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji politologii religii, UKSW, Warszawa.

2019, 14-16 czerwca, VII Światowym Kongresie PIASA, Uniwersytet Gdański. Referat: "The Role of the Church(es) in Social Movements. Civil Rights Movement in the US and ‘Solidarity’ in Poland".

2019, 20 lutego, seminarium: “Presentations on African American History in War, Religion, and Culture” zorganizowanym w ramach "Black History Month przez African-American Studies", the Department of History, College of Humanities and Social Sciences, Valdosta State University, USA. Refertat: "African American Churches and Their Attitude Toward the Black Lives Matter Movement". 

2018, 20-23 września, 23rd International Conference of the Institute of English Cultures and Literatures University of Silesia in Katowice: “Captive Minds: Norms, Normativities and the Forms of Tragic Protest in Literature and Cultural Practice”, Szczyrk. Referat: "Rebellious Religion? Black Churches: From Civil Disobedience to Black Liberation Theology".  

2018, 29-30 maja, 2nd International Interdisciplinary Conference on Challenges in Language. "Language in culture, culture in language", PWSZ, Nowy Sącz. Referat: "Religious Rhetoric in American Politics". 

2017, 9-10 listopada,  VII Konwencji PTSM "Myśleć globalnie, działać regionalnie: Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych", Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "The influence of the American Religious Right on US foreign policy". 

2017, 21-22 września, międzynarodowa konferencja naukowa "Polacy i diaspora polska w Ameryce Północnej", Muzeum Emigracji w Gdyni. Referat: "Rola polonijnych zakonów żeńskich w USA. Historia i współczesność". 

2017, 25-26 maja, konferencja „Media w Ameryce. Ameryka w mediach”, UMCS, Lublin. Referat: "Ewangelizm czy ‘e-wangelizm’? Lakewood Church i wykorzystanie nowych mediów w duszpasterstwie Joela Osteena".  

2017, 27 kwietnia, seminarium naukowe „Dziedzictwo kulturowe a nowe zjawiska religijne Ameryk: historia i współczesność”, Zakład Ameryki Łacińskiej, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwreystet Jagielloński, Kraków. Referat: "Historia pentekostalizmu i wkład Afroamerykanów w jego rozwój"  

2017, 20-22 kwietnia, konferencja “New Perspectives in English and American Studies”, Instytut Filologii Angielskiej UJ, Kraków. Referat: "The Role of the Black Churches in the American South".

2017, 9-10 marca, konferencja „Dziedzictwo reformacji. Wymiar społeczno-kulturowy”, Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii WH AGH i Katedra Socjologii Religii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków. Referat: "Relacje między purytanami a kwakrami w koloniach amerykańskich".  

2016, 23-26 maja,  konferencja "International Journal of Arts and Sciences", Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona. Referat: "Black Liberation Theology: Significance and Critique". 

2016, 7-9 kwietnia, konferencja "British Association of American Studies (BAAS) and Irish Association of American Studies (IAAS)", Queen’s University, Belfast. Referat: Aimee Semple McPherson and Her Role in the American Evangelical Movement,

2016, 18 marca, seminarium naukowe „Zróżnicowanie religijne Ameryk: mity-tradycje-zjawiska współczesne”, Zakład Ameryki Łacińskiej, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Obraz Kościoła katolickiego amerykańskich mediach. Refleksje po projekcji filmu Spotlight".

2015, 26-30 maja, konferencja "International Journal of Arts and Sciences", Harvard University, Boston. Referat: "The Role of the Roman Catholic Church in Public Sphere. A Comparative Study between Poland and the USA".  

2014, 21-22 grudnia, konferencja "Politics in Everyday Lives", Centre for Research in Social Sciences and Humanities, Wiedeń. Referat: "Anti-Semitism Within the Polish and American Religious Right Movements. A Comparative Study".  

2014, 06-10 kwietnia,  konferencja "International Journal of Arts and Sciences", Wiedeń, Austria.  Referat: "Polish and American Religious Right Movements in the Perspective of Secularization, Privatization and Deprivatization of Religion Theories". 

2012, 26-27 października, konferencja „2012 Presidential Elections In the United States: Challenges and Expectations", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Barack Obama’s Attitude Towards Religion and the Separation of Church and State".  

2010, 20-23 października, konferencja „American Diversity: Identities, Narratives, Politics", Polish Association of American Studies (PAAS), Uniwersytet Łódźki, Łódź. Referat: "Religious Media in the Era of Post-secularism: Popularization of the ideas of Protestant Fundamentalism in American Pop-Culture".  

2010, 27-28 maja, konferencja „Obama's America: Change and Continuity", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Obama Seen As More Friendly to Religion Than His Party". 

2010, 8-11 kwietnia, 55. konferencja "British Association for American Studies", University of East Anglia, Norwich, Wielka Brytania. Referat: "Constitutional Controversies around Faith-Based Initiatives Policy and Its Future under the Obama Administration".

2010, 22-26 marca, HCA Spring Academy „American History, Culture and Politics", Heidelberg Center for American Studies, Heidelberg, Niemcy. Referat: "G.W. Bush’s Policy Towards Faith-Based Initiatives in 2001-2008".  

2009, 17 grudnia, konferencja IWM Junior Fellows Conference „Perspectives on Memory and Identity", Instytut Nauk o Człowieku (IWM), Wiedeń, Austria. Referat: "From Secularization of the State to Deprivatization of Religion and Faith-Based Inititatives Policy in the USA".  

2009, 29-30 maja, konferencja „The United States and the World: from Imitation to Challenge", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Faith-Based Initiatives Policy and Its Influence on the Idea of Separation of Church and State in the USA".  

2008, 11-14 grudnia, konferencja „ISORECEA: Religion, Identity and Life Courses", Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Defending Religious and National Identities. A Comparative Study between Polish and American Religious Right Movements".

2007, 25-27 maja, konferencja „U.S. Foreign Policy. Theory, Mechanisms, Practice", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Christian Zionism and Its Influence on American Foreign Policy".  

2007, 11-13 maja, konferencja „Media i ludzie", Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Dyspensacjonalistyczna wizja świata i jej popularyzacja w mediach amerykańskich na przykładzie serii bestsellerów pod tytułem Left Behind".  

Inne wystąpienia publiczne

2019, 26 października, „W opozycji do Donalda Trumpa. Kobiety i mniejszości etniczno-rasowe we współczesnej polityce amerykańskiej” – prezentacja w ramach 17. Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie, Kraków. 

2019, 24 maja, “Angel Moroni, golden plates and magical stones. The history of the Book of Mormon and the Latter Day Saints”, wykład w serii “Lekcja z klasą”.

2019, 5 kwietnia, konferencja “La Violencia en América Latina”, UJ: prezentacja i promocja czasopisma „Ad Americam”.

2019, 28 lutego, The Evolution of James H. Cone's Thought on Black Liberation Theology, wykład dla The Philosophy and Religious Studies Club, Valdosta State University, USA.

2019, 21 lutego, The Role of the Black Churches in the American South, wykład dla American Association of University Women (AAUW), Valdosta State University, USA.

2019, 10 lutego, Black Churches: Social and Political Engagement Strategies, wykład dla Huxford Genealogical Society, Homerville, GA, USA.

2018, 4 grudnia – reprezentowanie IAiSP UJ na spotkaniu z mistrzem jednej ze szkół buddyzmu tybetańskiego (Dwunasty Gyalwang Drukpa: Jigme Pema Wangchen) - przy okazji szczytu klimatycznego COP24.

2018, 13 kwietnia – promocja zagadnień amerykanistycznych: prezentacja w szkole podstawowej im. S. Wyspiańskiego w Bibicach.

2018, 26 marca – udział w debacie z cyklu „Edukacja dla Godności” zorganizowanej przez Amnesty International przy okazji otwarcia wystawy fotografii „Witamy Uchodźców”.

2017, 20 października, Wprowadzenie do bloku poświęconego tematyce uchodźczej pt. WORLD CRIME STORY: RÓŻNE OBLICZA KRYZYSU POLITYKI MIGRACYJNEJ; 14. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie, Kraków.

2015, 11 maja, Polish and American Religious Right Movements, Boisi Center for Religion and American Public Life, Boston College, USA.

2015, 26 marca, Religion and Politics in Poland and in the USA: A Comparative Study; Permanent Chair of Polish Culture at Canisius College, Buffalo, USA.

2010 – popularyzacja edukacji w USA podczas International Education Week events; Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

2009, 23 listopada, prezentacja na temat studiów w USA podczas seminarium pt. „Yes to US. Student’s Guide to Study in the US”, zorganizowanego przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

2009, 20 stycznia, – prezentacja na temat życia studenckiego i edukacji w USA podczas konferencji „How to Study in the United States” organizowanej przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie oraz I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze i media

Projekty badawcze

 • Społeczno-polityczna rola Kościołów afroamerykańskich.
 • Polityczno-społeczna rola Kościołów afroamerykańskich na Południu USA – MINIATURA 2 - grant NCN 2018-2019: Valdosta State University, Georgia, USA, 27.01.2019 – 04.03.2019.
 • Staż naukowy w ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, badania i konsultacje w: Boisi Center for Religion and American Public Life, Boston College; Harvard Divinity School, Harvard John F. Kennedy School of Government, luty-czerwiec 2015.
 • Mozaika wyznaniowa USA – pobyt badawczy, kwerenda biblioteczna, John F. Kennedy Institute, Freie Universität Berlin, sierpień 2014.
 • American Culture Wars – pobyt badawczy, kwerenda biblioteczna, Stanford University, sierpień 2013.
 • ICPSR Summer Program, University of Michigan, stypendium SET, czerwiec -lipiec 2012.
 • Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność, grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach program "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą", Prof. dr hab. Dorota Praszałowicz, dr Agnieszka Małek, dr Paulina Napierała, Małgorzata Irek, Joanna Pylat, Paulina Pustułka, maj-grudzień 2012.
 • Polityka G. W. Busha w kwestii religijnych organizacji charytatywnych w latach 2001-2008, grant promotorski w ramach 36. konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Paulina Napierała, Dorota Praszałowicz, 2009-2011.
 • Stypendium Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów i uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych, 14 lipca 2010.
 • IWM Summer School on Religion in Public Life: grant Fritz Thyssen Foundation na udział w seminariach z udziałem prof.: Jose Casanovy, Michaela Sandela, Charlsa Taylora, Nilufer Gole, Marcina Króla, Krzysztofa Michalskiego, Dipesha Chakrabarty’ego i Sudipty Kaviraja; Cortona, 4-17 lipca 2010.
 • Staż naukowy w ramach stypendium im. Ks. Józefa Tischnera, Instytut Nauk o Człowieku IWM, Wiedeń, Austria, lipiec-grudzień 2009.
 • Staż naukowy w ramach stypendium Fulbrighta, Fulbright Junior Fellowhip, badania i konsultacje w: Boston College, Harvard University, sierpień 2007 - czerwiec 2008.
 • Badania nt. fundamentalizmu religijnego: seminaria profesorów: Clyde’a Wilcoxa, Jamala Malika i Enzo Pace, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera, 4-6 grudnia 2008.
 • John F. Kennedy Institute, Freie Universität Berlin, Niemcy, Grant biblioteczny, kwiecień-maj 2006.

Media

okazyjnie: