Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Paulina Napierała

dr Paulina Napierała

 

Doktor nauk o polityce (Uniwersytet Jagielloński, 2011). Absolwentka studiów magisterskich w zakresie stosunków międzynarodowych (UJ, 2005) i kulturoznawstwa (UJ, 2006: specjalność: stosunki etniczne i migracje międzynarodowe) oraz licencjackich w zakresie filologii angielskiej (UJ, 2009). Studiowała także w Wielkiej Brytanii (University of the West of England) oraz w USA (Valdosta State University). Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (badania i konsultacje w Boisi Center for Religion and American Public Life przy Boston College, Harvard Divinity School, Harvard Kennedy School, CUNY Graduate Center, Union Theological Seminary przy Columbia University). Granty i stypendia otrzymała również od: CUNY Advanced Research Collaborative (Distinguished Visiting Scholar), Narodowego Centrum Nauki, Instytutu Nauk o Człowieku ‘IWM' w Wiedniu i biblioteki Instytutu J.F. Kennedy'ego przy Freie Universität w Berlinie. Dzięki stypendium SET oraz dotacji dla młodych pracowników nauki swoje badania i kwerendy prowadziła także na University of Michigan, gdzie uczestniczyła dodatkowo w programie letnim ICPSR, oraz na Stanford University. Gościnne wykłady prezentowała w Boston College, Canisius College w Buffalo, City University of New York, University of Central Oklahoma, Valdosta State University, a także na Uniwersytecie Lublańskim, Uniwersytecie Wileńskim, Uniwersytecie w Katanii, Uniwersytecie w Coimbrze oraz Uniwersytecie w Sienie. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych, Polish Alumni Association (U.S. State Department Exchange Programs) oraz Klubu Stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej (komisja rewizyjna).

Funkcje:

 • Zarząd Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Oddział w Krakowie (funkcja Skarbniczki: od 2023)
 • Członek komisji rekrutacyjnej w Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju (The Centre for International Studies and Development, JU: od 2022)
 • preLAB Global Complex System Laboratory, POB DigiWorld
 • Redakcja „Ad Americam" (Editorial Assistant: 2012-2017; Managing Editor: od 2017)
 • Opiekunka Koła Naukowego Migracji Międzynarodowych (2016-2022)
 • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w roku 2016 i 2017
Zainteresowania naukowe: 
 • Stosunki państwo-Kościół w USA
 • Rola religii w amerykańskiej sferze publicznej
 • Relacje między religią a polityką
 • Amerykańska prawica religijna i ‘wojny kulturowe'
 • „Black churches" – rola społeczno-polityczna
 • Problemy społeczne w USA
 • Migracje międzynarodowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2015, In God We Trust. Religia w sferze publicznej USA, Kraków: Księgarnia Akademicka 2015, ss. 318

2013, Religia i polityka w USA. Faith-based initiatives w okresie prezydentury G. W. Busha, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 244.

2024, The Role of Religion in American Politics: Research Approaches [w:] Religion and American Politics. Domestic and International Contexts, red. Paulina Napierała, Berlin: Peter Lang, ss. 11-27.

2024, The Ebenezer Baptist Church in Atlanta and the Activist Tradition of the Black Church [w:] Religion and American Politics. Domestic and International Contexts, red. Paulina Napierała, Berlin: Peter Lang, ss. 189-239.

2024, Introduction [w:] Religion and American Politics. Domestic and International Contexts, red. Paulina Napierała, Berlin: Peter Lang, ss. 7-10.

2022, Polityczna działalność "czarnych Kościołów" w kontekście regulacji prawnych wynikających z amerykańskiego modelu rozdziału państwa od Kościoła [w:] Relacje państwo-wspólnoty religijne we współczesnym świecie. Wybrane zagadnienia, red. Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, ss. 252-271.

2021, Black Liberation Theology and James Cone’s Protest against the Hegemony of ‘White Theology', [w:] At the Crossroads: Papers on Language and Culture in the 20th and 21st Centuries, Katarzyna Jasiewicz, Monika Zięba-Plebankiewicz, Nowy Sącz: PWSZ, ss.76-95.

2021, Społeczna i socjalna działalność Kościołów afroamerykańskich oraz ich stosunek do przepisów Charitable Choice i polityki faith-based initiatives, [w:] Sekularyzm a polityka, red. Kmieć Michał, Sulkowski Mariusz, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, ss. 251-297

2021, The Black Lives Matter Movement and the Politics of the Black Church. Theological Divisions and Socio-political Engagement, [w:] Politology of Religion III Bi-Annual Conference 2021: conference proceedings, red. Miroljub Jevtic and Marko Vekovic, Center for Study of Religion and Religious Tolerance and Faculty of Political Science - University of Belgrade, Belgrade, pp. 147-183.

2019, The Influence of Religion on American Policy toward Israel: Is FPA a Useful Tool for Analysis?, [w:] Application of International Relations Theories in Asia and Africa, red. Marcin Grabowski, Tomasz Pugacewicz, Berlin: Peter Lang, ss. 219-247.

2016, Religia i relacje państwo-Kościół w myśli społeczno-politycznej Thomasa Jeffersona i Jamesa Madisona, [w:] Oblicza Ameryki. Szkice o społeczeństwie, kulturze i polityce Stanów Zjednoczonych, red. Paulina Napierała, Rafał Kuś, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 105-154.

2014, Barack Obama, Religion, and the Separation of Church and State, [in:] 2012 U.S. Presidential Election: Challenges and Expectations, red. Paweł Laidler, Maciej Turek, Kraków: Jagiellonian University Press, pp. 223-247.

2013, Spory ideologiczne wokół systemu opieki społecznej w Stanach Zjednoczonych, [w:] Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne, red. Agnieszka Małek, Paulina Napierała, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 135-166.

2013, Rola religii w okresie kształtowania się społeczeństwa amerykańskiego. Geneza wprowadzenia rozdziału państwa od Kościoła, [w:] Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne, red. Agnieszka Małek, Paulina Napierała, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 13-38.

2010, Defending Religious and National Identities. A Comparative Study between Polish and American Religious Right Movements, [w:] Religions and Identities in Transition, red. Irena Borowik, Małgorzata Zawiła, Kraków: Nomos, ss. 131-148.

2010, From Secularization of the State to Deprivatization of Religion and Faith-Based Initiatives Policy in the USA, [w:] Perspectives on Memory and Identity, red. B. Marrin, K. Hammerstein, IWM Junior Visiting Fellows' Conferences, Vol. 28, Vienna.

2007, Christian Zionism and Its Influence on American Foreign Policy, [w:] U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms and Practice, red. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Łukasz Wordliczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 539-548.

2023, The Political Mobilization of African American Churches: Forms, Models, Mechanisms, "Władza Sądzenia" 24/2023, ss. 5-33.

2022, In Opposition to Civil Disobedience: Black Churches’ Ambivalence about Martin Luther King Jr.’s Protest Strategy in the Context of the ‘Black Lives Matter’ Debate, “Op. Cit. Revista de Estudos Anglo-Americanos. A Journal of Anglo-American Studies,” 2nd Series, No. 10-11: 2021-2022, ss. 57-92.

2021, Black Churches and African American Social Activism. The ‘Opiate View’ and the ‘Inspiration View’ of Black Religion in the Selected Literature; “B.A.S./British and American Studies” journal, vol. XXVII, ss. 95-111.  

2020, Black Churches and Their Attitudes to the Social Protest in the Civil Rights Era: Obedience, Civil Disobedience and Black Liberation Theology, “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 2 (176): ss. 247–279.

2018, Analyzing the Influence of the American Religious Right on U.S. Foreign Policy And International Relations: Theoretical, Methodological And Empirical Approach, “Humanities and Social Sciences Review” 08(02), ss. 179-222.​

2017, Relacje między purytanami a kwakrami w XVII-wiecznej Nowej Anglii, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica” 9 (2017), vol. 2, ss. 101–124.

2014, Polish and American Religious Right Movements in the Perspective of Secularization, Privatization and Deprivatization of Religion Theories, (in:) "International Journal of Arts and Sciences" 7 (4), December 2014, ss. 535-552.

2013, The American Religious Right and James Dobson's 'Family Values Empire', "AdAmericam", vol. 14, ss. 113-138.

2012, The Strategy of the Religious Right: Christian Fiction or Political Agitation?, „Ad Americam",  vol. 13, ss. 45-65.

2010, Rola koncepcji Manifest Destiny w uzasadnianiu amerykańskich interwencji zbrojnych, „Meritum", Tom II, Olsztyn, ss. 219-239.
 
2009, G.W. Bush's ‘Faith-Based Initiatives' Policy and the Idea of the Separation of Church and State in the U.S.A., „Politeja", nr 12, ss. 357-381.

2007, Amerykańska prawica religijna oraz rola Christian Coalition w jej rozbudowie i aktywizacji, „Politeja", nr 7, ss. 419-447.

2024, Religion and American Politics. Domestic and International Contexts, red. Paulina Napierała, Berlin: Peter Lang, ss. 384.

2016, Oblicza Ameryki. Szkice o społeczeństwie, kulturze i polityce Stanów Zjednoczonych, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 200 (współredaktor: Rafał Kuś).

2013, Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, ss. 262 (współredaktor: Agnieszka Małek).

Redaktor prowadząca tomów:

 • Ad Americam. Journal of American Studies. Vol. 24/2023
 • Ad Americam. Journal of American Studies. Vol. 23/2022,
 • Ad Americam. Journal of American Studies. Vol. 22/2021,
 • Ad Americam. Journal of American Studies. Vol. 20/2019,
 • Ad Americam. Journal of American Studies. Vol. 19/2018,
 • Ad Americam. Journal of American Studies. Vol. 18/2017.

2019, Christian: the politics of a word in America (M. Bownam) [w:] “Political Theology”, Routledge, Taylor & Francis Group [online].

2019, Said I wasn’t gonna tell nobody. The making of a black theologian: by James H. Cone [w:] “Political Theology”, Routledge, Taylor & Francis Group [online].

2018, God's Country. Christian Zionism in America (S. Goldman) [w:] "Political Theology" Taylor & Francis Group [online].

2009, Steve Bruce, Fundamentalizm, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2006, / rec. [w:] „Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny", nr 2, ss. 93-101.

Recenzje artykułów dla: "Religions", „Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny”, „Politeja”, „Zeszyty Naukowe Doktorantów UJ”, „Academic Journal of Modern Philology”, "Forum Prawnicze".

2018, listopad, „Renesans Boskiego Przeznaczenia” - fragmenty tekstu  „Rola koncepcji Manifest Destiny w uzasadnianiu amerykańskich interwencji zbrojnych” opublikowane przez „Sprawy Nauki”.  

2018, październik, „Manifest Destiny” – fragmenty tekstu  „Rola koncepcji Manifest Destiny w uzasadnianiu amerykańskich interwencji zbrojnych” opublikowane przez „Sprawy Nauki”. 

2018, Sprawozdanie z konferencji „Mother of Exiles”. Amerykańskie wzorce polityki imigracyjnej a wyzwania współczesnej Europy, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny" ["Migration Studies - Review of Polish Diaspora"] nr 2 (168)/2018, ss. 241–247.

2014, Stan i  perspektywy nauczania przedmiotów ojczystych na obczyźnie (próba diagnozy); (współautorstwo: D. Praszałowicz), [w:] Młodzież polska na obczyźnie - zadania edukacyjne, PAU: Kraków 2014, tom pokonferencyjny.

2012, Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność, raport z realizacji projektu pod tą samą nazwą finansowany ze środków MSZ, 2012, s. 161 (współautorzy: Dorota Praszałowicz, Agnieszka Małek, et al.).

2011, III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, „Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne", „Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny", nr 4, s. 247-253.

2011, Stan i perspektywy nauczania przedmiotów ojczystych na obczyźnie, (autor: Dorota Praszałowicz)

2010, "American Ethnicity: Rethinking Old Issues, Asking New Questions" - międzynarodowe warsztaty naukowe na Uniwersytecie Jagiellońskim – sprawozdanie, „Świat Polonii".

2009, II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie – sprawozdanie, „Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny", nr 2,  ss. 75-92.

2007, Projekt: „The Polish Diaspora, 1939-1950. History in the own words", „Przegląd Polonijny" nr 3, ss. 105-108.

2007, "American Ethnicity: Rethinking Old Issues, Asking New Questions", „Politeja", nr 8, ss. 629-630.

2007, Sesja naukowa na temat amerykańskiej etniczności: „American Ethnicity: Rethinking Old Issues, Asking New Questions", „Przegląd Polonijny" nr 1, ss. 115-118.

2023, 3-5 lutego, międzynarodowa konferencja: Annual Meeting of the Georgia Association of Historians, Valdosta State University, USA. Referat: “Church(es) in the Protest Movements: the Civil Rights Movement in the US and ‘Solidarity’ in Poland: Similarities, Differences & Consequences”.

2023, 5-7 stycznia, międzynarodowa konferencja: American Politics Group of the UK Political Studies Association 49th Annual Conference, University of Leicester, UK. Referat: “The Political Tradition of the Black Church: Rev. Raphael Warnock and Georgia Elections” (online).

2022, 10-12 listopada, międzynarodowa konferencja: The Northeastern Political Science Association 54th Annual Meeting, Boston, USA. Referat: “Theological Divisions and the Evolution of the Black Church’s Political Engagement.”

2022, 31 marca - 2 kwietnia, międzynarodowa konferencja: 42nd Meeting of the Portuguese Association for Anglo-American Studies, Faculty of Arts and Humanities, University of Coimbra. Referat: “Religion, Race and Ecology. The Black churches’ Response to Environmental Policies”.

2022, 28-29 stycznia, międzynarodowa konferencja American Politics Group of the UK Political Studies Association 48th Annual Conference, University of Kent, UK. Referat: “The Role of the Black Church in Contemporary American Politics” (online).  

2021, 25-26 listopada, Trzecia międzynarodowa konferencja z politologii religii: "Religia i polityka w kontekście 'epokowej zmiany'", UKSW, Warszawa. Referat: "The Challenges of the Black Church in Contemporary America" (online).

2021, 13-17 września, międzynarodowa konferencja “International Relations and Diplomacy in the Post-Pandemic World”. The International Relations and Public Diplomacy Program Conference and Study. Jagiellonian University, University of Siena. Referat: “Christian nationalism in the US and its response to COVID”.

2021, 24-25 lipca, międzynarodowa konferencja „Racial Violence: the American (hi)story”. GIRES ‘Greenwood’ African American Studies Center, Amsterdam. Referat: “In Search of an Anti-racist Theology: James Cone’s Criticism of the ‘White Church’” (online).

2021, 17-18 lipca międzynarodowa konferencja “Religion and Politics in the United States”. Global Institute for Research, Education and Scholarship oraz ‘Greenwood’ African American Studies Center, Amsterdam. Organizacja i prowadzanie konferencji. Moderowanie sesji z wykładem gościnnym profesora Jamesa Gutha. Wygłoszenie referatu: “Black Evangelicals and Their Response to the Current Socio-political Problems”.

2021, 6-8 lipca, międzynarodowa konferencja “Europe and International Relations in the Post-Pandemic Scenario”. University of Siena, Jagiellonian University. Referat: “African American Churches and Foreign Policy Issues: between Black Christian Zionism and the Support for Palestinian Civil Rights” (Siena online).

2021, 24-25 czerwca, EPSA Virtual 2021, European Political Science Association Conference, aktywny udział w panelu dyskusyjnym sesji “Foreign Policy”.

2021, 28 maja, międzynarodowa konferencja: “Politology of Religion: III Biannual Conference 2021”. ‘Politics and Religion Journal’, Center for Study of Religion and Religious Tolerance, Faculty of Political Sciences at the University of Belgrad. Referat: “The Black Lives Matter Movement and the Politics of the Black Church. Theological Divisions and Socio-political Engagement”(online).

2021, 20-21 lutego, międzynarodowa konferencja “Humanitarian Organizations: (Hi)Stories, Impact and Challenges”. Global Institute for Research, Education and Scholarship, Amsterdam. Referat: “Religion and Humanitarian Aid. Ethical and political dilemmas and the work of American faith-based humanitarian organizations” (online).

2021, 4 lutego, seminarium POB DigiWorld, prezentacja grupy badawczej zajmującej się aspektami religijno-kulturowymi systemów złożonych w ramach PreLAB: Global Complex Systems LAB, UJ, Krakow (online).

2021, 21-23 stycznia, międzynarodowa konferencja: American Politics Group of the UK Political Studies Association 47th Annual Conference. University of Kent, UK. Referat: “Donald Trump and the Religious Right. The Evangelical Vote in the 2016 and 2020 elections” (online).

2020, 12-13 listopada, I seminarium Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc. Prezentacja projektu: „Organizacja konferencji naukowej i stworzenie interdyscyplinarnej grupy badawczej zajmującej się rolą religii w społeczeństwach przyszłości”, UJ, Kraków (online).

2020, 16-17 października, ogólnopolska konferencja naukowa: „Relacje państwo-wspólnoty religijne we współczesnym świecie. Uwarunkowania—modele—doświadczenia—wyzwania”, UMCS, Lublin. Referat: „Działalność społeczno-polityczna ‘czarnych Kościołów’ w kontekście regulacji prawnych wynikających z amerykańskiego modelu rozdziału państwa od Kościoła” (online).

2020, 18-19 czerwca, EPSA Virtual 2020, European Political Science Association Conference, udział w dyskusjach panelowych (bez referatu, online).

2019, 12-13 grudnia, African American churches’ attitude toward Charitable Choice and faith-based initiatives policy, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji politologii religii, UKSW, Warszawa.

2019, 14-16 czerwca, VII Światowy Kongres PIASA, Uniwersytet Gdański. Referat: "The Role of the Church(es) in Social Movements. Civil Rights Movement in the US and ‘Solidarity’ in Poland".

2019, 20 lutego, międzynarodowe seminarium: “Presentations on African American History in War, Religion, and Culture” zorganizowane w ramach "Black History Month przez African-American Studies", the Department of History, College of Humanities and Social Sciences, Valdosta State University, USA. Refertat: "African American Churches and Their Attitude Toward the Black Lives Matter Movement". 

2018, 20-23 września, 23rd International Conference of the Institute of English Cultures and Literatures University of Silesia in Katowice: “Captive Minds: Norms, Normativities and the Forms of Tragic Protest in Literature and Cultural Practice”, Szczyrk. Referat: "Rebellious Religion? Black Churches: From Civil Disobedience to Black Liberation Theology".  

2018, 29-30 maja, 2nd International Interdisciplinary Conference on Challenges in Language. "Language in culture, culture in language", PWSZ, Nowy Sącz. Referat: "Religious Rhetoric in American Politics". 

2017, 9-10 listopada,  VII Konwencji PTSM "Myśleć globalnie, działać regionalnie: Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych", Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "The influence of the American Religious Right on US foreign policy". 

2017, 21-22 września, międzynarodowa konferencja naukowa "Polacy i diaspora polska w Ameryce Północnej", Muzeum Emigracji w Gdyni. Referat: "Rola polonijnych zakonów żeńskich w USA. Historia i współczesność". 

2017, 25-26 maja, konferencja „Media w Ameryce. Ameryka w mediach”, UMCS, Lublin. Referat: "Ewangelizm czy ‘e-wangelizm’? Lakewood Church i wykorzystanie nowych mediów w duszpasterstwie Joela Osteena".  

2017, 27 kwietnia, seminarium naukowe „Dziedzictwo kulturowe a nowe zjawiska religijne Ameryk: historia i współczesność”, Zakład Ameryki Łacińskiej, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwreystet Jagielloński, Kraków. Referat: "Historia pentekostalizmu i wkład Afroamerykanów w jego rozwój"  

2017, 20-22 kwietnia, międzynarodowa konferencja “New Perspectives in English and American Studies”, Instytut Filologii Angielskiej UJ, Kraków. Referat: "The Role of the Black Churches in the American South".

2017, 9-10 marca, konferencja „Dziedzictwo reformacji. Wymiar społeczno-kulturowy”, Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii WH AGH i Katedra Socjologii Religii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków. Referat: "Relacje między purytanami a kwakrami w koloniach amerykańskich".  

2016, 23-26 maja,  konferencja "International Journal of Arts and Sciences", Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona. Referat: "Black Liberation Theology: Significance and Critique". 

2016, 7-9 kwietnia, konferencja "British Association of American Studies (BAAS) and Irish Association of American Studies (IAAS)", Queen’s University, Belfast. Referat: Aimee Semple McPherson and Her Role in the American Evangelical Movement,

2016, 18 marca, seminarium naukowe „Zróżnicowanie religijne Ameryk: mity-tradycje-zjawiska współczesne”, Zakład Ameryki Łacińskiej, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Obraz Kościoła katolickiego amerykańskich mediach. Refleksje po projekcji filmu Spotlight".

2015, 26-30 maja, konferencja "International Journal of Arts and Sciences", Harvard University, Boston. Referat: "The Role of the Roman Catholic Church in Public Sphere. A Comparative Study between Poland and the USA".  

2014, 21-22 grudnia, konferencja "Politics in Everyday Lives", Centre for Research in Social Sciences and Humanities, Wiedeń. Referat: "Anti-Semitism Within the Polish and American Religious Right Movements. A Comparative Study".  

2014, 06-10 kwietnia,  konferencja "International Journal of Arts and Sciences", Wiedeń, Austria.  Referat: "Polish and American Religious Right Movements in the Perspective of Secularization, Privatization and Deprivatization of Religion Theories". 

2012, 26-27 października, konferencja „2012 Presidential Elections In the United States: Challenges and Expectations", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Barack Obama’s Attitude Towards Religion and the Separation of Church and State".  

2010, 20-23 października, konferencja „American Diversity: Identities, Narratives, Politics", Polish Association of American Studies (PAAS), Uniwersytet Łódźki, Łódź. Referat: "Religious Media in the Era of Post-secularism: Popularization of the ideas of Protestant Fundamentalism in American Pop-Culture".  

2010, 27-28 maja, konferencja „Obama's America: Change and Continuity", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Obama Seen As More Friendly to Religion Than His Party". 

2010, 8-11 kwietnia, 55. konferencja "British Association for American Studies", University of East Anglia, Norwich, Wielka Brytania. Referat: "Constitutional Controversies around Faith-Based Initiatives Policy and Its Future under the Obama Administration".

2010, 22-26 marca, HCA Spring Academy „American History, Culture and Politics", Heidelberg Center for American Studies, Heidelberg, Niemcy. Referat: "G.W. Bush’s Policy Towards Faith-Based Initiatives in 2001-2008".  

2009, 17 grudnia, konferencja IWM Junior Fellows Conference „Perspectives on Memory and Identity", Instytut Nauk o Człowieku (IWM), Wiedeń, Austria. Referat: "From Secularization of the State to Deprivatization of Religion and Faith-Based Inititatives Policy in the USA".  

2009, 29-30 maja, konferencja „The United States and the World: from Imitation to Challenge", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Faith-Based Initiatives Policy and Its Influence on the Idea of Separation of Church and State in the USA".  

2008, 11-14 grudnia, konferencja „ISORECEA: Religion, Identity and Life Courses", Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Defending Religious and National Identities. A Comparative Study between Polish and American Religious Right Movements".

2007, 25-27 maja, konferencja „U.S. Foreign Policy. Theory, Mechanisms, Practice", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Christian Zionism and Its Influence on American Foreign Policy".  

2007, 11-13 maja, konferencja „Media i ludzie", Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Dyspensacjonalistyczna wizja świata i jej popularyzacja w mediach amerykańskich na przykładzie serii bestsellerów pod tytułem Left Behind".  

2023, 8 grudnia, zaproszenie, organizacja i wprowadzenie do wykładu Teresy Buczkowskiej pt. "Irish migrant integration programs. Between the State agenda and grassroots resistance" w ramach Otwartych Spotkań Akademickich UJ.

2023, 6 maja, wykład gościnny pt. “Religie i Kościoły Ameryki.” Spotkanie z cyklu "Culture has many names." Cykl realizowany przez Fundację Benevolens przy współpracy ze Stowarzyszeniem Alumni w ramach grantu Ambasady i Konsulatu USA w Polsce.

2023, 26 stycznia, wykład gościnny pt. “The Role of the Church(es) in the Civil Rights Movement in the US and in ‘Solidarity’ in Poland: Expectations, Divisions, Engagement and Its Consequences,” The Boisi Center for Religion and American Public Life, Boston College, USA.

2023, 20 stycznia, wykład gościnny: pt. “Contemporary Political Issues: Conservatism and Liberalism in Poland and in the USA,” Department of Political Science, University of Central Oklahoma, USA.

2023, 19 stycznia, wykład gościnny pt.: “Theological Divisions and the Role Black Churches in American Politics,” Department of Political Science, University of Central Oklahoma, USA.

2023, 19 stycznia, wykład gościnny pt. “The Role of the Black Church in Contemporary American Politics,” Department of Political Science, University of Central Oklahoma, USA.

2023, 18 stycznia, wykład gościnny pt.: “The Church(es) in Protest Movements and Consequences of their Engagement. The Civil Rights Movement in the US and ‘Solidarity’ in Poland,” College of Fine Arts and Design, University of Central Oklahoma, USA.

2022, 8 grudnia, wykład: “The Church(es) in Protest Movements and Beyond. The Civil Rights Movement in the US and ‘Solidarity’ in Poland: A Comparative Study.” Seminarium w ramach programu Advanced Research Collaborative, CUNY Graduate Center, New York, USA.

2022, 26 maja, wprowadzenie do wykładu “Martin Luther King Jr. on the Three Social Evils in the U.S.” profesora Cristobala Serran-Pagana y Fuentes z Valdosta State Univeristy; zaproszenie, organizacja i prowadzenie spotkania w ramach Otwartych Spotkań Akademickich.

2022, 17 maja, “A Talk with Kent Washington, a Pioneer in Polish Basketball - moderated by dr Paulina Napierała”, organizacja i prowadzenie spotkania w ramach Otwartych Spotkań Akademickich.

2022, 22 marca, “Black churches' role in the Civil Rights Movement and the Black Lives Matter Movement”, wykład na zaproszenie profesora Marco Ventury w ramach kursu: RELIGIOUS DIPLOMACY, University of Siena (online).

2021, 6 marca, "Początki ruchu kwakierskiego w koloniach purytańskich oraz znaczenie kwakrów w historii USA", wykład na ogólnopolskim spotkaniu kwakrów (online).

2021, 27 stycznia, „’So Help Me God’, czyli znaczenie religii w czasie uroczystości zaprzysiężenia i inauguracji prezydenta USA”, prezentacja z serii „Wiedzieć Więcej”, Alumni Association. US State Department Exchange Programs (online).

2019, 26 października, „W opozycji do Donalda Trumpa. Kobiety i mniejszości etniczno-rasowe we współczesnej polityce amerykańskiej” – prezentacja w ramach 17. Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie, Kraków. 

2019, 24 maja, “Angel Moroni, golden plates and magical stones. The history of the Book of Mormon and the Latter Day Saints”, wykład w serii “Lekcja z klasą”.

2019, 5 kwietnia, konferencja “La Violencia en América Latina”, UJ: prezentacja i promocja czasopisma „Ad Americam”.

2019, 28 lutego, "The Evolution of James H. Cone's Thought on Black Liberation Theology", wykład dla The Philosophy and Religious Studies Club, Valdosta State University, USA.

2019, 21 lutego, "The Role of the Black Churches in the American South", wykład dla American Association of University Women (AAUW), Valdosta State University, USA.

2019, 10 lutego, "Black Churches: Social and Political Engagement Strategies", wykład dla Huxford Genealogical Society, Homerville, GA, USA.

2018, 4 grudnia – reprezentowanie IAiSP UJ na spotkaniu z mistrzem jednej ze szkół buddyzmu tybetańskiego (Dwunasty Gyalwang Drukpa: Jigme Pema Wangchen) - przy okazji szczytu klimatycznego COP24.

2018, 13 kwietnia – promocja zagadnień amerykanistycznych: prezentacja w szkole podstawowej im. S. Wyspiańskiego w Bibicach.

2018, 26 marca – udział w debacie z cyklu „Edukacja dla Godności” zorganizowanej przez Amnesty International przy okazji otwarcia wystawy fotografii „Witamy Uchodźców”.

2017, 20 października, Wprowadzenie do bloku poświęconego tematyce uchodźczej pt. WORLD CRIME STORY: RÓŻNE OBLICZA KRYZYSU POLITYKI MIGRACYJNEJ; 14. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie, Kraków.

2015, 11 maja, "Polish and American Religious Right Movements", Boisi Center for Religion and American Public Life, Boston College, USA.

2015, 26 marca, "Religion and Politics in Poland and in the USA: A Comparative Study", Permanent Chair of Polish Culture at Canisius College, Buffalo, USA.

2010 – popularyzacja edukacji w USA podczas International Education Week events; Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

2009, 23 listopada, prezentacja na temat studiów w USA podczas seminarium pt. „Yes to US. Student’s Guide to Study in the US”, zorganizowanego przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

2009, 20 stycznia, – prezentacja na temat życia studenckiego i edukacji w USA podczas konferencji „How to Study in the United States” organizowanej przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie oraz I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze i media

 • "Społeczno-polityczna rola Kościołów afroamerykańskich: zróżnicowanie regionalne i teologiczne - kontekst porównawczy" - badania naukowe finansowane w ramach ID.UJ, The Graduate School and University Center of the City University of New York - lipiec-wrzesień 2023.
 • Współpraca naukowa w ramach Advanced Research Collaborative w CUNY Graduate Center, na stanowisku Distinguished Visiting Scholar, sierpień 2022 - styczeń 2023.
 • “Theological Divisions and the Evolution of the Black Church’s Socio-political Engagement. A Comparative Study” – badania w ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, City University of New York, sierpień - grudzień 2022.
 • “Black Churches in Contemporary American Politics” – realizacja mini-grantu dydaktycznego IAiSP w The Schomburg Center for Research in Black Culture w Harlemie oraz w bibliotekach i archiwach NYC, 16 sierpnia 2022 do 24 sierpnia 2022.
 • “Religion and American Politics. Domestic and International Contexts” – redakcja międzynarodowej publikacji naukowej, grudzień 2020 – obecnie.
 • „Religion and Politics in the United States”: organizacja interdyscyplinarnej konferencji międzynarodowej we współpracy z Global Institute of Research, Education and Scholarship w Amsterdamie, grudzień 2020 - lipiec 2021.
 • "Społeczno-polityczna rola Kościołów afroamerykańskich" - prace nad monografią.
 • "Polityczno-społeczna rola Kościołów afroamerykańskich na Południu USA" – MINIATURA 2 - grant NCN. 2018-2019: Valdosta State University, Georgia, USA, 27.01.2019 – 04.03.2019.
 • Staż naukowy w ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, badania i konsultacje w: Boisi Center for "Religion and American Public Life", Boston College; Harvard Divinity School, Harvard John F. Kennedy School of Government, luty-czerwiec 2015.
 • "Mozaika wyznaniowa USA" – pobyt badawczy, kwerenda biblioteczna, John F. Kennedy Institute, Freie Universität Berlin, sierpień 2014.
 • "American Culture Wars" – pobyt badawczy, konsultacje naukowe, kwerenda biblioteczna, Stanford University, sierpień 2013.
 • ICPSR Summer Program, University of Michigan, stypendium SET, czerwiec -lipiec 2012.
 • "Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność", grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach program "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą", Prof. dr hab. Dorota Praszałowicz, dr Agnieszka Małek, dr Paulina Napierała, Małgorzata Irek, Joanna Pylat, Paulina Pustułka, maj-grudzień 2012.
 • "Polityka G. W. Busha w kwestii religijnych organizacji charytatywnych w latach 2001-2008", grant promotorski w ramach 36. konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Paulina Napierała, Dorota Praszałowicz, 2009-2011.
 • Stypendium Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów i uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych, 14 lipca 2010.
 • IWM Summer School on Religion in Public Life: grant Fritz Thyssen Foundation na udział w seminariach z udziałem prof.: Jose Casanovy, Michaela Sandela, Charlesa Taylora, Nilufer Gole, Marcina Króla, Krzysztofa Michalskiego, Dipesha Chakrabarty’ego i Sudipty Kaviraja; Cortona, 4-17 lipca 2010.
 • Staż naukowy w ramach stypendium im. Ks. Józefa Tischnera, Instytut Nauk o Człowieku IWM, Wiedeń, Austria, lipiec-grudzień 2009.
 • Staż naukowy w ramach stypendium Fulbrighta, Fulbright Junior Fellowhip, badania i konsultacje w: Boston College, Harvard University, sierpień 2007 - czerwiec 2008.
 • Badania nt. fundamentalizmu religijnego: seminaria profesorów: Clyde’a Wilcoxa, Jamala Malika i Enzo Pace, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera, 4-6 grudnia 2008.
 • John F. Kennedy Institute, Freie Universität Berlin, Niemcy, Grant biblioteczny, kwiecień-maj 2006.

okazyjnie: