Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biblioteka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biblioteka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 145 Rektora UJ z dnia 18 grudnia 2020 r. z dniem 1 stycznia 2021 r. została utworzona Biblioteka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, w której skład weszła biblioteka Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych. W związku z powyższym w sprawach bibliotecznych prosimy kontaktować się mailowo z Panią Magdą Hłobił-Zwiercan mail: magda.hlobil@uj.edu.pl. Informujemy również, że wszystkie terminy zwrotu książek przypadające na styczeń i luty 2021 zostaną przedłużone w systemie do 31 marca 2021.

Zbiory biblioteki Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych weszły w skład nowej biblioteki wydziałowej.

Zbiory amerykanistyczne obejmują książki dotyczące szeroko rozumianej problematyki amerykanistycznej i kanadyjskiej. Powstały dzięki grantowi otrzymanemu z Fundacji Andrew Mellona, książkom przekazanym przez Konsulat Amerykański w Krakowie oraz licznym grantom Copernicus Society of America (Fundacji Kopernikańskiej). Zbiory z zakresu tematyki kanadyjskiej zostały zgromadzone dzięki Zakładowi Kanady. 

Zakres zbioru dotyczącego migracji, mniejszości narodowych i Polonii skupia się na tematyce polonijnej ze szczególnym uwzględnieniem problemów Polonii amerykańskiej oraz teorii i metodologii badań etnicznych. Jednocześnie był poszerzany o tematykę Polonii i Polaków na innych kontynentach, mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i na świecie, migracji, stereotypów, tożsamości, pograniczy oraz uchodźców. Większość pozycji ma charakter historyczny i socjologiczny.