Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Anna Bartnik

dr hab. Anna Bartnik

 

Dr nauk o polityce (Uniwersytet Jagielloński, 2006); studia magisterskie: politologia ze specjalnością dziennikarską (Uniwersytet Jagielloński, 2000); studia międzywydziałowe: administracja samorządowa (Uniwersytet Jagielloński, 2002). Od 2007  r. pracowniczka w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ.

Funkcje:

 • Koordynatorka programu stypendialnego CEEPUS (Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich).
 • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.
 • Członkini zespołu egzaminacyjnego dla kandydatów zdających na innych zasadach niż obywatele polscy.
 • Członkini zespołu oceniającego jakość kształcenia.

Zainteresowania naukowe:

 • Imigracja do USA
 • Amerykańskie prawo imigracyjne
 • Amerykańskie władze lokalne
 • Społeczeństwa latynoamerykańskie
 • Procesy migracyjne Ameryk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2019, Migracje do Stanów Zjednoczonych Ameryki w dobie globalizacji: determinanty, interakcje, skutki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 286.

2012, Emigracja latynoska w USA po II wojnie światowej na przykładzie Portorykańczyków, Meksykanów i Kubańczyków, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 255.

2018, Unaccompanied child migration from Central America to the United States, [w:] Conflicts and Cooperatios. Inter-American Relations in the 20th and 21st Centuries, red. Emoke Horvath, Budapest: L’Harmattan.

2016, Tracing changes in an unauthorized population in the United States, [w:] Visegrad studies on Americas. Past and Present, red. Anna Bartnik, Agnieszka Małek, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 67-79.

2016, W cieniu południowego sąsiada – Kanada i jej hiszpańskojęzyczni imigranci, [w:] Pani Anna w Kanadzie. Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Annie Reczyńskiej, red. Marcin Gabryś, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 103-119.

2014, Więźniowie polityczni na Kubie-mit czy rzeczywistość?, [w:] Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka, red. Karol Derwich, Marta Kania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, ss.191-203.

2014, Hispanics in the 2012 Presidential Elections, [w:] 2012 Presidential Election in the United States: Challenges and Expectations, red. Paweł Laidler, Maciej Turek, Kraków: Jagiellonian University Press, ss. 129-141.

2012, Rasa i kolor w społeczeństwach latynoamerykańskich, [w:] Społeczne problemy Ameryki Łacińskiej, red. Jacek Knopek, Michał Drgas, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 10-26.

2011, Czarna Wiosna i kubańskie „Damy w bieli", [w:] Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, red. Karol Derwich, Marta Kania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, ss. 225-231.

2009, Różnorodność czy jedność - problem równości praw językowych w USA, [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa Profesora dra hab. Andrzeja Mani, tom 1, red. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 11-30.

2009, Granica – newralgiczny element relacji meksykańsko-amerykańskich, [w:] Meksyk w XXI wieku. Polityka - społeczeństwo - gospodarka, red. Karol Derwich, Kraków: Universitas, ss. 107-132.

2009, Meksykanie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, [w:] Meksyk w XXI wieku. Polityka - społeczeństwo - gospodarka, red. Karol Derwich, Kraków: Universitas, ss. 133-143.

2004, Latynoska obecność w USA. Doświadczenia dawne, współczesne i nowe wyzwania, [w:] Polskie badania nad Amerykami, red. Andrzej Dembicz, Zbigniew Lewicki, seria: "Studia i Materiały" nr 27, Warszawa: CESLA, ss. 45-49.

2022, The US-Mexican Border and Contemporary American Immigration Policy, "Politeja", Vol. 19 No. 6(81): Studies in Latin America, ss. 235-252.

2017, Koniec przywilejów. Nowa fala emigracji kubańskiej do USA, „Ameryka Łacińska” 2 (96), ss. 57-71

2016, Asian Immigrants in America – from Exclusion to Inclusion. Chinese and Filipino Story,  „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", Rok XLII, Zeszyt 1/2016, ss. 25-43.

2015, The World Before Control.  American Immigration Law and Policy During Colonial Times,  „Ad Americam" vol. 16/2015, ss. 7-15.

2014, Hispanics in the American political theatre – leading or supporting actors?, „Politeja" 32/2014, ss.315-332.

2014, Więźniowie polityczni na Kubie-mit czy rzeczywistość?, [w:] Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka, red. Karol Derwich, Marta Kania, Kraków, ss. 191-203.

2013, Portoryko - 500 lat historii zależnej, „Ameryka Łacińska", nr 2, ss. 59-74.

2011, The Bracero Program, „Ad Americam", vol. 12, ss. 23-32.

2006, Awakening the sleeping giant - short history of Hispanics organizations in California and Texas, „Ad Americam", vol. 7, ss. 7-21.

2005, Imigracyjny Poker. Projekty zmian w amerykańskiej polityce imigracyjnej i zachowania elektoratu latynoskiego w świetle prezydenckiej kampanii wyborczej, „Politeja", nr 3, ss. 116-127.

2003, Gangs in the USA, „Ad Americam", vol. 4, ss. 116-120.

2016, Visegrad studies on Americas. Past and Present, red. Anna Bartnik, Agieszka Małek, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 156.

2017, 16-18 listopada, „Home(s), Borders, and Transgressions. Transnational Americas", Inter-American Research Center, Uniwersytet w Szeged, Węgry.

2017, 25-28 lipca, XVIII Congreso de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC), John Naisbitt University, Belgrad, Serbia.

2016, 12-14 maja, 11th Biennial Conference of the Hungarian Association for American Studies (HAAS 11), „The Americas: Global Challenges and Responsibilities”, Peszt, Węgry.

2016, 8-9 kwietnia, IV Krakowska Konferencja Latynoamerykanistyczna. „Migraciones y diásporas de la América Latina contemporánea”, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, Kraków.

2013, 18-19 kwietnia, „Etniczność, kultura i polityka: wzajemne zależności", Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2013, 26-27 marca, VI Konferencja Naukowa: „Regiones Mundi: Brazylia",Uniwersytet Śląski, Katowice.

2013, 15-16 marca, III Krakowska Konferencja Latynoamerykanistyczna: „Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka", Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2012, 26-27 października, „2012 Presidential Elections In the United States: Challenges and Expectations", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2011, 18-19 kwietnia, „Współczesna Ameryka Łacińska. Polityka - społeczeństwo - gospodarka", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

2010, 19-20 marca „Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej", Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2008, 18-19 kwietnia, „Amerykański mit w kulturze polskiej. Konstrukcja. Rekonstrukcja. Dekonstrukcja", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze i media

 • „Badania nad polityką i prawem imigracyjnym USA po 2000 r."
 • „Wyszehradzkie badania nad Amerykami."
 • „Latynoamerykańscy uchodźcy jako wyzwanie dla amerykańskiej polityki imigracyjne"
 • „Historia latynoamerykańskiej migracji do USA – projekt własny, książka."