Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20230928

The Rise of the Digital Technocracy | 28-29.09.2023

Data: 28.09.2023 - 29.09.2023
Organizator: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

Konferencja

 

 

Celem konferencji jest przedstawienie stanu badań oraz debata o społecznych konsekwencjach rozwoju technologii cyfrowych w kontekście narodzin technokracji: zdobywania przez rządy i korporacje bezprecedensowych możliwości wpływu na obywateli i ich zachowania w takich obszarach jak: polityka, społeczeństwo, bezpieczeństwo, edukacja, kultura. Konferencja adresowana do środowiska międzynarodowego jest przedsięwzięciem nakierowanym na realizację interdyscyplinarnej formuły w zakresie zarówno tematyki, jak i podejść badawczych.

Konferencja organizowana w ramach grantu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: https://iaisp.uj.edu.pl/projekty-badawcze