Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biblioteka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 145 Rektora UJ z dnia 18 grudnia 2020 r. z dniem 1 stycznia 2021 r. została utworzona Biblioteka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, w której skład weszła biblioteka Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych.

W związku z powyższym w sprawach bibliotecznych prosimy kontaktować się mailowo z Panią Magdą Hłobił-Zwiercan mail: magda.hlobil@uj.edu.pl. Informujemy również, że wszystkie terminy zwrotu książek przypadające na styczeń i luty 2021 zostaną przedłużone w systemie do 31 marca 2021.