Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20191217

Polityka i dziedzictwo językowe w Amerykach: asymilacja – globalizacja – rewitalizacja

Data: 17.12.2019
Czas rozpoczęcia: 15:00-17:30
Miejsce: Rynek Główny 34, sala 33

Seminarium

Dr hab. Justyna Olko (Pracownia Spotkania Starego i Nowego Świata, Center for Research and Practice in Cultural Continuity, Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski)

Utrata języka a dobrostan społeczności lokalnych. Casus ludności Nahua w Meksyku

Zaprezentowanie wyników badań odnoszących się z jednej strony do wpływu dyskryminacji i polityki asymilacyjnej na przerwanie ciągłości przekazu języka rdzennego społeczności Nahua oraz sytuację dwujęzyczności, w której język hiszpański wypiera języki lokalne, a z drugiej wskazujących, że używanie języka nahuatl wśród społeczności gdzie przetrwał on do chwili obecnej, w sposób istotny podwyższa dobrostan osób nadal się nim posługujących.

Dr Tomasz Soroka (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński)

Polityka Kanady wobec języków rdzennych

Zaprezentowanie działań rządu federalnego Kanady oraz władz wybranych kanadyjskich prowincji i terytoriów na rzecz ochrony praw i dziedzictwa językowego ludności rdzennej oraz analiza współczesnej kondycji języków rdzennych w Kanadzie i polityczno-prawnego aspektu ich ochrony i rewitalizacji w oparciu o dane demograficzne, raporty organizacji międzynarodowych i studia porównawcze działań podejmowanych na rzecz ochrony języków rdzennych w najbliższym sąsiedztwie Kanady (tj. na Grenlandii oraz w USA).

Dr Anna Kaganiec – Kamieńska (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński)

Hiszpański i angielski w Portoryko

Wpływ globalizacji Zaprezentowanie obecnej sytuacji językowej na terenie Portoryko, z nawiązaniem do historii współistnienia języków hiszpańskiego i angielskiego oraz analiza możliwego wpływu procesów globalizacji i postępu w technologiach komunikacji.

Dr Ewa Kubiak (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Łódzki)

Zapożyczenia z języka keczua w przestrzeni publicznej Cusco – charakterystyka zjawiska

Zaprezentowanie interesującego zjawiska zapożyczeń z języka keczua, które możemy odnaleźć w przestrzeni publicznej Cusco (Peru): inskrypcje pochodzące z języka keczua, która zostały przekształcone i poddane adaptacji do języka hiszpańskiego jak i te, które pozostają w formie niezmienionej (tzw. cytaty). W czasie prelekcji zostaną scharakteryzowane zarówno rodzaje napisów jak i typy za-pożyczeń, tak pod względem językowym jak i kulturowym.

Wydarzenie można zaliczyć w ramach OSA:

  • Liczba godzin: 3 godziny
  • Opiekun naukowy OSA: Dr Katarzyna Górska