Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wojna po amerykańsku

Marcin Fatalski, Elżbieta Maria Janik

Znalezione obrazy dla zapytania Wojna po amerykańskuPublikacja pokonferencyjna
AT Wydawnictwo, Kraków 2017

W niniejszym tomie młodzi badacze - studenci i magistrzy, doktoranci i doktorzy - prezentują rozmaite aspekty o perspektywy "wojny po amerykańsku". Niektóre rozdziały mają charakter ogólny, inne bardziej szczegółowy, a całość układa się w mozaikę pozwalającą poznać złożoność amerykańskiej polityki bezpieczeństwa i stosowania sił zbrojnych. Część esejów analizuje konkretne elementy amerykańskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, niektóre zabierają czytelnika w podróż po historii, inne prezentują zagadnienia bardziej współczesne.

 recenzji dra hab. Łukasza Kamieńskiego