Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia dydaktyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybory do Rady Dyscypliny: Literaturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim

UCHWAŁA nr 5
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
WYDZIAŁU POLONISTYKI UJ
z dnia 17 czerwca 2019 roku


w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Dyscypliny: Literaturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim
§ 1
Na podstawie § 237 ust. 4, w związku z § 80 ust. 4 Statutu UJ z 29 maja 2019 roku i § 2 Uchwały nr 13 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 7 czerwca 2019 roku zarządzam wybory do Rady Dyscypliny: Literaturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim.
§ 2
Zebranie wyborcze odbędzie się 26 czerwca 2019 (środa) o godz. 14.00 w Auli Średniej Auditorium Maximum przy ul. Krupniczej 33. Zgodnie z § 1 pkt 3 Uchwały nr 12 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 7 czerwca 2019 roku zebranie organizuje i przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Polonistyki.
§ 3
Zgodnie z § 64 ust. 3 Statutu UJ z 29 maja 2019 r. jeśli w zebraniu wyborczym weźmie udział mniej niż połowa uprawnionych, zarządzam zwołanie drugiego zebrania w tym samym dniu, tj. 26 czerwca 2019 (środa) o godz. 14.30 w Auli Średniej Auditorium Maximum przy ul. Krupniczej 33.
§ 4
Lista kandydatów wskazanych do Rady Dyscypliny: Literaturoznawstwo przez Dziekanów Wydziału Filologicznego, Polonistyki oraz Studiów Międzynarodowych i Politycznych (na podstawie § 237 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UJ) zostanie przesłana drogą mailową na indywidualne konta pocztowe osób posiadających czynne prawo wyborcze w tych wyborach.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec