Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca zdalna w dniu 29 sierpnia

Z powodu prac konserwacyjnych stacji transformatorowej zasilającej budynki UJ przy ul. Reymonta 4 i Ingardena 3 w dniu 29 sierpnia 2022 r., zgodnie z sugestią Pana Dziekana WSMiP, sekretariat Instytutu będzie pracował zdalnie.