Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia dydaktyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Karty OSA 2020 / 2021

Studentki / Studenci, którzy nie zrealizowali całego programu OSA w roku akademickim 2020/2021, powinni przesłać swoje Karty Pani Justynie Pękali (amerykanistyka) lub Pani Dominice Skórze (migracje międzynarodowe, latynoamerykanistka).

Karty muszą być podpisane. W każdej rubryce powinna znajdować się stosowana informacja związana z konkretnym wydarzeniem OSA.
Ostateczny termin przesłania Kart upływa 15 września.

Więcej informacji o Otwartych Spotkaniach Akadmeickich na naszej stronie.