Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia dydaktyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady przyjmowania studentów w sekretariacie IAiSP

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną prosimy o załatwianie spraw w sekretariacie IAiSP UJ w systemie zdalnym (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub korespondencyjnie).

W wyjątkowych przypadkach, wymagających bezpośredniej obecności, prosimy o zgłaszanie wizyty w IAiSP co najmniej na dwa dni przed planowaną datą przybycia do IAiSP za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Przy okazji wizyty w budynku IAiSP prosimy o zachowanie dystansu społecznego, zakrycie ust i nosa, dezynfekcję rąk oraz o przyniesienie własnego długopisu. Każda osoba przybywająca do budynku IAiSP będzie także zobowiązana do wpisu w rejestrze osób odwiedzających Instytut.

Studenci, którzy nie uzgodnią wcześniej terminu wizyty w IAiSP przez formularz internetowy, nie zostaną przyjęci.