Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia dydaktyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca sekretariatu

Z dniem 1 czerwca br. przywrócona zostaje praca sekretariatu. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Covid 19 oraz uwzględniając potrzebę ochrony zdrowotnej pracowników i studentów obowiązują następujące zasady:

  1. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 w sekretariacie IAiSP obecny jest co najmniej jeden pracownik administracyjny;
  2. Przed każdym rozpoczynającym się tygodniem pracy na stronie IAiSP będą podawane nazwiska pracowników obecnych w danym dniu;
  3. Udzielanie studentom informacji odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną lub mejlową;
  4. Przywrócenie obecności pracowników administracyjnych w budynku IAiSP nie oznacza odejścia od zdalnych form załatwiania spraw studenckich. Będą one nadal obsługiwane w formie zdalnego kontaktu, a tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach bezpośrednio w siedzibie Instytutu i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się mailowo lub telefonicznie;
  5. Wszelkie sprawy studenckie są załatwiane w specjalnie wydzielonym i przygotowanym miejscu obsługi studentów na II piętrze (pozostałe pomieszczenia IAiSP pozostają niedostępne dla studentów);
  6. Jeśli załatwienie sprawy wymaga bezpośredniego udania się do budynku IAiSP, osoby przychodzące zobowiązane są do posiadania środków ochrony osobistej (w tym maseczki lub przyłbicy, rękawiczek etc.), zdezynfekowania rąk (dozownik znajduje się przed stanowiskiem obsługi studentów), zachowania co najmniej dwóch metrów odległości od innej osoby oraz bezwzględnego stosowania się do rygorów określonych pisemnie i ustnie przez władze i pracowników administracyjnych. Osoby przychodzące proszone są również o posiadanie własnego długopisu.  
  7. Zabrania się załatwiania spraw w towarzystwie osób postronnych, chyba że okoliczność taka jest uzasadniona prawnie (w  szczególności w przypadku osób z niepełnosprawnościami).