Erasmus Plus

Szanowni Państwo,


Miło mi poinformować, że ogłoszona została dodatkowa rekrutacja na program Erasmus Plus na rok akademicki 2018/19. Ci z Państwa, którzy zdecydują się wziąć udział w programie będą mogli wyjechać na semestr letni do jednej z wymienionych niżej uczelni. Proszę przeglądnąć listę (lista ułożona jest alfabetycznie według nazw krajów, na końcu informacji o każdej jednostce podano liczbę dostępnych miejsc) i poważnie rozważyć wyjazd. Szczególnie apeluję do studentów 3 i 5 roku. To dla Państwa ostatnia szansa na międzynarodową przygodę.


Terminy rekrutacyjne przedstawiają się następująco:
17.09 – 07.10.2018 – czas trwania II Rekrutacji
08 – 16.10.2018 – kwalifikacja studentów, ogłoszenie wyników rekrutacji.

Informacje o programie, wymaganiach, wszelkie regulaminy, etc. znajdziecie Państwo na stronach IAiSP pod linkiem: http://www.iaisp.uj.edu.pl/erasmus

W pierwszym tygodniu października zorganizowane zostanie zebranie informacyjne, o którego dacie, godzinie i miejscu zostaniecie Państwo poinformowani tą samą drogą. Wszelkie pytania proszę kierować drogą mailową do Koordynatora Programu Erasmus w IAiSP pod adres:
jolanta.szymkowska-bartyzel@uj.edu.pl

AUSTRIA
1. MCI Management Center Innsbruck (Austria) – www.mci.edu – 1 miejsce
2. Universitat Salzburg– http://www.uni-salzburg.at (Austria) Anglistik und Amerikanistik – 2 miejsca

CZECHY
3. Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) www.cuni.cz - Faculty of Social Science – 2 miejsca

FRANCJA
4. Sciences PO Lyon (France) - www.sciencespo-lyon.fr Department of Political Science – 2 miejsca

HISZPANIA
5. Universidade de Santiago de Compostela (Spain) www.usc.es -Fakultat de Historia – 2 miejsca
6. Universidad de Barcelona (Spain) www.ub.edu - Fakultat de Geografia e Historia-2 miejsca
7. Universidad de Salamanca (Hiszpania) - www.usal.es Instituto de Iberoamerica – 1 miejsce
8. Universidad del Pais Vasco (Spain) - www.ehu.eus Faculty of Medieval, Early Modern and American History (TYLKO STAFF MOBILITY)

HOLANDIA
9. Radboud University Nijmegen (Holland) www.ru.nl -Faculty of Arts. English Department. American Studies. –brak miejsc

LITWA
10. Vilnius University (Lithuania) - www.vu.lt -Department of English Philology – 2 miejsca
11. Vytautas Magnus University w Kownie (Lithuania) www.vdu.lt - School of Political Science and Diplomacy – 2 miejsca

NIEMCY
12. University of Leipzig (Germany) www.uni-leipzig - Institute for American Studies- 1 miejsce
13. Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen (Germany) www.lmu.de - American Studies. – 1 miejsce
14. JFK Institute for North American Studies (Germany) – www.fu-berlin.de Institute of American Studies - 2 miejsca

NORWEGIA
15 University of Stavanger (Norway) - http://www.uis.no Department of Education and Sports Science - 2 miejsca

PORTUGALIA
16. Universidade de Coimbra (Portugal) www.uc.pt -Faculdade de Letras- 2 miejsca

RUMUNIA
17. Univeritatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ Iasi (Romania) – www.uaic.ro - 2 miejsca

SŁOWENIA
18. Univerza v Ljubljani (Slovenia) www.uni-lj.si - Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts - 2 miejsca

19. Univerza v Mariboru (Slovenia) - www.um.si - Faculty of Social Sciences - 2 miejsca

SZWECJA
20. Linnaenus University (Vaxjo –Sweden) – www.lnu.se Faculty of Arts and Humanities - 2 miejsca

WĘGRY
21. University of Pannonia (Hungary) - www.uni-pannon.hu Department of English Linguistics English and American Studies Institute, Faculty of Modern Philology and Social Sciences - 2 miejsca

WIELKA BRYTANIA
22. University of Roehampton (UK) - www.roehampton.ac.uk Centre for Research on Migration and Multiculturalism (TYLKO STAFF MOBILITY)

WŁOCHY
23. University of Catania (Italy) www.cea.unict.it – Department of Political Science – brak miejsc
24. Universita’ Degli Studi Roma Tre (Italy) - www.uniroma3.it - Faculty of Political Science - 2 miejsca

Data opublikowania: 12.09.2018
Osoba publikująca: Monika Wyroba