Rejestracja na fakultety

W dniach od 24.09.2018 (godz. 10:00) do 30.09.2018 (godz. 23:00) zostaną uruchomione elektroniczne rejestracje:

IASP-STAC-18/19Z - Rejestracja na fakultety dla studentów studiów I stopnia

IASP-PROSL-18/19Z - Rejestracja na proseminarium - III licencjat amerykanistyka

IASP-SUM-18/19Z - Rejestracja na fakultety dla studentów amerykanistyki SUM i migracji międzynarodowych

IASP-PROS-18/19Z - Rejestracja na proseminarium - II SUM amerykanistyka

IASP-KON-18/19Z - Rejestracja na konwersatorium dla studentów amerykanistyki SUM i migracji międzynarodowych

Data opublikowania: 06.09.2018
Osoba publikująca: Monika Wyroba