Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koło Naukowe Amerykanistyki

Koło Naukowe Amerykanistyki

Nasze Koło działa nieprzerwanie od 2004 roku, zrzeszając studentów Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz umożliwiając im rozwój w zakresie podjętych przez siebie studiów, jak i w organizacji wydarzeń ogólnouczelnianych. Naszym celem jest popularyzacja wiedzy o Stanach Zjednoczonych i Kanadzie - ich kulturze, polityce, historii. Nasze Koło oferuje to nie tylko studentom i członkom koła, lecz wszystkim zainteresowanym organizowanymi przez nas wydarzeniami osobom, na które zaproszony jest każdy, któremu bliska jest tematyka amerykanistyczna! Jest to wspaniała okazja do poszerzenia wiedzy oraz do integracji, na której zależy nam najbardziej, gdyż niejednokrotnie w naszych spotkaniach biorą udział osoby z zagranicy oraz przedstawiciele wielu kontynentów.

Poprzez naszą działalność tworzymy przestrzeń sprzyjającą wymianie wiedzy, jak również dyskusji i dzieleniu się cennymi doświadczeniami. W tym celu organizujemy cykliczne spotkania i panele dyskusyjne studentów, doktorantów, wykładowców oraz ekspertów, takie jak Fireside Chats, slajdowiska, wykłady gościnne. Nie zapominamy także o kulturze i tradycji, dlatego też każdego roku spotykamy się w szerokim gronie studentów i wykładowców na obchodach Święta Dziękczynienia oraz Dnia Świętego Patryka! Organizowane przez nas od 2012 roku Noce Wyborcze cieszą się ogromnym zainteresowaniem, także medialnym. Współpracujemy przy tym z innymi kołami naukowymi, organizacjami studenckimi zarówno z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i innych uniwersytetów polskich i zagranicznych oraz Konsulatem USA w Krakowie czy Ambasadą Kanady.

Kluczowymi elementami działalności Koła są coroczne studencko-doktoranckie konferencje, Dni Kultury Amerykańskiej (organizowane od 2008 roku) oraz Festiwal Kultury Kanadyjskiej (org. od 2012 roku), które przyciągają uczestników z Polski i z zagranicy. Towarzyszące im wydarzenia dodatkowe, takie jak wcześniej wspomniane Fireside Chats, spotkania z autorami czy quizy z nagrodami, przyciągają każdorazowo licznych uczestników, również spoza Uniwersytetu i cieszą się popularnością. Nasza działalność wykracza poza sale wykładowe nie tylko w ramach licznych wydarzeń, lecz także przez obecność w internecie, gdzie od 2012 roku prowadzimy blog amerykanistyczny oraz fanpejdż na Facebooku i Instagramie. Pomimo pandemi koronawirusa udało nam się kontynuować naszą działalność online. Choć w innej niż zazwyczaj formie, w 2020 i 2021 roku poza podtrzymaniem ciągłości w organizacji amerykanistycznych i kanadystycznych konferencji, zorganizowaliśmy szereg wydarzeń otwartych, jak Fireside Chats czy Noc Wyborcza, która zgromadziła kilkaset osób, oraz skierowanych dla naszych studentów, jak spotkanie z Konsulem USA w Krakowie, Patrickiem T. Slowinskim.

Koło Naukowe Amerykanistyki UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron