Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koło Naukowe Migracji Międzynarodowych

Koło Naukowe Migracji Międzynarodowych

Koło Naukowe Migracji Międzynarodowych UJ powstało w 2016 roku prowadzi obecnie swoją działalność urządzając kilka razy w miesiącu spotkania z cyklu „Migracyjne wieczory”, które, jako nowa inicjatywa Koła, pozwalają mu szerzyć wiedzę na temat migracji międzynarodowych.

„Migracyjne wieczory” realizowane są przy użyciu funkcji live na platformie Facebook – dają możliwość większemu gronu odbiorców niż tylko studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestnictwa w organizowanych spotkaniach, na które zapraszani są eksperci. Zaproszeni goście dzielą się swoją wiedzą, wskazują nowe, interesujące sposoby analizowania zjawiska migracji, zwracają uwagę na czynniki kulturowe, społeczne, polityczne, lokalne, religijne i historyczne, przyczyniające się do procesów migracji ludności.

Koło gościło między innymi doktora Marcina Gajca, wykładowcę oraz zastępcę dyrektora do spraw studenckich Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor Gajec poprowadził wykład o migracjach w okresie wypraw krzyżowych, którego poznanie jest kluczowe dla zrozumienia mozaiki etnicznej i religijnej Bliskiego Wschodu. Doktor Bogdan Zemanek, wykładowca Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ oraz Dyrektor Instytutu Konfucjusza w Krakowie, zaprezentował wpływ migracji na kształtowanie się społeczeństwa Tajwanu. Natomiast doktor Anna Fiń, adiunkt w Katedrze Socjologii Kultury, IFiS UP, nakreśliła przebieg polskiej emigracji do Nowego Jorku na przestrzeni stuleci - jak zmieniły się polskie enklawy i kim jest nowy polski Nowojorczyk.

Koło Migracji Międzynarodowych UJ organizowało również spotkania z pracownikami instytucji, które zaangażowane są w pracę z migrantami – reprezentantem Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, który przedstawił czym zajmuje się w ramach Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych w BRPO – sprawami głównie z zakresu składania przez cudzoziemców wniosków o pobyt czasowy i stały, interwencjami w sytuacjach gdy organy państwowe zwlekają zbyt długo z wydaniem decyzji dla cudzoziemców, a także kwestiami związanymi z szeroko pojętą mową nienawiści i opracowywaniem strategii skutecznego przeciwdziałania przestępstwom o charakterze nienawiści.

Koło miało również okazję spotkać się z wicekonsulem USA w Krakowie - Kraigiem Cookiem. Wicekonsul zaprezentował możliwości wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w ramach programu wymian studenckich, ale również opowiedział o swojej pracy, karierze dyplomaty oraz odpowiadał na pytania członków Koła.

Jedną z tych inicjatyw była ogólnopolska konferencja naukowa „Kierunek Wschód: Migracje Azjatyckie”. Odbyła się ona w dniach 28-29 maja i jej celem było odejmuje sprawy głównie z zakresu składania przez cudzoziemców wniosków o pobyt czasowy i stały, podkreślenie znaczenia ruchów migracyjnych na kontynencie azjatyckim, ich przyczyn i skutków, a także roli, jaką odgrywają w życiu ludzi.

Obecnie Koło planuje kontynuację cyklu „Migracyjne wieczory”, a także wiele innych inicjatyw, mających pomóc we wzroście świadomości na temat znaczenia migracji.

Aby dowiedzieć się więcej o spotkaniach organizowanych przez KNMMUJ, zapraszamy na naszego fanpage’a na Facebooku.

Koło Naukowe Migracji Międzynarodowych UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron