Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Otwarte Spotkania Akademickie

Otwarte Spotkania Akademickie

Od kwietnia ubiegłego roku Otwarte Spotkania Akademickie (OSA) funkcjonują wyłącznie w przestrzeni wirtualnej – i wbrew wszelkim obawom – ten program, adresowany do Studentek i Studentów Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, w nowej odsłonie rozwija się bardzo dynamicznie, jakby na przekór niepewnej pandemicznej rzeczywistości.

Dość szybko okazało się, że stan czasowego zawieszenia różnych aktywności, a więc i tych, które związane są z przestrzenią akademicką, szczęśliwie nie będzie dotyczył OSA. Wstępne rozpoznanie granic możliwości tego programu, który miał zaistnieć wyłącznie wirtualnie, dawało nadzieję, że OSA nie tylko nie zapadnie w stan hibernacji, ale również, że zdalne nauczanie w tej formie, można przekuć w mały acz znaczący w tych okolicznościach sukces. Właśnie tak należy odczytywać kalendarium wszystkich wydarzeń, jakie wzbogacają ofertę Otwartych Spotkań Akademickich od kwietnia 2020 roku do chwili obecnej. Szczególnie znaczący pod tym względem zdaje się bieżący rok akademicki, w którym oferta wykładów, seminariów, konferencji, a także spotkań dyskusyjnych jest niezwykle bogata. Od października do maja odbyło się ponad sześćdziesiąt różnych wydarzeń. Tradycyjnie, związane są one z szeroko pojętą problematyką społeczną, polityczną i kulturową odnoszącą się do Ameryki Północnej i Południowej i wpisują się w jeden z trzech obszarów tematycznych – kulturoznawstwo amerykańskie i kanadyjskie, migracje oraz studia latynoamerykańskie. Są więc adresowane do studentów wszystkich kierunków w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych. W semestrze zimowym na każdy miesiąc przypadało do dziesięciu różnorodnych tematycznie eventów organizowanych w ramach OSA. Wiele wykładów i spotkań dyskusyjnych stanowiło obszerny komentarz do aktualnych wydarzeń, takich jak wpływ COVID-19, m.in. na sytuację społeczną czy gospodarczą w krajach Ameryki Łacińskiej, czy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Te dwa pasma tematyczne ułożyły się w ciekawy cykl wykładów i rozmów z naukowcami i komentatorami bieżących wydarzeń w Ameryce Północnej i Południowej, i cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych. Tym bardziej, że wiele z nich przyjęło formę otwartej debaty, w której mogli zabrać głos słuchacze.

Wszystkie wydarzenia w ramach OSA, jakie odbywały się od kwietnia 2020 roku, były organizowane zarówno przez pracowaników naukowych i studentów IAiSP, jak i przez inne instytucje krajowe i zagraniczne. Niektóre ze spotkań to efekt współpracy naszego Instytutu z placówkami akademickimi w Polsce i na świecie. Dzięki inicjatywie dra hab. Karola Derwicha udało się zorganizować seminarium latynoamerykańskie zatytułowane Mujeres indígenas como ejemplo de población vulnerable en América Latina. Miało ono zasięg międzynarodowy, bowiem prelegenci reprezentowali zarówno polskie jak i zagraniczne uniwersytety. Drugie seminarium, którego opiekunką naukową była dr Monika Sawicka, poświęcone zostało dyskusji na temat interwencji w Zatoce Świń – 60 lat później (taki też był tytuł konferencji).

W maju tego roku odbył się VIII Festiwal Kultury Kanadyjskiej, który został zorganizowany przez Koło Naukowe Amerykanistyki UJ. Podczas tego dwudniowego wydarzenia naukowego w przestrzeni dyskusji spotkali się studenci, którzy przygotowali swoje wystąpienia, a także goście specjalni – pracownicy naukowi Katedry Studiów Kanadyjskich IAiSP prof. dr hab. Anna Reczyńska, dr Marcin Gabryś i dr Tomasz Soroka. Wśród zaproszonych gości i prelegentów była również Joanna Gierak-Onoszko, autorka 27 śmierci Toby’ego Obeda.

Wybrane wydarzenienia odbywały się też w ramach współpracy IAiSP z innymi instytutami Uniwersytetu Jagiellońskiego (m.in. z Instytutem Europeistyki), jak i z europejskimi i amerykańskimi uczelniami wyższymi. Należy wpomnieć o spotkaniu zatytułowanym Trump’s Shifting Paradigm of the U.S. Trade Policy, współorganizowanym przez Transatlantic Studies UJ, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych oraz Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Karola w Pradze.

Dzięki partnerskiej współpracy naszego Wydzialu z LSE IDEAS studenci Instytutu mogli uczestniczyć w wielu wykładach i odczytach, ogłaszanych przez tę placówkę naukową. Podobne korzyści płyną dla nas ze współpracy z Delaware Valley University – w ramach OSA studenci wysłuchali cyklu wykładów i dyskusji ogłoszonych przez ten uniwesytet i poświęconych rasizmowi w Stanach Zjadnoczonych (Question It! Change It! Colloquium Series, “Racism in the United States”).

Dla pasjonatów i miłośników szeroko pojętej kultury amerykańskiej zapewne niezwykle ciekawy jest cykl filmowy – SpoilerMaster, którego twórcą jest dr Michał Oleszczyk – pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział “Arte Liberales”). Opiekunką naukową tego wydarzenia, które wpisuje się w kalendarz OSA, jest dr hab. Jolanta Szymkowska-Bartyzel. Cykl trwa nieprzerwanie od jesieni ubiegłego roku i mamy nadzieję kontynuować go również w przyszłym roku akademickim, zwłaszcza że cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów IAiSP.
Wreszcie, ofertę OSA wzbogacją również inne wydarzenia naukowe, które mają charakter otwarty i adresowane są do wszystkich zainteresowanych osób. Za zgodą organizatorów poszczególnych przedsięwzięć ogłaszamy je w ramach naszego programu.

Dr Justyna Budzik

Widok zawartości stron Widok zawartości stron