Jak wygląda rekrutacja na migracje międzynarodowe II stopnia?

Rekrutacja na nasze studia dokonuje się tylko za pośrednictwem strony Elektroniczna Rejestracja Kandydatów (w skrócie: ERK). Na tej stronie znajdziesz informacje o terminach rejestracji i wpisów, zasadach kwalifikacji, limicie przyjęć oraz wymaganych dokumentach przy wpisie.

Dla kogo?

Studiujesz socjologię, antropologię, prawo, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, historię, geografię, ekonomię, politologię, kulturoznawstwo lub neofilologię? Chcesz zostać ekspertem w dziedzinie migracji międzynarodowych i uchodźstwa?  Chcesz zrozumieć przeszłe i współczesne wymiary różnorodności etnicznych, kulturowych i religijnych?

Jeśli tak, to studia II stopnia Migracje międzynarodowe są właśnie dla Ciebie.

O czym?

Zdobędziesz u nas wiedzę m. in. na temat:

  • współczesnych strumieni uchodźców
  • wyzwań polityki migracyjnej
  • przebiegu publicznej debaty na temat przyczyn i skutków migracji
  • zagadnień wielokulturowości i ewolucji państw narodowych
  • przeobrażeń tożsamości w warunkach migracji

 

Szczegółowy program

Co po studiach?

Nasi absolwenci stają się specjalistami, którzy potrafią wyjaśniać i interpretować złożone procesy migracyjne.  Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają podjąć pracę w organizacjach pozarządowych działających na rzecz mniejszości, administracji rządowej i samorządowej, ośrodkach badawczych, instytucjach kultury, agencjach PR, mediach i korporacjach międzynarodowych.

To studia, dzięki którym rozwijamy się, rozbudzamy kreatywność i ćwiczymy umiejętności – a to jest bardzo ważne w kontekście przyszłej pracy. (Oskar)