Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Migracje międzynarodowe II stopnia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak wygląda rekrutacja na migracje międzynarodowe II stopnia?

Rekrutacja na nasze studia dokonuje się tylko za pośrednictwem strony Internetowa Rekrutacja Kandydatów (w skrócie: IRK). Na tej stronie znajdziesz informacje o terminach rejestracji i wpisów, zasadach kwalifikacji, limicie przyjęć oraz wymaganych dokumentach przy wpisie.

Dla kogo?

Studiujesz socjologię, antropologię, prawo, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, historię, geografię, ekonomię, politologię, kulturoznawstwo lub neofilologię? Chcesz zostać ekspertem w dziedzinie migracji międzynarodowych i uchodźstwa?  Chcesz zrozumieć przeszłe i współczesne wymiary różnorodności etnicznych, kulturowych i religijnych? Jeśli tak, to studia II stopnia Migracje międzynarodowe są właśnie dla Ciebie.

O czym?

Zdobędziesz u nas wiedzę m. in. na temat:

  •     współczesnych strumieni uchodźców
  •     wyzwań polityki migracyjnej
  •     przebiegu publicznej debaty na temat przyczyn i skutków migracji
  •     zagadnień wielokulturowości i ewolucji państw narodowych
  •     przeobrażeń tożsamości w warunkach migracji

Co po studiach?

Nasi absolwenci stają się specjalistami, którzy potrafią wyjaśniać i interpretować złożone procesy migracyjne.  Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają podjąć pracę w organizacjach pozarządowych działających na rzecz mniejszości, administracji rządowej i samorządowej, ośrodkach badawczych, instytucjach kultury, agencjach PR, mediach i korporacjach międzynarodowych.

To studia, dzięki którym rozwijamy się, rozbudzamy kreatywność i ćwiczymy umiejętności – a to jest bardzo ważne w kontekście przyszłej pracy. (Oskar)