Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak wygląda rekrutacja na migracje międzynarodowe I stopnia?

Rekrutacja na nasze studia dokonuje się tylko za pośrednictwem strony Internetowa Rekrutacja Kandydatów (w skrócie: IRK). Na tej stronie znajdziesz informacje o terminach rejestracji i wpisów, zasadach kwalifikacji, limicie przyjęć oraz wymaganych dokumentach przy wpisie.

Dla kogo?

Dla osób chcących zrozumieć współczesne mechanizmy społeczne w kontekście takich zjawisk, jak migracje, zróżnicowanie etniczne, relacje międzykulturowe czy fenomen uchodźstwa.

O czym?

Podczas trzyletnich studiów poznasz podstawowe mechanizmy i dynamikę procesów migracyjnych. Z perspektywy zewnętrznej studia migracyjne powinny uczyć ludzi np. kompetencji społecznych do pracy z migrantami. Zdobędziesz wiedzę na temat międzynarodowych i krajowych instytucji zajmujących się sprawami migrantów i migracji. Poznasz między innymi dzieje i współczesne aspekty zróżnicowania etnicznego świata, teorię procesów narodowotwórczych, historię ruchów uchodźczych oraz ich współczesny wymiar. Zajęcia prowadzone są tak, by dostarczyć narzędzi do prawidłowej analizy wielokulturowych społeczeństw i skupisk migrantów. Ucząc, łączymy wiedzę teoretyczną z podejściem praktycznym.

Co po studiach?

Absolwenci wchodzą na rynek pracy wyposażeni w gruntowną wiedzę na temat kulturowych, społecznych, politycznych i prawnych uwarunkowań współczesnych procesów migracyjnych, gotowi podjąć pracę w sektorze publicznym i pozarządowym obsługującym migrantów i zarządzającym migracjami, w ośrodkach społecznych, instytucjach kultury czy mediach. Doskonale odnajdą się również w międzynarodowym środowisku zawodowym, wymagającym kompetencji międzykulturowych i komunikacyjnych.

 

Szereg zróżnicowanych kursów fakultatywnych uzupełnia rzetelny program obowiązkowy i umożliwia zorganizowanie własnego toku studiów według osobistych zainteresowań. (Paulina)